Formát URL pro zasílání API požadavků je
http://[SERVER_ADDRESS]/api/[VERSION]/[ACTION]/[ID]/[FORMAT]?access_token=[ACCESS_TOKEN]&[OPTIONAL_PARAMS]

SERVER_ADDRESS - Hostname nebo IP adresa serveru, kde beží API

VERSION - Číslo verze, kterou chceme u akce použít

ACTION - Jakou akci / příkaz chceme provést

ID - Jednoznačné určení záznamu o který máme zájem

FORMAT - V jakém formátu chceme vrátit data. Možnosti jsou xml nebo json.

ACCESS_TOKEN - Autentizačení token pro vstup do API. Může být předan přes COOKIE. Token je string, který obsahuje jeden SHA1 hash ze stringů uživatelského jména a hesla. Tedy ACCESS_TOKEN = SHA1(login + password)

OPTIONAL_PARAMS - Volitelné vstupní parametry oddělené & Mohou být předány přes COOKIES


Webhooks


Příchozí hovor

Popis:

Každý příchozí hovor můžeme nechat projít přes volitelný kontext, kde můžeme změnit chování ústředny nebo notifikovat CRM systém. Vhodné například při potřebě získání nějaké informace ze CRM systému a následně na základě této informace změnit chování ústředny. Například pokud se potřebujeme při příchozím hovoru dotázat CRM systému na jméno firmy volajícího zákazníka a toto jméno firmy následně zobrazit na telefonu operátorům. Strategie vyzvánění ringall u fronty nemusí být vždy plně podporována.


Nastavení:

 • Rozklikneme Nastavení ústředny -> Volitelný context -> Systemový hook na Příchodu

 • Doplníme tento kód, kde VasCRMsystem.domain je adresa CRM systému, kterého se dotazujeme. Poslední parametr CRMAPI je jméno hash pole, které případně chceme naplnit.

  AGI(notify_crm_api.agi,"https://VasCRMsystem.domain:port/path/script?callid=${CALLERID(num)}&dnd=${FROM_DID}","CRMAPI")
 • Pokud při volání vrátíte platnou JSON strukturu, která bude například vypadat takto

  {"NAME":"Daktela s.r.o.", "ADDRESS":"Pod Krejcarkem 975"}
 • v rámci dialplanu můžete k vráceným hodnotám přistupovat jako hash pole

  • ${HASH(CRMAPI,NAME)} - vrací hodnotu "Daktela s.r.o."
  • ${HASH(CRMAPI,ADDRESS)} - vrací hodnotu "Pod Krejcarkem 975"
Vyzvánění na lince

Popis:

Každé vyzvánění na lince můžeme nechat projít přes volitelný kontext, kde můžeme změnit chování ústředny nebo notifikovat CRM systém. Vhodné například při potřebě notifikovat CRM systém o tom, že na klapce začína zvonit hovor s číslem volajícího. Strategie vyzvánění ringall u fronty nemusí být vždy plně podporována.


Nastavení:

 • Rozklikneme Nastavení ústředny -> Volitelný context -> Systemový hook při zvonění na lince

 • Doplníme tento kód, kde VasCRMsystem.domain je adresa CRM systému, kterého se dotazujeme. Poslední parametr CRMAPI je jméno hash pole, které případně chceme naplnit.

  AGI(notify_crm_api.agi,"https://VasCRMsystem.domain:port/path/script?callerId=${CALLERID(num)}&calleeId=${FROM_DID}&line=${REAL_EXTEN}&idcall=${ID_CALL}&action=ringing","CRMAPI")
 • Pokud při volání vrátíte platnou JSON strukturu, která bude například vypadat takto

  {"NAME":"Daktela s.r.o.", "ADDRESS":"Pod Krejcarkem 975"}
 • v rámci dialplanu můžete k vráceným hodnotám přistupovat jako hash pole

  • ${HASH(CRMAPI,NAME)} - vrací hodnotu "Daktela s.r.o."
  • ${HASH(CRMAPI,ADDRESS)} - vrací hodnotu "Pod Krejcarkem 975"
Zodpovězený hovor

Popis:

Každé zodpovězení hovoru na lince můžeme nechat projít přes volitelný kontext, kde můžeme změnit chování ústředny nebo notifikovat CRM systém. Vhodné například při potřebě notifikovat CRM systém o tom, že na klapce došlo k zodpovězení hovor s číslem volajícího. Strategie vyzvánění ringall u fronty nemusí být vždy plně podporována.


Nastavení:

 • Rozklikneme Nastavení ústředny -> Volitelný context -> Systemový hook při zodpovězení hovoru

 • Doplníme tento kód, kde VasCRMsystem.domain je adresa CRM systému, kterého se dotazujeme. Poslední parametr CRMAPI je jméno hash pole, které případně chceme naplnit.

  AGI(notify_crm_api.agi,"https://VasCRMsystem.domain:port/path/script?callerId=${CALLERID(num)}&calleeId=${FROM_DID}&line=${REAL_EXTEN}&idcall=${ID_CALL}&action=answer","CRMAPI")

 • Pokud při volání vrátíte platnou JSON strukturu, která bude například vypadat takto

  {"NAME":"Daktela s.r.o.", "ADDRESS":"Pod Krejcarkem 975"}
 • V rámci dialplanu můžete k vráceným hodnotám přistupovat jako hash pole

  • ${HASH(CRMAPI,NAME)} - vrací hodnotu "Daktela s.r.o."
  • ${HASH(CRMAPI,ADDRESS)} - vrací hodnotu "Pod Krejcarkem 975"
Zavěšený hovor

Popis:

Každé zavěšení hovoru můžeme nechat projít přes volitelný kontext, kde můžeme notifikovat CRM systém. Vhodné například při potřebě notifikovat CRM systém o tom, že na klapce došlo k ukončení hovoru s číslem volajícího. Strategie vyzvánění ringall u fronty nemusí být vždy plně podporována.


Nastavení:

 • Rozklikneme Nastavení ústředny -> Volitelný context -> Systemový hook při zavěšení hovoru

 • Doplníme tento kód, kde VasCRMsystem.domain je adresa CRM systému, kterého se dotazujeme. Poslední parametr CRMAPI je jméno hash pole, které případně chceme naplnit.

  AGI(notify_crm_api.agi,"https://VasCRMsystem.domain:port/path/script?callerId=${CALLERID(num)}&calleeId=${FROM_DID}&line=${REAL_EXTEN}&idcall=${ID_CALL}&action=hangup","CRMAPI")
 • Pokud při volání vrátíte platnou JSON strukturu, která bude například vypadat takto

  {"NAME":"Daktela s.r.o.", "ADDRESS":"Pod Krejcarkem 975"}
 • v rámci dialplanu můžete k vráceným hodnotám přistupovat jako hash pole

  • ${HASH(CRMAPI,NAME)} - vrací hodnotu "Daktela s.r.o."
  • ${HASH(CRMAPI,ADDRESS)} - vrací hodnotu "Pod Krejcarkem 975"

Fronty


Vytvoření nebo editování fronty

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

CreateQueue

Vytvoří novou frontu. Pokud číslo fronty už bude existovat, tak se fronta jen edituje podle nových parametrů.


Povinné parametry:

number
Číslo fronty
title
Jméno fronty
direction
Typ fronty příchozí nebo odchozí

Volitelné parametry:

id
ID fronty
outboundcid
Odchozí identifikace u odchozí fronty
description
Popisek fronty
wrapuptime
Délka zotavení na pauze WRAP po skončení hovoru
outbounder
Nastavíme pokud chceme vytvořit outbounder frontu

Ukázka použití:

Popis:

Vytvoříme novou odchozí navolávací frontu číslo 123456789 s názvem Support

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/CreateQueue/xml?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&number=12345678&title=Support&direction=out&outbounder=true
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Informace o frontách

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

GetQueues

Získá informace o vytvořených frontách Pokud není předané ID, tak se vrátí všechny fronty.


Volitelné parametry:

id
ID fronty, které nás zajímá.

Ukázka použití:

Popis:

Získáme informace o frontě s ID 3

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/GetQueues/3/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"queue":"3","name":"1002","title":"Outbounder","description":"","direction":"out","outboundcid":"","wrapuptime":"0","outbounder":"1","form":"0","missed":null,"options":"{\"type\":\"outbounder\",\"wrapuptime\":\"\",\"lajdaktime\":\"\",\"qa_form\":\"\",\"missed\":\"\",\"maxwait\":\"\",\"maxlength\":\"\",\"threshold_time\":\"\",\"threshold_users\":\"\",\"threshold_calls\":\"\",\"callback_callstart\":\"http:\\\/\\\/\",\"callback_callanswer\":\"http:\\\/\\\/\",\"callback_callend\":\"http:\\\/\\\/\",\"outboundcid\":\"\",\"allowed_time\":\"10:00-18:00|mon-fri|*|*\"}","deleted":"0","user":"1","penalty":"0","login":"manual"}}
Přihlášení uživatele do fronty

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

LoginQueue

Přihlásí uživatele do fronty nebo kampaně, kterou specifikujeme číslem.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta
queue
Číslo fronty nebo kampaně do které chceme uživatele přihlásit, pokud tam má právo

Volitelné parametry:

extension
Číslo klapky u které agent sedí. Tento parametr se nemusí specifikovat znovu, pokud uživatel už je aktuálně přihlášen v některé fronte.
priority
S jakou prioritou se má přihlásit do fronty. Povolené hodnoty od normální po nejnižší prioritu: 0, 1, 2. Pokud není specifikováno bere se priorita nastavená u uživatele k dané frontě. Tento parametr má smysl pouze u příchozí fronty.

Ukázka použití:

Popis:

Přihlásíme uživatele michalhajek do fronty 5001 s normální prioritou

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/LoginQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&queue=5001&priority=0
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Odhlášení živatele z fronty

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

LogoutQueue

Odhlásí uživatele z fronty nebo kampaně, kterou specifikujeme číslem.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta
queue
Číslo fronty nebo kampaně z které chceme uživatele odhlásit

Ukázka použití:

Popis:

Odhlásíme uživatele michalhajek z fronty 5001

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/LogoutQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&queue=5001
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Pokus o odhlášení uživatele michalhajek z fronty 5000 v době, kdy agent vyřizuje na této frontě hovor.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/LogoutQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&queue=5000
Výstup:
{"error":"Nelze se odhlasit z fronty\/kampan\u011b, ve kter\u00e9 prob\u00edh\u00e1 hovor s \u010d\u00edslem 468008585","status":0}

Operátoři


Zodpovězení příchozího call centrového hovoru

Požadovaná verze: 3.7

Akce:

Answer

Automaticky vzdáleně zodpovíme příchozí hovor u operátora, který přišel z příchozi call centrové fronty a vyzvání na lince. Telefon operátora musí podporovat funkci auto answer.


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky(skupiny) operátora, na které přichází hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta, na kterého přichází hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)

Ukázka použití:

Popis:

U operátora s loginem hajek zvoní příchozí hovor a tento hovor chceme automaticky zodpovědět

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.7/Answer/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=hajek
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"calling_number":"226211245","calling_queue":"2000","calling_queue_name":"Support","id_call":"14555781215.224"}}
Přehrání hlášky do probíhajícího hovoru

Požadovaná verze: 3.6

Akce:

ControlPlayback

Pokud na lince probíhá hovor, je možné na ní přehrát libovolnou hlášku, která je k dispozici na ústředně. Tuto hlášku uslyší interní klapka(operátor) tak i druhá strana(zákazník).


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky, na které musí probíhat hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta, který uskutečnuje probíhající hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
command
Jaký příkaz se má provést
 • play - začne přehrávat hlášku
 • rewind - již přehrávanou hlášku je možné posunout zpět
 • pause - zapauzování přehrávané hlášky pro odpauzování se volá stejný příkaz
 • forward - již přehravanou hlášku je možné posunout dopředu
 • stop - ukončení již přehrávané hlášky
 • status - zjištění, zda se hláška jěště přehrává. Vrácene pole obsahuje položku playing, podle toho zda hláška probíhá(true) nebo ne(false).

Volitelné parametry:

recording
U příkazu play specifikujeme název nahrávky, kterou chceme přehrát. Seznam hlášek se spravuje v modulu Nastavení ústředny.
begintime
U příkazu play je možné specifikovat od jakého začátku v milisekundách se má začít přehrávat hláška
skiptime
Tuto volbu je třeba specifikovat u příkazu play a značí o kolik milisekund se má přeskočít přehrávání hlášky pokud dodatečně zavoláme příkazy rewind nebo forward

Ukázka použití:

Popis:

Na probíhajícím hovoru u linky 500 chceme přehrát hlášku, kterou uslyší i zákazník.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.6/ControlPlayback/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&command=play&extension=500&recording=Upozornujeme_ze_v_ramci_zkvalitneni_sluzeb_mohou_byt_hovory_monitorovany.wav
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Popis:

Probíhající hlášku z předchozího příkladu chceme pozastavit

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.6/ControlPlayback/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&command=pause&extension=500
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Vytvoří odchozí call centrový hovor

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

CreateCall

Vytvoří odchozí telefonní hovor s požadavkem na call centrum.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta, který chce vytvořit hovor
number
Telefonní číslo na které chceme volat

Volitelné parametry:

accountcode
Jedinečný kód, který se nese celou dobu s hovorem
autoanswer
Pokud telefon podporuje automatické vyzvednutí hovoru, je možné tutu funkci použít. Výchozí stav je vypnuto.
waitingtime
Jak dlouho v sekundach má zvonit telefon u linky / extension. Výchozí stav: 30 sekund
dialingtime
Jak dlouho v sekundach má zvonit telefon u zákazníka. Výchozí stav: 120 sekund
idcall
ID podle kterého se dá nalézt CDR informace a nahrávka
agenttext
Textová informace, kterou uvidí agent na displeji svého telefonu během vytáčení hovoru.
queue
Číslo odchozí fronty, přes kterou chceme volat. Agent musí být přihlášen do CC. Pokud bude přihlášen do jiné odchozí fronty, hovor bude zaznamenán na frontu, která je v parametru.
ticket
Unikátní název ticketu

Ukázka použití:

Popis:

Odchozí hovor od uživatele michalhajek na veřejné číslo 800123456 a zapnutou funkcí auto answer

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&number=800123456&autoanswer=yes
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id_call":"123456789.1234SJ"}}}
Popis:

Odchozí hovor od uživatele michalhajek na veřejné číslo 800123456 a zapnutou funkcí auto answer. Uživatel ale není přihlášen do odchozí fronty.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&number=800123456&autoanswer=yes
Výstup:
{"error":"Agent nen\u00ed p\u0159ihl\u00e1\u0161en do odchoz\u00ed kampan\u011b\/fronty","status":0}
Vytvoření uživatele

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

CreateUser

Vytvoří uživatele


Povinné parametry:

role
Unikátní identifikátor role
profile
Unikátní identifikátor profilu
name
Login uživatele
title
Jméno uživatele
password
Heslo uživatele

Volitelné parametry:

description
Popis uživatele
email
Email uživatele

Ukázka použití:

Popis:

Vytvoří uživatele s loginem 'operator1', jménem 'Pepa Novák', roli 'role_52f22ad1ba23e', profilem 'profile_530ca64179669' a heslem 'takneheslo'

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/CreateUser/json?access_token=12345678901234567890123456789012345678907&role=role_52f22ad1ba23e&profile=profile_530ca64179669&name=operator1&title=Pepa%20Novák&password=tajneheslo
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"user":4,"role":"role_52f22ad1ba23e","profile":"profile_530ca64179669","name":"operator2","title":"Pepa Nov\u00e1k","description":null,"password":"tajneheslo","email":null,"deleted":null}}
Smazání uživatele

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

DeleteUser

Smaže uživatele s předaným id


Povinné parametry:

id
ID uživatele, který se ma smazat

Ukázka použití:

Popis:

Smažeme uživatele s ID 2

Vstup:
http://api.server/api/3.0/DeleteUser/2/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Vrátí uživatele na základě tokenu

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

GetUser

Najde uživatele podle tokenu


Ukázka použití:

Popis:

Získání uživatele podle access tokenu 1234567890123456789012345678901234567890

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/GetUser/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":""}
Popis:

Chybný stav při nesprávném access tokenu

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/GetUser/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"error":"Uživatel neexistuje","status":0}
Informace o uživatelích

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

GetUsers

Získá informace o uživatelích Pokud není předané ID, tak se vrátí všichni uživatelé.


Volitelné parametry:

id
ID uživatele, který nás zajímá.
extension
Hledáme uživatele, který má svázanou interni, externí nebo skupinu napevno se svým účtem

Ukázka použití:

Popis:

Získaní všech uživatelů

Vstup:
http://api.server/api/3.0/GetUsers/xml?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"1":{"user":"1","role":"role_43h424k432","profile":"profile_hj34242342","name":"admin","title":"Administrator","description":"Administrator z\u00e1kazn\u00edka","password":"cordheslo","email":"jedna@jedna.cz","deleted":"0"},"3":{"user":"3","role":"role_43h424k432","profile":"profile_hj34242342","name":"hajekhu","title":"Hajek Hugo","description":"","password":"heslo","email":"","deleted":"0"}}}
Popis:

Získáme informace o uživateli s ID 2

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/GetUsers/3/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"user":"3","role":"role_43h424k432","profile":"profile_hj34242342","name":"hajekhu","title":"Hajek Hugo","description":"","password":"heslo","email":"","deleted":"0"}}
Zavěšení hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Hangup

Ukončení probihajícího hovoru. Stačí předat číslo linky nebo agenta.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (stačí jeden povinný parametr)
extension
Číslo klapky (stačí jeden povinný parametr)
call
Unikátní ID hovoru (stačí jeden povinný parametr)

Ukázka použití:

Popis:

Zavěšení hovoru u uživatele michalhajek

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Hangup/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Zavěšení hovoru u klapky 300

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Hangup/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Přihlášení uživatele do fronty

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

LoginQueue

Přihlásí uživatele do fronty nebo kampaně, kterou specifikujeme číslem.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta
queue
Číslo fronty nebo kampaně do které chceme uživatele přihlásit, pokud tam má právo

Volitelné parametry:

extension
Číslo klapky u které agent sedí. Tento parametr se nemusí specifikovat znovu, pokud uživatel už je aktuálně přihlášen v některé fronte.
priority
S jakou prioritou se má přihlásit do fronty. Povolené hodnoty od normální po nejnižší prioritu: 0, 1, 2. Pokud není specifikováno bere se priorita nastavená u uživatele k dané frontě. Tento parametr má smysl pouze u příchozí fronty.

Ukázka použití:

Popis:

Přihlásíme uživatele michalhajek do fronty 5001 s normální prioritou

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/LoginQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&queue=5001&priority=0
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Přihlášení uživatele do Call Centra

Požadovaná verze: 3.4

Akce:

Login

Předáme uživatelské jméno a číslo linky pod kterou chceme uživatele přihlásit do Call Centra. Pokud uživatel má definované automatické přihlášení do fronty, tak se provede automatické přihlašení do fronty. Jinak je třeba zavolat LoginQueue a přihlásit uživatele do front.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta

Volitelné parametry:

extension
Číslo linky u které agent sedí. Pokud agent má svázanou linku se svým učtem, není potřeba předávat tuto linku.

Ukázka použití:

Popis:

Přihlásíme agenta michalhajek, který sedí u linky 100 do Call Centra

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.4/Login/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&extension=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Odhlášení živatele z fronty

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

LogoutQueue

Odhlásí uživatele z fronty nebo kampaně, kterou specifikujeme číslem.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta
queue
Číslo fronty nebo kampaně z které chceme uživatele odhlásit

Ukázka použití:

Popis:

Odhlásíme uživatele michalhajek z fronty 5001

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/LogoutQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&queue=5001
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Pokus o odhlášení uživatele michalhajek z fronty 5000 v době, kdy agent vyřizuje na této frontě hovor.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/LogoutQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&queue=5000
Výstup:
{"error":"Nelze se odhlasit z fronty\/kampan\u011b, ve kter\u00e9 prob\u00edh\u00e1 hovor s \u010d\u00edslem 468008585","status":0}
Odhlášení uživatele z Call Centra

Požadovaná verze: 3.4

Akce:

Logout

Předáme uživatelské jméno agenta, kterého chceme odhlásit ze všech přihlášených front a z call centra. Dojde tak k uvolnení linky u které agent sedi.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta

Ukázka použití:

Popis:

Odhlásíme agenta michalhajek z Call Centra

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.4/Logout/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Příposlech call centrového hovoru

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

Monitoring

Online příposlech probíhajícího hovoru s požadavkem na call centre


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno operátora, kterého chceme poslouchat
listener
Číslo klapky, kde chceme poslouchat hovor
mode
Jaký typ příposlechu má být zvolen spy - listener nemůže mluvit s exten ani se zákazníkem (pouze poslouchá) whisper - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener slyší zákazníka) whisperprivate - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener neslyší zákazníka) barge - listener může mluvit s exten i se zákazníkem (všichni se slyší) interactive - přepínání mezi módy pomocí DTMF klávesnice telefonu 4=spy(výchozí), 5=whisper, 6=barge

Ukázka použití:

Popis:

Příposlech hovoru, kdy listener může mluvit s klapkou, ale zákazník listenera neuslyší

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/Monitoring/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=hajekhu&listener=200&mode=spy
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"calling_direction":"out","calling_number":"468008585","calling_queue":"1006","calling_queue_name":"ObycOdchozi","ringing":"2","billsec":"177"}}
Zrušení pauzy u uživatele

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

PauseOff

Zrušíme uživateli v call centru nastavenou pauzu


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
extension
Číslo klapky agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)

Ukázka použití:

Popis:

Odhlásíme z pauzy uživatele michalhajek

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/PauseOff/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Nastavení pauzy u uživatele

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

PauseOn

Nastavíme uživateli v call centru danou pauzu v případě že neuskutečnuje žádný hovor Pokud na pauze už je, dojde k přenastavení na konkrétní pauzu


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
extension
Číslo klapky agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
pause
Na jaké ID pauzy přepneme uživatele

Volitelné parametry:

force
Pokud je nastaveno na yes, tak se pauza nastaví i v případě, že agent zvoní, hovoří nebo je na on holdu. Výchozí stav je no.

Ukázka použití:

Popis:

Nastavíme pauzu s ID 7, která představuje třeba Oběd

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/PauseOn/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&pause=7
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Nastavíme pauzu s ID 100, která neexistuje

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/PauseOn/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&pause=100
Výstup:
{"error":"Tato pauza nebyla nalezena","status":0}
Vyzvedne hovor z fronty

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

PickupFromQueue

Vyzvedne hovor z fronty


Ukázka použití:

Popis:

Vyzvednou hovor a predat uzivateli pavelmoravec

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.0/PickupFromQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&call_id=1404828279.15208&user=pavelmoravec
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[]}
Přesměrování hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Transfer

Přesměrování hovoru s představením (attended) nebo bez představování (blind).


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta odkud se má hovor přesměrovat (stačí user nebo extension)
extension
Číslo klapky odkud se má hovor přesměrovat (stačí user nebo extension)
number
Telefonní číslo, kam se má přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)
dst_queue
ID fronty, kam se má hovor přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)
dst_user
ID uživatel, kam se má hovor přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)

Volitelné parametry:

type
Jaký druh přesměrování se má provést. Pokud neuvedete použije se attended attended - přesměrování s představením (nejprve budete hovořit s číslem kam přesměrováváte a teprve pak se hovor přesměruje s volajícím) blind - přesměrování bez představování (rovnou se přesměruje volajíci na číslo kam přesmérováváte)

Ukázka použití:

Popis:

Přesměrování hovoru od uživatele michalhajek na číslo 100

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Transfer/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&type=attended&number=800123456
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Úprava uživatele

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

UpdateUser

Upravý uživatele


Povinné parametry:

name
Login uživatele

Volitelné parametry:

role
Unikátní identifikátor role
profile
Unikátní identifikátor profilu
title
Jméno uživatele
description
Popis uživatele
password
Heslo uživatele
email
Email uživatele

Ukázka použití:

Popis:

Upravý heslo uživatele s loginem 'operator1' na 'silne.Heslo321'

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/UpdateUser/json?access_token=12345678901234567890123456789012345678907&name=operator1&password=silne.Heslo321
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"user":4,"role":"role_52f22ad1ba23e","profile":"profile_530ca64179669","name":"operator2","title":"Pepa Nov\u00e1k","description":null,"password":"#silneHeslo321","email":null,"deleted":null}}

Hovory


Získání informace o hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

AboutCall

Vrátí všechny CDR informace o hovoru, tedy například zdrojovou linku, cílovou linku, agenta, frontu, dobu vyzvánění, dobu spojení, směr, cestu k nahrávce, příchozí číslo a hash k binárnímu stažení nahrávky. Pro binární stažení nahrávky použijeme recording_hash, kterou předáme akci GetRecording


Povinné parametry:

id_call
Unikátní číslo hovoru

Ukázka použití:

Popis:

Chceme informace o hovoru s unikátním číslem 1319030658.204

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/AboutCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&id_call=1350478005.0
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"calldate":"2011-10-19 15:24:46","clid":"200","src":"200","dst":"468008580","dcontext":"from-internal","channel":"SIP\/200-0000009f","dstchannel":"SIP\/pbx-000000a0","lastapp":"ResetCDR","lastdata":"w","duration":"32","billsec":"29","disposition":"ANSWERED","amaflags":"3","accountcode":"","uniqueid":"1319030686.213","userfield":"\/RECORDINGS\/2011\/10\/19\/OUT200-468008580-20111019-152447-1319030686.213.wav","real_exten":"200","direction":"out","from_did":null,"id_call":"1319030658.204","id_queue":"2","id_agent":"4","waiting_time":"3","ringing_time":"3","hold_time":"0","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"agent","disconnection_cause":"","recording_hash":"225fae9e2c0a2e830c7d0e9e80040f4245a6asv93gfdgxD1319030658.204"}]}
Zodpovězení příchozího call centrového hovoru

Požadovaná verze: 3.7

Akce:

Answer

Automaticky vzdáleně zodpovíme příchozí hovor u operátora, který přišel z příchozi call centrové fronty a vyzvání na lince. Telefon operátora musí podporovat funkci auto answer.


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky(skupiny) operátora, na které přichází hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta, na kterého přichází hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)

Ukázka použití:

Popis:

U operátora s loginem hajek zvoní příchozí hovor a tento hovor chceme automaticky zodpovědět

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.7/Answer/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=hajek
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"calling_number":"226211245","calling_queue":"2000","calling_queue_name":"Support","id_call":"14555781215.224"}}
Vytvoří odchozí hovor typu Click to Call

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

ClickToCall

Vytvoří odchozí hovor s číslem zákazníka ve frontě typu Click to Call. Až operátor zodpoví tento hovor, tak bude spojen se zákazníkem.


Povinné parametry:

queue
Číslo fronty typu Click to Call
number
Telefonní číslo zákazníka, které se má spojit

Volitelné parametry:

agenttext
Textová informace, kterou uvidí agent na displeji svého telefonu během spojování hovoru.
waitingtime
Jak dlouho v sekundách má tento hovor v příchozí frontě čekat, než je zodpovězen operátorem. V případě tohoto nastavení se nebere v potaz hodnota maximální čekací doba v definici fronty. Defaultní hodnota 7200 sekund.
idcall
ID podle kterého se dá nalézt CDR informace a nahrávka

Ukázka použití:

Popis:

Vytvořit hovor typu Click to Call, kde číslo zákazníka je 226211245 a fronta (musí být typu Click to Call) 2006. Operátor už při vyzvánění uvidí na telefonu text Pepa Novak a číslo 226211245.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/ClickToCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&queue=2006&number=226211245&agenttext=Pepa%20Novak
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"id_call":"1358860092.8131WS"}}
Přehrání hlášky do probíhajícího hovoru

Požadovaná verze: 3.6

Akce:

ControlPlayback

Pokud na lince probíhá hovor, je možné na ní přehrát libovolnou hlášku, která je k dispozici na ústředně. Tuto hlášku uslyší interní klapka(operátor) tak i druhá strana(zákazník).


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky, na které musí probíhat hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta, který uskutečnuje probíhající hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
command
Jaký příkaz se má provést
 • play - začne přehrávat hlášku
 • rewind - již přehrávanou hlášku je možné posunout zpět
 • pause - zapauzování přehrávané hlášky pro odpauzování se volá stejný příkaz
 • forward - již přehravanou hlášku je možné posunout dopředu
 • stop - ukončení již přehrávané hlášky
 • status - zjištění, zda se hláška jěště přehrává. Vrácene pole obsahuje položku playing, podle toho zda hláška probíhá(true) nebo ne(false).

Volitelné parametry:

recording
U příkazu play specifikujeme název nahrávky, kterou chceme přehrát. Seznam hlášek se spravuje v modulu Nastavení ústředny.
begintime
U příkazu play je možné specifikovat od jakého začátku v milisekundách se má začít přehrávat hláška
skiptime
Tuto volbu je třeba specifikovat u příkazu play a značí o kolik milisekund se má přeskočít přehrávání hlášky pokud dodatečně zavoláme příkazy rewind nebo forward

Ukázka použití:

Popis:

Na probíhajícím hovoru u linky 500 chceme přehrát hlášku, kterou uslyší i zákazník.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.6/ControlPlayback/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&command=play&extension=500&recording=Upozornujeme_ze_v_ramci_zkvalitneni_sluzeb_mohou_byt_hovory_monitorovany.wav
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Popis:

Probíhající hlášku z předchozího příkladu chceme pozastavit

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.6/ControlPlayback/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&command=pause&extension=500
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Vytvoří odchozí call centrový hovor

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

CreateCall

Vytvoří odchozí telefonní hovor s požadavkem na call centrum.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta, který chce vytvořit hovor
number
Telefonní číslo na které chceme volat

Volitelné parametry:

accountcode
Jedinečný kód, který se nese celou dobu s hovorem
autoanswer
Pokud telefon podporuje automatické vyzvednutí hovoru, je možné tutu funkci použít. Výchozí stav je vypnuto.
waitingtime
Jak dlouho v sekundach má zvonit telefon u linky / extension. Výchozí stav: 30 sekund
dialingtime
Jak dlouho v sekundach má zvonit telefon u zákazníka. Výchozí stav: 120 sekund
idcall
ID podle kterého se dá nalézt CDR informace a nahrávka
agenttext
Textová informace, kterou uvidí agent na displeji svého telefonu během vytáčení hovoru.
queue
Číslo odchozí fronty, přes kterou chceme volat. Agent musí být přihlášen do CC. Pokud bude přihlášen do jiné odchozí fronty, hovor bude zaznamenán na frontu, která je v parametru.
ticket
Unikátní název ticketu

Ukázka použití:

Popis:

Odchozí hovor od uživatele michalhajek na veřejné číslo 800123456 a zapnutou funkcí auto answer

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&number=800123456&autoanswer=yes
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id_call":"123456789.1234SJ"}}}
Popis:

Odchozí hovor od uživatele michalhajek na veřejné číslo 800123456 a zapnutou funkcí auto answer. Uživatel ale není přihlášen do odchozí fronty.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&number=800123456&autoanswer=yes
Výstup:
{"error":"Agent nen\u00ed p\u0159ihl\u00e1\u0161en do odchoz\u00ed kampan\u011b\/fronty","status":0}
Vytvořit odchozí hovor

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

CreateCall

Vytvoří odchozí telefonní hovor bez požadavků na call centrum.


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky, která chce vytvořít odchozí volání
number
Telefonní číslo na které chceme volat

Volitelné parametry:

accountcode
Jedinečný kód, který se nese celou dobu s hovorem
autoanswer
Pokud telefon podporuje automatické vyzvednutí hovoru, je možné tutu funkci použít. Výchozí stav je vypnuto.
waitingtime
Jak dlouho v sekundach má zvonit telefon u linky / extension. Výchozí stav: 30 sekund
idcall
ID podle kterého se dá nalézt CDR informace a nahrávka
agenttext
Textová informace, kterou uvidí agent na displeji svého telefonu během vytáčení hovoru.

Ukázka použití:

Popis:

Odchozí hovor z linky 300 na veřejné číslo 800123456

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300&number=800123456
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id_call":"123456789.1234SJ"}}
Popis:

Odchozí hovor z linky 300 na veřejné číslo 800123456 a zepnutou funkcí auto answer

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300&number=800123456&autoanswer=yes
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id_call":"123456789.1234SJ"}}
Vytvoření vzdáleného odchozího hovoru

Požadovaná verze: 3.8

Akce:

CreateRemoteCall

Předáme externí telefonní číslo, na které chceme spojit hovor s jiným číslem. Po zodpovězení hovoru na primarynumber dojde k vytáčení čísla na secondarynumber.


Povinné parametry:

primarynumber
Externí telefonní číslo, na které se má nejprve zavolat
secondarynumber
Telefonní číslo, které chceme spojit po zodpovězení primarynumber

Volitelné parametry:

accountcode
Jedinečný kód, který se nese celou dobu s hovorem
directdid
Pokud je nastaven na true, tak se hovor směruje na číslo (secondarynumber), které je definované v Přichozím směrování v modulu Nastavení ústředny. Můžeme tak například zákazníkovi na primarynumber přehrát hlášku nebo hovor poslat do IVR menu, atd. Defaultně je tato volba vypnuta.
dialingtime
Jak dlouho vyzvání hovor v sekundách než je zavěšen
idcall
ID podle kterého se dá nalézt CDR informace a nahrávka
recording
Má se hovor nahrávat
variables
Pole hash proměnných, ktere můžeme později používat v dialplanu ústředny. Proměnné jsou dostupné přes funkci HASH(CRMAPI,foo). Viz 2. příklad.

Ukázka použití:

Popis:

Chceme na čísle 226211245 spojit hovor s číslem 468008585

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.8/CreateRemoteCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&primarynumber=226211245&secondarynumber=468008585
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"id_call":"1346154802.5542WS"}}
Popis:

Chceme zavolat na číslo 226211245 a hovor směrovat do příchozího směrování na 9999. Na tomto příchozím čísle 9999 máme navěšené Oznámení. Předvyplníme si k hovoru i proměnnou myid, kterou můžeme zpracovat po přehráti oznámení.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.8/CreateRemoteCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&primarynumber=226211245&secondarynumber=9999&directdid=true&variables[myid]=1234567
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"id_call":"1346154802.5542WS"}}
Výpis pokusů o spojení hovorů v callcentru

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

GetAttempts

Vypsání pokusů o spojení callcentrových hovorů. Maximální limit vrácených hovorů je 1000, po překročení se vrací chyba.


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

queues
Pole ID front
id_call
Unikátní číslo hovoru
users
Pole ID uživatelů
skip
Offset řádků, výchozí hodnota: 0
take
Počet řádků, výchozí hodnota: 100

Ukázka použití:

Popis:

Vyhledáme pokusy o spojení hovorů v časovém rozmezí 2015-08-14 00:00:00 do 2015-10-31 00:00:00 a ID front 1

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/GetAttempts/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2015-08-14 00:00:00&datetime_to=2015-10-31 00:00:00&queues[]=1&skip=0&take=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"id":111,"id_call":"1443007798.918","name":"ATTEMPT","start_time":"2015-09-23 13:30:25","end_time":"2015-09-23 13:30:45","duration":20,"id_agent":4,"id_queue":1,"data1":"","data2":"","data3":"","data4":""},{"id":110,"id_call":"1443007798.918","name":"ATTEMPT","start_time":"2015-09-23 13:29:59","end_time":"2015-09-23 13:30:19","duration":20,"id_agent":4,"id_queue":1,"data1":"","data2":"","data3":"","data4":""}],"total":"2"}}
Stáhnutí nahrávky

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

GetRecording

Po předání validního hashe z akce AboutCall můžeme stáhnout nahrávku. Akce podporuje navázání přerušeného stahování.


Povinné parametry:

recording_hash
Tento hash získáme z akce AboutCall

Volitelné parametry:

octetstream
Pokud nastavíme na true, bude hlavička Content-Type nastavena na application/octet-stream. Pokud bude na false (výchozí hodnota), hlavička Content-Type bude nastavena na audio/x-wav nebo audio/mpeg.

Ukázka použití:

Popis:

Požadujeme nahrávku s kontrolním hashem 225fae9e2c0a2e830c7d0e9e80040f4245a65d2e1319030658.204

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/GetRecording/json?recording_hash=225fae9e2c0a2e830c7d0e9e80040f4245a65d2e1319030658.204
Výstup:
Binární výstup s nahrávkou
Zavěšení hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Hangup

Ukončení probihajícího hovoru. Stačí předat číslo linky nebo agenta.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (stačí jeden povinný parametr)
extension
Číslo klapky (stačí jeden povinný parametr)
call
Unikátní ID hovoru (stačí jeden povinný parametr)

Ukázka použití:

Popis:

Zavěšení hovoru u uživatele michalhajek

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Hangup/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Zavěšení hovoru u klapky 300

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Hangup/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Příposlech hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Monitoring

Online příposlech probíhajícího hovoru bez požadavků na call centrum


Povinné parametry:

exten
Číslo klapky, kterou chceme poslouchat
listener
Číslo klapky, kde chceme poslouchat hovor
mode
Jaký typ příposlechu má být zvolen spy - listener nemůže mluvit s exten ani se zákazníkem (pouze poslouchá) whisper - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener slyší zákazníka) whisperprivate - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener neslyší zákazníka) barge - listener může mluvit s exten i se zákazníkem (všichni se slyší) interactive - přepínání mezi módy pomocí DTMF klávesnice telefonu 4=spy(výchozí), 5=whisper, 6=barge

Ukázka použití:

Popis:

Příposlech hovoru, kdy listener může mluvit s klapkou, ale zákazník listenera neuslyší

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/Monitoring/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&exten=100&listener=200&mode=whisper
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Příposlech call centrového hovoru

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

Monitoring

Online příposlech probíhajícího hovoru s požadavkem na call centre


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno operátora, kterého chceme poslouchat
listener
Číslo klapky, kde chceme poslouchat hovor
mode
Jaký typ příposlechu má být zvolen spy - listener nemůže mluvit s exten ani se zákazníkem (pouze poslouchá) whisper - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener slyší zákazníka) whisperprivate - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener neslyší zákazníka) barge - listener může mluvit s exten i se zákazníkem (všichni se slyší) interactive - přepínání mezi módy pomocí DTMF klávesnice telefonu 4=spy(výchozí), 5=whisper, 6=barge

Ukázka použití:

Popis:

Příposlech hovoru, kdy listener může mluvit s klapkou, ale zákazník listenera neuslyší

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/Monitoring/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=hajekhu&listener=200&mode=spy
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"calling_direction":"out","calling_number":"468008585","calling_queue":"1006","calling_queue_name":"ObycOdchozi","ringing":"2","billsec":"177"}}
Vyzvedne hovor z fronty

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

PickupFromQueue

Vyzvedne hovor z fronty


Ukázka použití:

Popis:

Vyzvednou hovor a predat uzivateli pavelmoravec

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.0/PickupFromQueue/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&call_id=1404828279.15208&user=pavelmoravec
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[]}
Přesměrování hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Transfer

Přesměrování hovoru s představením (attended) nebo bez představování (blind).


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta odkud se má hovor přesměrovat (stačí user nebo extension)
extension
Číslo klapky odkud se má hovor přesměrovat (stačí user nebo extension)
number
Telefonní číslo, kam se má přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)
dst_queue
ID fronty, kam se má hovor přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)
dst_user
ID uživatel, kam se má hovor přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)

Volitelné parametry:

type
Jaký druh přesměrování se má provést. Pokud neuvedete použije se attended attended - přesměrování s představením (nejprve budete hovořit s číslem kam přesměrováváte a teprve pak se hovor přesměruje s volajícím) blind - přesměrování bez představování (rovnou se přesměruje volajíci na číslo kam přesmérováváte)

Ukázka použití:

Popis:

Přesměrování hovoru od uživatele michalhajek na číslo 100

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Transfer/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&type=attended&number=800123456
Výstup:
{"error":null,"status":1}

Linky


Zodpovězení příchozího call centrového hovoru

Požadovaná verze: 3.7

Akce:

Answer

Automaticky vzdáleně zodpovíme příchozí hovor u operátora, který přišel z příchozi call centrové fronty a vyzvání na lince. Telefon operátora musí podporovat funkci auto answer.


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky(skupiny) operátora, na které přichází hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta, na kterého přichází hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
ÿ ᾰ˾hr />

Ukázka použití:

Popis:

U operátora s loginem hajek zvoní příchozí hovor a tento hovor chceme automaticky zodpovědět

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.7/Answer/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=hajek
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"calling_number":"226211245","calling_queue":"2000","calling_queue_name":"Support","id_call":"14555781215.224"}}
Přehrání hlášky do probíhajícího hovoru

Požadovaná verze: 3.6

Akce:

ControlPlayback

Pokud na lince probíhá hovor, je možné na ní přehrát libovolnou hlášku, která je k dispozici na ústředně. Tuto hlášku uslyší interní klapka(operátor) tak i druhá strana(zákazník).


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky, na které musí probíhat hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta, který uskutečnuje probíhající hovor (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
command
Jaký příkaz se má provést
 • play - začne přehrávat hlášku
 • rewind - již přehrávanou hlášku je možné posunout zpět
 • pause - zapauzování přehrávané hlášky pro odpauzování se volá stejný příkaz
 • forward - již přehravanou hlášku je možné posunout dopředu
 • stop - ukončení již přehrávané hlášky
 • status - zjištění, zda se hláška jěště přehrává. Vrácene pole obsahuje položku playing, podle toho zda hláška probíhá(true) nebo ne(false).

Volitelné parametry:

recording
U příkazu play specifikujeme název nahrávky, kterou chceme přehrát. Seznam hlášek se spravuje v modulu Nastavení ústředny.
begintime
U příkazu play je možné specifikovat od jakého začátku v milisekundách se má začít přehrávat hláška
skiptime
Tuto volbu je třeba specifikovat u příkazu play a značí o kolik milisekund se má přeskočít přehrávání hlášky pokud dodatečně zavoláme příkazy rewind nebo forward

Ukázka použití:

Popis:

Na probíhajícím hovoru u linky 500 chceme přehrát hlášku, kterou uslyší i zákazník.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.6/ControlPlayback/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&command=play&extension=500&recording=Upozornujeme_ze_v_ramci_zkvalitneni_sluzeb_mohou_byt_hovory_monitorovany.wav
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Popis:

Probíhající hlášku z předchozího příkladu chceme pozastavit

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.6/ControlPlayback/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&command=pause&extension=500
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Vytvořit odchozí hovor

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

CreateCall

Vytvoří odchozí telefonní hovor bez požadavků na call centrum.


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky, která chce vytvořít odchozí volání
number
Telefonní číslo na které chceme volat

Volitelné parametry:

accountcode
Jedinečný kód, který se nese celou dobu s hovorem
autoanswer
Pokud telefon podporuje automatické vyzvednutí hovoru, je možné tutu funkci použít. Výchozí stav je vypnuto.
waitingtime
Jak dlouho v sekundach má zvonit telefon u linky / extension. Výchozí stav: 30 sekund
idcall
ID podle kterého se dá nalézt CDR informace a nahrávka
agenttext
Textová informace, kterou uvidí agent na displeji svého telefonu během vytáčení hovoru.

Ukázka použití:

Popis:

Odchozí hovor z linky 300 na veřejné číslo 800123456

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300&number=800123456
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id_call":"123456789.1234SJ"}}
Popis:

Odchozí hovor z linky 300 na veřejné číslo 800123456 a zepnutou funkcí auto answer

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/CreateCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300&number=800123456&autoanswer=yes
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id_call":"123456789.1234SJ"}}
Aktuální stav klapek

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

DeviceStates

Získá aktuální stav klapek, tedy která linka je ve stavu dostupná, nedostupná, přidržení hovoru, hovořící linka Možnosti ve status jsou: AVAILABLE (dostupná) UNAVAILABLE (nedostupná) ONHOLD (přidržení hovoru) INUSE (hovořící linka) RINGING (zvonící linka)


Ukázka použití:

Popis:

Vrací seznam všech linek s jejich stavy na PBX

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/DeviceStates/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"exten":"100","status":"AVAILABLE","ip":"172.22.254.254","port":"5064"},{"exten":"200","status":"AVAILABLE","ip":"212.24.153.186","port":"20652"},{"exten":"300","status":"AVAILABLE","ip":"212.24.153.186","port":"5063"},{"exten":"500","status":"UNAVAILABLE","ip":"-none-","port":"0"}]}
Vrátí uživatele dané linky.

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

GetExtensionUsers

Vrátí uživatele dané linky.


Povinné parametry:

extension
Název linky.

Ukázka použití:

Popis:

Vypsat uživatele linky číslo 100.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/GetExtensionUsers/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"user":"1","role":"1","profile":"1","name":"klatil","title":"Zvonimír Klátil","description":"","email":"","deleted":"0"}]}}
Zavěšení hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Hangup

Ukončení probihajícího hovoru. Stačí předat číslo linky nebo agenta.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (stačí jeden povinný parametr)
extension
Číslo klapky (stačí jeden povinný parametr)
call
Unikátní ID hovoru (stačí jeden povinný parametr)

Ukázka použití:

Popis:

Zavěšení hovoru u uživatele michalhajek

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Hangup/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Zavěšení hovoru u klapky 300

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Hangup/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=300
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Příposlech hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Monitoring

Online příposlech probíhajícího hovoru bez požadavků na call centrum


Povinné parametry:

exten
Číslo klapky, kterou chceme poslouchat
listener
Číslo klapky, kde chceme poslouchat hovor
mode
Jaký typ příposlechu má být zvolen spy - listener nemůže mluvit s exten ani se zákazníkem (pouze poslouchá) whisper - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener slyší zákazníka) whisperprivate - listener může mluvit s exten, ale zákazník to neslyší (listener neslyší zákazníka) barge - listener může mluvit s exten i se zákazníkem (všichni se slyší) interactive - přepínání mezi módy pomocí DTMF klávesnice telefonu 4=spy(výchozí), 5=whisper, 6=barge

Ukázka použití:

Popis:

Příposlech hovoru, kdy listener může mluvit s klapkou, ale zákazník listenera neuslyší

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/Monitoring/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&exten=100&listener=200&mode=whisper
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Přesměrování hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

Transfer

Přesměrování hovoru s představením (attended) nebo bez představování (blind).


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta odkud se má hovor přesměrovat (stačí user nebo extension)
extension
Číslo klapky odkud se má hovor přesměrovat (stačí user nebo extension)
number
Telefonní číslo, kam se má přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)
dst_queue
ID fronty, kam se má hovor přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)
dst_user
ID uživatel, kam se má hovor přesměrovat (stačí jeden z parametru number, dst_queue, dst_user)

Volitelné parametry:

type
Jaký druh přesměrování se má provést. Pokud neuvedete použije se attended attended - přesměrování s představením (nejprve budete hovořit s číslem kam přesměrováváte a teprve pak se hovor přesměruje s volajícím) blind - přesměrování bez představování (rovnou se přesměruje volajíci na číslo kam přesmérováváte)

Ukázka použití:

Popis:

Přesměrování hovoru od uživatele michalhajek na číslo 100

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/Transfer/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&type=attended&number=800123456
Výstup:
{"error":null,"status":1}

Pauzy


Vytvoření nebo editování pauzy

Požadovaná verze: 3.3

Akce:

CreatePause

Vytvoří nebo upraví pauzu, která bude dostupná pro všechny operátory v call centrových aplikací, jako je například WebAgent, PhoneAgent, API.


Povinné parametry:

title
Jméno pauzy
type
O jaký typ pauzy se jedna. Zda je to systémová pauza Wrap(wrap), systémová pauza Lajdák(lajdak) nebo nesystémová pauza(normal).
paid
Zda je pauza proplácená(yes) nebo není(no). Například Wrap pauza by měla být proplácená, ale pauza Lajdák nikoliv. *

Volitelné parametry:

id
ID pauzy, kterou získáme přes GetPauses. Pokud předáme ID pauzy, tak provedeme editaci pauzy.
code
Speciální kód pauzy

Ukázka použití:

Popis:

Vytvoříme novou pauzu Oběd, nesystémové pauzy (normal), která se nebude operátorům proplácet.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.3/CreatePause/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&name=Obed&type=normal&billable=no
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Popis:

Změníme jméno pauzy Obed s ID 9 na nové jméno Svacina

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.3/CreatePause/9/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&name=Svacina&type=normal&billable=yes
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Výpis všech pauz

Požadovaná verze: 3.3

Akce:

GetPauses

Vypíšeme všechny pauzy, včetně smazaných.


Ukázka použití:

Popis:

Výpis všech pauz

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.3/GetPauses/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"3":{"pause":"3","name":"666","title":"Lajdak","type":"lajdak","paid":"0","deleted":"0"},"2":{"pause":"2","name":"20","title":"Wrap","type":"wrap","paid":"1","deleted":"0"},"4":{"pause":"4","name":"13","title":"Backoffice","type":null,"paid":"1","deleted":"0"},"6":{"pause":"6","name":"11","title":"Prestavka","type":null,"paid":"0","deleted":"0"},"7":{"pause":"7","name":"10","title":"Obed","type":"","paid":"0","deleted":"0"},"8":{"pause":"8","name":"667","title":"Email","type":"","paid":"1","deleted":"0"},"9":{"pause":"9","name":"668","title":"Obed22","type":"","paid":"0","deleted":"0"}}}
Vypsání všech definovaných pauz

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

GetPauses

Vrátí všechny definované pauzy


Volitelné parametry:

id
Vrácení informace o pauze s konkrétním ID. Pokud se nepředá, tak vrací všechny pauzy

Ukázka použití:

Popis:

Chceme všechny pauzy

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/GetPauses/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"3":{"pcode_id":"3","pcode":"666","pcode_desc":"Lajdak","read_key":"","isBillable":"0","isPayable":"0","pauseType":"w","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"},"2":{"pcode_id":"2","pcode":"20","pcode_desc":"Wrap","read_key":"","isBillable":"1","isPayable":"0","pauseType":"w","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"},"4":{"pcode_id":"4","pcode":"13","pcode_desc":"Backoffice","read_key":"","isBillable":"1","isPayable":"0","pauseType":"-","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"},"5":{"pcode_id":"5","pcode":"12","pcode_desc":"Email","read_key":"","isBillable":"1","isPayable":"0","pauseType":"-","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"},"6":{"pcode_id":"6","pcode":"11","pcode_desc":"Prestavka","read_key":"","isBillable":"0","isPayable":"0","pauseType":"-","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"},"7":{"pcode_id":"7","pcode":"10","pcode_desc":"Obed","read_key":"","isBillable":"0","isPayable":"0","pauseType":"-","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"}}}
Popis:

Chceme pauzu s ID 3

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/GetPauses/3/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"3":{"pcode_id":"3","pcode":"666","pcode_desc":"Lajdak","read_key":"","isBillable":"0","isPayable":"0","pauseType":"w","sys_dt_creazione":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_creazione":"0","sys_dt_modifica":"0000-00-00 00:00:00","sys_user_modifica":"0","sys_optilock":"0"}}}
Zrušení pauzy u uživatele

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

PauseOff

Zrušíme uživateli v call centru nastavenou pauzu


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
extension
Číslo klapky agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)

Ukázka použití:

Popis:

Odhlásíme z pauzy uživatele michalhajek

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/PauseOff/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Nastavení pauzy u uživatele

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

PauseOn

Nastavíme uživateli v call centru danou pauzu v případě že neuskutečnuje žádný hovor Pokud na pauze už je, dojde k přenastavení na konkrétní pauzu


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
extension
Číslo klapky agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
pause
Na jaké ID pauzy přepneme uživatele

Volitelné parametry:

force
Pokud je nastaveno na yes, tak se pauza nastaví i v případě, že agent zvoní, hovoří nebo je na on holdu. Výchozí stav je no.

Ukázka použití:

Popis:

Nastavíme pauzu s ID 7, která představuje třeba Oběd

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/PauseOn/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&pause=7
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Nastavíme pauzu s ID 100, která neexistuje

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.1/PauseOn/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=michalhajek&pause=100
Výstup:
{"error":"Tato pauza nebyla nalezena","status":0}

Statistiky


Získání informace o hovoru

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

AboutCall

Vrátí všechny CDR informace o hovoru, tedy například zdrojovou linku, cílovou linku, agenta, frontu, dobu vyzvánění, dobu spojení, směr, cestu k nahrávce, příchozí číslo a hash k binárnímu stažení nahrávky. Pro binární stažení nahrávky použijeme recording_hash, kterou předáme akci GetRecording


Povinné parametry:

id_call
Unikátní číslo hovoru

Ukázka použití:

Popis:

Chceme informace o hovoru s unikátním číslem 1319030658.204

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/AboutCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&id_call=1350478005.0
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"calldate":"2011-10-19 15:24:46","clid":"200","src":"200","dst":"468008580","dcontext":"from-internal","channel":"SIP\/200-0000009f","dstchannel":"SIP\/pbx-000000a0","lastapp":"ResetCDR","lastdata":"w","duration":"32","billsec":"29","disposition":"ANSWERED","amaflags":"3","accountcode":"","uniqueid":"1319030686.213","userfield":"\/RECORDINGS\/2011\/10\/19\/OUT200-468008580-20111019-152447-1319030686.213.wav","real_exten":"200","direction":"out","from_did":null,"id_call":"1319030658.204","id_queue":"2","id_agent":"4","waiting_time":"3","ringing_time":"3","hold_time":"0","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"agent","disconnection_cause":"","recording_hash":"225fae9e2c0a2e830c7d0e9e80040f4245a6asv93gfdgxD1319030658.204"}]}
Výpis CDR s cenou hovoru

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

CDR

Vypsání CDR (Call Detail Records) s funkcí účtování hovoru. Cena hovoru je zavislá na ceníku, který je importovaný do modulu Přehledy voláni


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají vypsat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají vypsat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

real_extens
Čísla klapek, která se účastnila hovorů. Možnost zadat více klapek do pole.
accountcodes
Podle jakých accountcodů vypsat hovory. Možnost zadat více accountcodů do pole.
direction
Jaký směr hovoru chceme vypsat. Možnosti jsou in,out,local
destinations
Přes jaké destinace vypsat hovory. Je možné zadávat více typů destinací do pole. Informace o destinacích nalezneme v modulu Přehledy volání.
disposition
Vypsání jen zodpovězených hovorů, nastavíme na ANSWERED.
src_channels
Přes jaké příchozí kanály chceme vypsat hovory. Možnost zadat více kanálů do pole.
dst_channels
Přes jaké odchozí kanály chceme vypsat hovory. Možnost zadat více kanálů do pole.
min_price_call
Budou vypsány jen hovory, které jsou dražší než zde specifikujeme. Měna se zde nespefifikuje, záleží v jaké měně je importovaný ceník v modulu Přehledy volání. Například 2.50
billing
Boolean hodnota, pokud chceme cenu hovoru

Ukázka použití:

Popis:

Vypsat zodpovězené odchozí hovory, které jsou uskutečněny v březnu 2012 pro klapky 300, 500 a vynechat hovory, které jsou levnější nez 1.20. Současně hovory šly přes kanaly SIP/daktela a SIP/gsm

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.5/CDR/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2012-03-01%2000:00:00&datetime_to=2012-03-31%2023:59:59&direction=out&disposition=ANSWERED&min_price_call=1.20&real_extens[]=300&real_extens[]=500&dst_channels[]=SIP/proxy&dst_channels=SIP/gsm
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"date":"2012-03-05 13:05:20","real_exten":"500","dst":"468008585","billsec":"321","duration":"328","disposition":"ANSWERED","accountcode":"","uniqueid":"1330949120.242","id_call":"1330949120.242","from_did":null,"direction":"out","price":"4.94999987","destination_type":"Pevna_Linka","destination_type_description":"Pevna_Linka","destination":"Ceska republika","destination_price":"0.9000"},{"date":"2012-03-05 13:10:57","real_exten":"500","dst":"468008585","billsec":"170","duration":"177","disposition":"ANSWERED","accountcode":"","uniqueid":"1330949457.244","id_call":"1330949457.244","from_did":null,"direction":"out","price":"2.69999993","destination_type":"Pevna_Linka","destination_type_description":"Pevna_Linka","destination":"Ceska republika","destination_price":"0.9000"},{"date":"2012-03-05 13:13:56","real_exten":"500","dst":"468008585","billsec":"2200","duration":"2206","disposition":"ANSWERED","accountcode":"","uniqueid":"1330949636.250","id_call":"1330949636.250","from_did":null,"direction":"out","price":"33.29999912","destination_type":"Pevna_Linka","destination_type_description":"Pevna_Linka","destination":"Ceska republika","destination_price":"0.9000"},{"date":"2012-03-05 13:51:08","real_exten":"500","dst":"468008585","billsec":"923","duration":"929","disposition":"ANSWERED","accountcode":"","uniqueid":"1330951868.260","id_call":"1330951868.260","from_did":null,"direction":"out","price":"13.94999963","destination_type":"Pevna_Linka","destination_type_description":"Pevna_Linka","destination":"Ceska republika","destination_price":"0.9000"},{"date":"2012-03-08 14:13:31","real_exten":"500","dst":"840101010","billsec":"4","duration":"8","disposition":"ANSWERED","accountcode":"","uniqueid":"1331212411.14","id_call":"1331212411.14","from_did":null,"direction":"out","price":"3.82999992","destination_type":"Specialni_Cisla","destination_type_description":"Specialni_Cisla","destination":"Bila linka ","destination_price":"1.9150"},{"date":"2012-03-13 16:57:13","real_exten":"300","dst":"603927227","billsec":"6","duration":"17","disposition":"ANSWERED","accountcode":"1002","uniqueid":"1331654233.196","id_call":"1331654233.586WS","from_did":null,"direction":"out","price":"2.25000000","destination_type":"Mobilni_Hovory","destination_type_description":"Mobilni_Hovory","destination":"Ceska republika - mobil T-mobile","destination_price":"4.5000"},{"date":"2012-03-26 10:51:29","real_exten":"500","dst":"491200163","billsec":"83","duration":"91","disposition":"ANSWERED","accountcode":"1002","uniqueid":"1332751889.0","id_call":"1332751889.9807WS","from_did":null,"direction":"out","price":"1.34999996","destination_type":"Pevna_Linka","destination_type_description":"Pevna_Linka","destination":"Ceska republika","destination_price":"0.9000"}]}
Stáhnutí nahrávky

Požadovaná verze: 3.0

Akce:

GetRecording

Po předání validního hashe z akce AboutCall můžeme stáhnout nahrávku. Akce podporuje navázání přerušeného stahování.


Povinné parametry:

recording_hash
Tento hash získáme z akce AboutCall

Volitelné parametry:

octetstream
Pokud nastavíme na true, bude hlavička Content-Type nastavena na application/octet-stream. Pokud bude na false (výchozí hodnota), hlavička Content-Type bude nastavena na audio/x-wav nebo audio/mpeg.

Ukázka použití:

Popis:

Požadujeme nahrávku s kontrolním hashem 225fae9e2c0a2e830c7d0e9e80040f4245a65d2e1319030658.204

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.0/GetRecording/json?recording_hash=225fae9e2c0a2e830c7d0e9e80040f4245a65d2e1319030658.204
Výstup:
Binární výstup s nahrávkou
Informace o posledním hovoru pro telefonní číslo

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

LastCallNumber

Vrací informaci o posledním hovoru pro dané telefonní číslo, tedy informaci o agentovi a ve které frontě hovor probíhal.


Povinné parametry:

phonenumber
Telefonní číslo

Volitelné parametry:

interval
Kolik vteřin zpátky se dívat do historie (defaultně 1 den)
answered
Zodpovězený hovor (true | false)
queues
Pole ID front
queues_number
Pole čísel front (např. 2000)

Ukázka použití:

Popis:

Vypsat jaký agent a v jaké frontě naposledy hovořil s číslem 226211245 za poslední 2 dny.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/LastCallNumber/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&phonenumber=226211245&queues_number[]=99990&queues_number[]=2000&answered=yes&interval=172800
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"call":"1354715424.94","call_time":"2012-12-05 14:50:24","direction":"out","queue":"2","user":"4","answered":true,"clid":"468008585","waiting_time":5,"ringing_time":5,"hold_time":0,"duration":6,"disposition":"user","orig_posision":1,"attempts":0,"queue_title":"Daktela Test OUT","queue_number":"99990","queue_direction":"out","user_title":"Hajek","user_login":"hajek"}}
Informace o posledním hovoru pro klapku nebo uživatele

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

LastCall

Vrací informaci o probíhajícím hovoru, případně o posledním ukončeném hovoru


Povinné parametry:

extension
Číslo klapky (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)
user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)

Ukázka použití:

Popis:

Chceme získat telefonní číslo zákazníka a ID hovoru, se kterým naposledy hovořila klapka číslo 500, případně se zákazníkem ještě hovoří

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/LastCall/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&extension=500
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"exten":"500","user":null,"queue":null,"id_call":"1352986386.46","direction":"out","clid":"468008585","time":"2012-11-15 14:33:06","_is_realtime":false}}
Realtime přítomnost uživatelů ve frontě typu Chat nebo Click-to-Call

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

RTQueuePresence

Vrací informaci, zda je chatová (Click-to-Call) fronta online. Pokud jsou do dane fronty přihlášeni operátoři, vrací true. Vhodné v případě, kdy chcete před zákazníky schovávat chatový (případně Click-to-Call) formulář.


Povinné parametry:

queue
Číslo fronty

Ukázka použití:

Popis:

Dostupnost fronty číslo 2005.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/RTQueuePresence/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&queue=2005
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count_users":1,"online_presence":true}}
Realtime statistika hovorů

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

RTStatsCalls

Vrací aktuální přehled probíhajících hovorů


Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • id - ID hovoru
 • queue - ID fronty, kde probíhá hovor
 • agent - ID operátora, který vyřizuje hovor (hovor musí být zodpovězený)
 • users - ID operátorů, kteří jsou spojeni s hovorem (při ringall strategii ve frontě, zde bude uvedeno více operátorů)
 • clid - Telefonní číslo zákazníka
 • direction - Směr hovoru (in,out)
 • state - V jakém stavu se nachází hovor (Waiting,Ringing,Speaking,On Hold, Transfered)
 • enter_time_absolute - Čas, kdy hovor vstoupil do fronty. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • enter_time_relative - Kolik sekund trvá hovor, včetně doby čekání, vyzvánění a hovoření.
 • wait_time_absolute - Čas, kdy hovor začal čekat ve frontě (stejný jako enter_time_absolute). Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • wait_time_relative - Kolik sekund trvalo, než byl hovor zodpovězen
 • ring_time_absolute - Čas, kdy hovor začal vyzvánět u operátora. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • ring_time_relative - Kolik sekund trvalo vyzvánění
 • answer_time_absolute - Čas, kdy byl hovor zodpovězen operátorem. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • answer_time_relative - Kolik sekund trvá hovoření s operátorem
 • hold_time_absolute - Čas, kdy byl hovor přidržen operátorem (hold). Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • hold_time_relative - Kolik sekund už je hovor přidržen (hold)

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.5/RTStatsCalls/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"1332333840.98":{"id":"1332333840.98","queue":"6","agent":"3","users":["3"],"clid":"100","direction":"in","state":"Speaking","enter_time_absolute":"2012-03-21 13:44:02","enter_time_relative":"7","wait_time_absolute":"2012-03-21 13:44:02","wait_time_relative":"5","ring_time_absolute":"2012-03-21 13:44:04","ring_time_relative":"5","answer_time_absolute":"2012-03-21 13:44:07","answer_time_relative":"2","hold_time_absolute":null,"hold_time_relative":"0"}}}
Realtime statistika aktivovaných pauz

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

RTStatsPauses

Vrací aktuální přehled nastavených pauz u operátorů


Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • id - ID pauzy
 • users - ID operátorů, kteří mají tuto pauzu nastavenou
 • count - Počet operátorů, kteří mají nastavenou tuto pauzu

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.5/RTStatsPauses/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"4":{"id":"4","count":"1","users":["3"]}}}
Realtime statistika front s celkovým přehledem

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

RTStatsQueuesSummary

Vrací aktuální celkový přehled o celkovém počtu agentů a hovorů ve frontách


Volitelné parametry:

users
ID operátorů, které chceme vyfiltrovat
queues
ID front, které chceme vyfiltrovat

Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • users_total - Celkový počet přihlášených operátorů
 • users_ready - Celkový počet volných operátorů, kteří jsou schopni přijímat hovory
 • users_busy - Celkový počet obsazených operátorů, kteří právě hovoří
 • users_pause - Celkový počet zapauzovaných operátorů, kteří mají nastavenou pauzu
 • calls_count - Celkový počet probíhajících hovorů
 • calls_in - Celkový počet příchozích hovorů
 • calls_out - Celkový počet odchozích hovorů
 • calls_wait - Celkový počet hovorů, které jsou ve stavu vyzvánění
 • calls_time - Nejdelší doba čekání v sekundách na zodpovězení hovoru

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.5/RTStatsQueuesSummary/json?users[0]=3&users[1]=1&access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"users_total":1,"users_ready":0,"users_busy":0,"users_pause":1,"calls_count":0,"calls_in":0,"calls_out":0,"calls_wait":0,"calls_time":0}}
Realtime statistika front

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

RTStatsQueues

Vrací aktuální přehled o celkovém počtu agentů a hovorů po jednotlivých frontách


Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • id - ID fronty
 • users_total - Počet přihlášených operátorů v této frontě
 • users_ready - Počet volných operátorů, kteří jsou schopni přijímat hovory v této frontě
 • users_busy - Počet obsazených operátorů, kteří právě hovoří v této frontě
 • users_pause - Počet zapauzovaných operátorů, kteří mají nastavenou pauzu v této frontě
 • calls_count - Počet probíhajících hovorů v této frontě
 • calls_wait - Počet hovorů, které jsou ve stavu vyzvánění v této frontě
 • calls_time - Nejdelší doba čekání na zodpovězení hovoru v této frontě

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.5/RTStatsQueues/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"4":{"id":"4","users_total":1,"users_ready":0,"users_busy":1,"users_pause":0,"calls_count":1,"calls_wait":0,"calls_time":null},"6":{"id":"6","users_total":1,"users_ready":0,"users_busy":1,"users_pause":0,"calls_count":0,"calls_wait":0,"calls_time":0}}}
Realtime statistika přihlášených operátorů s filtrem front

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

RTStatsSessions

Vrací aktuální přehled přihlášených operátorů s možností vyfiltrovat si operátory, kteří jsou přihlášeni ve frontách (parametr queues)


Volitelné parametry:

users
Pole ID uživatelů
queues
Pole ID front

Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • id - ID operátora
 • extension - Číslo linky
 • queues - ID front, kde je operátor přihlášen
 • state - V jakém stavu se operátor nachází (Logged, Idle, Paused, Calling, Ringing, Speaking, On Hold)
 • pause - Pokud je state Paused, zde je uvedeno ID pauzy
 • state_time_absolute - Čas, kdy se u operátora změnil stav. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • state_time_relative - Kolik sekund uplynulo od poslední změny stavu
 • login_time_absolute - Čas, kdy se operátor přihlásil. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • login_time_relative - Kolik sekund je operátor přihlášen

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.5/RTStatsSessions/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"3":{"id":"3","extension":"200","queues":["6"],"state":"Paused","pause":"4","state_time_absolute":"2012-03-21 14:08:06","state_time_relative":"940","login_time_absolute":"2012-03-21 10:21:21","login_time_relative":"14545"}}}
Realtime stav uživatele

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

RTUserState

Vrací aktuální stav uživatele, který je přihlášen v Call Centru, včetně probíhajícího hovoru


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
extension
Číslo klapky (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)

Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • agent_name - Přihlašovací jméno (login) operátora
 • agent_title - Celé jméno operátora
 • id_agent - ID operátora
 • exten - číslo interní klapky ke které je operátor přihlášen
 • logintime - absolutní čas, kdy se operátor přihlásil do call centra
 • agent_state - v jakém stavu se operátor nachází
  • Logged - operátor je přihlášen do call centra, ale není přihlášen do fronty
  • Idle - operátor je nečínný, tzn je připraven příjmout hovor
  • Paused - operátor je na pauze
  • Ringing - operátorský telefon právě zvoní
  • Speaking - operátor hovoří
  • On Hold - operátor přidržel hovor (nejspíše bude přepojovat)
 • state_time - absolutní čas, kdy se u operátora naposledy změnil stav (Paused, Ringing, Speaking, On Hold)
 • id_pause - na jaké ID pauzy je operátor
 • onpause - absolutní čas, kdy se operátor přepnul na pauzu (stejná hodnota jako u state_time v případě Paused)
 • calls - pokud operátor hovoří, tak jsou hovory v tomto poli vypsaný
  • id_call - ID hovoru
  • direction - směr hovoru (in - příchozí, out - odchozí)
  • clid - Telefonní číslo zákazníka se kterým operátor hovoří (pokud je směr hovoru "in" - číslo volajícího, "out" - číslo volaného)
  • clid_name - Textové jméno ke clid (volitelně)
  • id_queue - ID fronty ve které probíhá hovor
  • oqueue - objekt fronty ve které probíhá hovor (informativně)
  • entered - absolutní čas, kdy zákazník vstoupil do fronty. U odchozího hovoru je to čas, kdy operátor začal vytáčet zákazníka
  • ringed - absolutní čas, kdy hovor začal vyzvánět u operátora
  • answered - absolutní čas, kdy byl hovor zodpovězen operátorem
  • call_state - v jakém stavu se hovor nachází
   • Ringing - hovor vyzvání u operátora
   • Speaking - hovor je zodpovězen operátorem
   • On Hold - hovor je přidržen, operátor se chystá přepojovat
  • onhold - absolutní čas, kdy se operátor dal na On Hold
 • callscript_opened - ID callscriptu (formulář, record), který má operátor otevřený

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/RTUserState/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=demouser
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"agent_name":"demouser","agent_title":"Demo User","id_agent":"4","exten":"6666","logintime":"2013-01-22 11:22:49","agent_state":"Speaking","state_time":"2013-02-01 14:20:53","id_pause":null,"onpause":null,"callscript_opened":"66","calls":[{"id_call":"1359724851.1068","direction":"in","clid":"300","clid_name":null,"id_queue":"1","oqueue":{"queue":"2","name":"99990","title":"Daktela Test OUT","description":"Daktela Test OUT pro ucely testovani","outboundcid":"","type":"out","direction":"out","wrapuptime":"15","outbounder":"0","form":"0","missed":null,"options":{"prefix":"","members":"","outboundcid":"","recording_user":"","recording_join":"","music":"inherit","maxwait":"","maxlength":"","call_timeout":"","ring_strategy":"leastrecent","last_agent_hours":"","ringtime":"20","retrytime":"5","wrapuptime":"15","record":"1","weight":"0","autofill":"yes","lajdaktime":"","loadtime":"","savetime":"","position_repeat":"","position_time":"no","ivr_jump":"","ivr_repeat":"","threshold_time":"","threshold_users":"","threshold_calls":"","missed":"","sort_time":"ASC","contact_timeout":"","contact_url":"http:\/\/","contact_open":"","qa_form":"","target":"terminate","target_terminate":"hangup","target_announcement":"2","target_extension":"500","target_signal":"","target_condition":"1","target_context":"-6","target_param":"","target_ivr_menu":"8","target_ringgroup":"600","target_queue":"1","target_custom":""},"deleted":"0","penalty":null,"login":null},"entered":"2013-02-01 14:20:52","ringed":"2013-02-01 14:20:53","answered":"2013-02-01 14:21:02","call_state":"Speaking","onhold":null}]}}
Realtime stav uživatele s informací o otevřeném formuláři a seznamu přihlášených front

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

RTUserState

Vrací aktuální stav uživatele, který je přihlášen v Call Centru, včetně probíhajícího hovoru


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno agenta (nemusíme již vyplňovat povinný parametr extension)
extension
Číslo klapky (nemusíme již vyplňovat povinný parametr user)

Volitelné parametry:

hash
Hash naposledy vráceného výsledku. Pokud předáte hash, tak se vrátí nová data jen při změně stavu operátora nebo pokud se nezmění stav od posledního vraceného stavu do 60 sekund. Při volání této metody pamatujte na prodloužení doby u klientského programu (wget, curl, atd) vrácených dat alespoň na 70 sekund.

Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • agent_name - Přihlašovací jméno (login) operátora
 • agent_title - Celé jméno operátora
 • id_agent - ID operátora
 • exten - číslo interní klapky ke které je operátor přihlášen
 • logintime - absolutní čas, kdy se operátor přihlásil do call centra
 • agent_state - v jakém stavu se operátor nachází
  • Logged - operátor je přihlášen do call centra, ale není přihlášen do fronty
  • Idle - operátor je nečínný, tzn je připraven příjmout hovor
  • Paused - operátor je na pauze
  • Ringing - operátorský telefon právě zvoní
  • Speaking - operátor hovoří
  • On Hold - operátor přidržel hovor (nejspíše bude přepojovat)
 • state_time - absolutní čas, kdy se u operátora naposledy změnil stav (Paused, Ringing, Speaking, On Hold)
 • id_pause - na jaké ID pauzy je operátor
 • onpause - absolutní čas, kdy se operátor přepnul na pauzu (stejná hodnota jako u state_time v případě Paused)
 • calls - pokud operátor hovoří, tak jsou hovory v tomto poli vypsaný
  • id_call - ID hovoru
  • direction - směr hovoru (in - příchozí, out - odchozí)
  • clid - Telefonní číslo zákazníka se kterým operátor hovoří (pokud je směr hovoru "in" - číslo volajícího, "out" - číslo volaného)
  • clid_name - Textové jméno ke clid (volitelně)
  • id_queue - ID fronty ve které probíhá hovor
  • oqueue - objekt fronty ve které probíhá hovor (informativně)
  • entered - absolutní čas, kdy zákazník vstoupil do fronty. U odchozího hovoru je to čas, kdy operátor začal vytáčet zákazníka
  • ringed - absolutní čas, kdy hovor začal vyzvánět u operátora
  • answered - absolutní čas, kdy byl hovor zodpovězen operátorem
  • call_state - v jakém stavu se hovor nachází
   • Ringing - hovor vyzvání u operátora
   • Speaking - hovor je zodpovězen operátorem
   • On Hold - hovor je přidržen, operátor se chystá přepojovat
  • onhold - absolutní čas, kdy se operátor dal na On Hold
 • callscript_opened - ID callscriptu (formulář, record), který má operátor otevřený
 • login_oqueues - seznam front do kterých se operátor může přihlásit s příznakem, zda v dané frontě je aktuálně přihlášen
  • queue - ID fronty
  • name - unikátní číslo fronty
  • title - název fronty
  • direction - směr fronty (in, out)
  • type - typ fronty (in, out, outbounder, ctc, dialer, chat, email)
   • in - příchozí fronta (může být v několika současně)
   • out - odchozí fronta (pouze v jedné ze skupiny out, outbounder, dialer)
   • outbounder - navolávací odchozí kampaň (pouze v jedné ze skupiny out, outbounder, dialer)
   • dialer - prediktivní vytáčení (pouze v jedné ze skupiny out, outbounder, dialer)
   • ctc - Click to Contact (může být v několika současně)
   • chat - chatová fronta (může být v několika současně)
   • email - emailová fronta (může být v několika současně)
  • rt_logged - příznak, zda v této frontě je operátor aktuálně přihlášen
 • hash - hash aktuálně vráceného výsledku. Tento hash můžeme předat v dalším volání RTUserState, kdy se nám vrátí data až pokud dojde ke změně od minulého výsledku, ze kterého se vygeneroval hash. Při volání je třeba vždy prodloužit dobu na vrácení dat na 70 sekund. Šetříme počty HTTP dotazů na server.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/RTUserState/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=demouser
Výstup:

Realtime stav přihlášených uživatelů

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

RTUsersState

Vrací pole uživatelů s aktuálním stavem, tedy přihlášení v Call Centru, včetně probíhajícího hovoru


Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • agent_name - Přihlašovací jméno (login) operátora
 • agent_title - Celé jméno operátora
 • id_agent - ID operátora
 • exten - číslo interní klapky ke které je operátor přihlášen
 • logintime - absolutní čas, kdy se operátor přihlásil do call centra
 • agent_state - v jakém stavu se operátor nachází
  • Logged - operátor je přihlášen do call centra, ale není přihlášen do fronty
  • Idle - operátor je nečínný, tzn je připraven příjmout hovor
  • Paused - operátor je na pauze
  • Ringing - operátorský telefon právě zvoní
  • Speaking - operátor hovoří
  • On Hold - operátor přidržel hovor (nejspíše bude přepojovat)
 • state_time - absolutní čas, kdy se u operátora naposledy změnil stav (Paused, Ringing, Speaking, On Hold)
 • id_pause - na jaké ID pauzy je operátor
 • onpause - absolutní čas, kdy se operátor přepnul na pauzu (stejná hodnota jako u state_time v případě Paused)
 • calls - pokud operátor hovoří, tak jsou hovory v tomto poli vypsaný
  • id_call - ID hovoru
  • direction - směr hovoru (in - příchozí, out - odchozí)
  • clid - Telefonní číslo zákazníka se kterým operátor hovoří (pokud je směr hovoru "in" - číslo volajícího, "out" - číslo volaného)
  • clid_name - Textové jméno ke clid (volitelně)
  • id_queue - ID fronty ve které probíhá hovor
  • oqueue - objekt fronty ve které probíhá hovor (informativně)
  • entered - absolutní čas, kdy zákazník vstoupil do fronty. U odchozího hovoru je to čas, kdy operátor začal vytáčet zákazníka
  • ringed - absolutní čas, kdy hovor začal vyzvánět u operátora
  • answered - absolutní čas, kdy byl hovor zodpovězen operátorem
  • call_state - v jakém stavu se hovor nachází
   • Ringing - hovor vyzvání u operátora
   • Speaking - hovor je zodpovězen operátorem
   • On Hold - hovor je přidržen, operátor se chystá přepojovat
  • onhold - absolutní čas, kdy se operátor dal na On Hold
 • callscript_opened - ID callscriptu (formulář, record), který má operátor otevřený
 • login_oqueues - seznam front do kterých se operátor může přihlásit s příznakem, zda v dané frontě je aktuálně přihlášen
  • queue - ID fronty
  • name - unikátní číslo fronty
  • title - název fronty
  • direction - směr fronty (in, out)
  • type - typ fronty (in, out, outbounder, ctc, dialer, chat, email)
   • in - příchozí fronta (může být v několika současně)
   • out - odchozí fronta (pouze v jedné ze skupiny out, outbounder, dialer)
   • outbounder - navolávací odchozí kampaň (pouze v jedné ze skupiny out, outbounder, dialer)
   • dialer - prediktivní vytáčení (pouze v jedné ze skupiny out, outbounder, dialer)
   • ctc - Click to Contact (může být v několika současně)
   • chat - chatová fronta (může být v několika současně)
   • email - emailová fronta (může být v několika současně)
  • rt_logged - příznak, zda v této frontě je operátor aktuálně přihlášen

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/RTUsersState/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"1":{"agent_name":"admin","agent_title":"Administrator","id_agent":"1","exten":"500","logintime":"2016-09-26 14:40:28","agent_state":"Idle","state_time":"2016-09-26 15:37:09","id_pause":null,"onpause":null,"calls":[],"callscript_opened":null,"login_oqueues":[{"queue":"1","name":"2000","title":"test","description":"","type":"in","direction":"in","options":{"prefix":"","members":"","outboundcid":"","recording_user":"","recording_join":"","music":"inherit","maxwait":"","maxlength":"16","call_timeout":"","ring_strategy":"leastrecent","last_agent_hours":"0","ringtime":"20","retrytime":"5","wrapuptime":"","weight":"0","lajdaktime":"","loadtime":"","savetime":"","position_annoucement":"no","position_repeat":"","position_time":"no","ivr_jump":"","ivr_repeat":"","ivr_immediately":"","threshold_time":"","threshold_users":"","threshold_calls":"","missed":"","sort_time":"ASC","contact_timeout":"","contact_url":"http:\/\/","contact_open":"","contact_window":"yes","form":"","qa_form":"","target_terminate":"hangup","target_announcement":"2","target_extension":"500","target_voicemail":"","target_signal":"","target_condition":"1","target_context":"-6","target_param":"","target_language":"","target_ivr_menu":"","target_ringgroup":"","target_queue":"1","target":"custom","target_custom":"","crm_ticket_category":""},"deleted":"0","penalty":"0","login":"manual","rt_logged":false},{"queue":"3","name":"2001","title":"PRICHOZI","description":"","type":"in","direction":"in","options":{"prefix":"","members":"","outboundcid":"","recording_user":"","recording_join":"","music":"inherit","maxwait":"","maxlength":"","call_timeout":"","ring_strategy":"leastrecent","last_agent_hours":"","ringtime":"20","retrytime":"5","wrapuptime":"15","record":"1","weight":"0","lajdaktime":"","loadtime":"","savetime":"","position_annoucement":"","position_repeat":"","position_time":"no","ivr_jump":"","ivr_repeat":"","ivr_immediately":"","threshold_time":"","threshold_users":"","threshold_calls":"","missed":"","missed_time_back":"","sort_time":"ASC","contact_timeout":"","contact_url":"https:\/\/","contact_open":"","contact_window":"","form":"","qa_form":"","target":"terminate","target_terminate":"hangup","target_announcement":"2","target_extension":"500","target_voicemail":"","target_signal":"","target_condition":"1","target_context":"-7","target_param":"","target_language":"","target_ivr_menu":"","target_ringgroup":"","target_queue":"1","target_custom":"","crm_ticket_category":""},"deleted":"0","penalty":"0","login":"manual","rt_logged":false},{"queue":"4","name":"2002","title":"ODCHOZI","description":"","type":"out","direction":"out","options":{"prefix":"","members":"","outboundcid":"226219568","recording_user":"","recording_join":"","music":"inherit","maxwait":"","maxlength":"","call_timeout":"","ring_strategy":"leastrecent","last_agent_hours":"","ringtime":"20","retrytime":"5","wrapuptime":"","weight":"0","lajdaktime":"","loadtime":"","savetime":"","position_annoucement":"","position_repeat":"","position_time":"no","ivr_jump":"","ivr_repeat":"","ivr_immediately":"","threshold_time":"","threshold_users":"","threshold_calls":"","missed":"","missed_time_back":"","sort_time":"ASC","contact_timeout":"","contact_url":"https:\/\/","contact_open":"","contact_window":"","form":"","qa_form":"","target":"terminate","target_terminate":"hangup","target_announcement":"2","target_extension":"500","target_voicemail":"","target_signal":"","target_condition":"1","target_context":"-7","target_param":"","target_language":"","target_ivr_menu":"","target_ringgroup":"","target_queue":"1","target_custom":"","crm_ticket_category":""},"deleted":"0","penalty":"0","login":"manual","rt_logged":true}]}}}
Statistika opakovaných hovorů

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

StatsCallsRepeated

Vrací počet stejných hovorů, které se v zadaném intervalu opakují


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

queues
Pole ID front
phonenumber
Telefonní číslo
count
Vypsat jen telefonní čísla, kdy je počet opakovaných hovorů vetší (ve výpisu call_total)

Ukázka použití:

Popis:

Vypsat počet opakujících hovorů pro číslo 226211245 v časovém rozmezí 2012-10-01 00:00:00 do 2012-10-30 23:59:59

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/StatsCallsRepeated/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2012-10-01 00:00:00&datetime_to=2012-10-30 23:59:59&phonenumber=226211245
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"clid":"226211245","call_total":45,"call_answered":9,"call_unanswered":36,"waiting_avg":39,"duration_avg":45}]}
Statistika opakovaných hovorů

Požadovaná verze: 3.9

Akce:

StatsCallsRepeated

Vrací počet stejných hovorů, které se v zadaném intervalu opakují


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

queues
Pole ID front
phonenumber
Telefonní číslo
count
Vypsat jen telefonní čísla, kdy je počet opakovaných hovorů vetší (ve výpisu call_total)

Ukázka použití:

Popis:

Vypsat počet opakujících hovorů pro číslo 226211245 v časovém rozmezí 2012-10-01 00:00:00 do 2012-10-30 23:59:59

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.9/StatsCallsRepeated/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2012-10-01 00:00:00&datetime_to=2012-10-30 23:59:59&phonenumber=226211245
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"clid":"226211245","call_total":45,"call_answered":9,"call_unanswered":36,"waiting_avg":39,"duration_avg":45}]}
Výpis všech hovorů v callcentru

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

StatsCalls

Vypsání callcentrových hovorů. Maximální limit vrácených hovorů je 1000, po překročení se vrací chyba.


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

phonenumber
Telefonní číslo
queues
Pole ID front
did
DID číslo (příchozí číslo na které se volá)
callstatus
ID volacího stavu
answered
Zodpovězený hovor (true | false)
id_call
Unikátní číslo hovoru
users
Pole ID uživatelů
skip
Offset řádků, výchozí hodnota: 0
take
Počet řádků, výchozí hodnota: 100

Ukázka použití:

Popis:

Vyhledáme zodpovězené hovory v časovém rozmezí 2014-08-14 00:00:00 do 2014-08-31 00:00:00 a ID front 2

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/StatsCalls/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2014-08-14 00:00:00&datetime_to=2014-08-31 00:00:00&answered=true&queues[]=2&skip=0&take=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"call":"3718","name":"1408101684.96894WS","call_time":"2014-08-15 13:21:27","direction":"out","answered":"1","queue":"2","user":"4","clid":"468008585","contact":"3","did":"","waiting_time":"4","ringing_time":"4","hold_time":"0","duration":"12","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"agent","disconnection_cause":"","pressed_key":null,"score":null,"note":"","attempts":"0","qa_user_id":null},{"call":"3717","name":"1408101613.60440WS","call_time":"2014-08-15 13:20:16","direction":"out","answered":"1","queue":"2","user":"4","clid":"468008585","contact":"3","did":"","waiting_time":"3","ringing_time":"3","hold_time":"0","duration":"6","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"agent","disconnection_cause":"","pressed_key":null,"score":null,"note":"","attempts":"0","qa_user_id":null},{"call":"3712","name":"1408009470.20542WS","call_time":"2014-08-14 11:44:33","direction":"out","answered":"1","queue":"2","user":"4","clid":"468008585","contact":"3","did":"","waiting_time":"4","ringing_time":"4","hold_time":"0","duration":"6","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"agent","disconnection_cause":"","pressed_key":null,"score":null,"note":"","attempts":"0","qa_user_id":null},{"call":"3711","name":"1408009401.37480WS","call_time":"2014-08-14 11:43:24","direction":"out","answered":"1","queue":"2","user":"4","clid":"468008585","contact":"3","did":"","waiting_time":"4","ringing_time":"4","hold_time":"0","duration":"13","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"agent","disconnection_cause":"","pressed_key":null,"score":null,"note":"","attempts":"0","qa_user_id":null},{"call":"3708","name":"1408008186.36","call_time":"2014-08-14 11:23:08","direction":"out","answered":"1","queue":"2","user":"4","clid":"603927227","contact":null,"did":"","waiting_time":"20","ringing_time":"20","hold_time":"0","duration":"13","orig_pos":"1","position":"1","disposition_cause":"caller","disconnection_cause":"","pressed_key":null,"score":null,"note":"","attempts":"0","qa_user_id":null}],"total":"5"}}
Trasování akcí hovorů, pauz, front a přihlášení do call centra

Požadovaná verze: 3.5

Akce:

StatsTrace

Chronologicky vypíše pro daného operátora požadovanou akci, jako je například doba, kdy se uživatel přihlásil nebo odhlásil do Call Centra, fronty, pauzy a také hovory, které na operátora šly


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat akce. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat akce. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
user
Přihlašovací jméno uživatele, kterého chceme vypsat

Volitelné parametry:

trace
Jakou akci chceme vypsat. Pokud nespecifikujeme, vypíšou se všechny akce (all)
 • all - všechny akce
 • call - začátek a konec hovoru včetně vyzvánění
 • pause - přihlášení a odhlášení z pauzy
 • queue - přihlášení a odhlášení z fronty
 • login - přihlášení a odhlášení z call centra

Ukázka použití:

Popis:

Vypíšeme všechny akce pro uživatele s přihlašovacím jménem hajek v časovém rozmezí 18.5.2012 - 30.5.2012 Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • time - Datum a čas, kdy proběhla tato akce. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • duration - kolik sekund trvala tato akce, je vyplněná u ukončovací akce
 • action_name - jméno akce (call, pause, queue, login, ring_out, ring_in)
 • action_start - každá akce musí mít žačátek a konec, tedy pokud je nastavena 1 znamená to žačátek akce, 0 znamená ukončenou akci
 • action_title - textový popisek počáteční a ukončovací akce
 • event_id - pro danou action_name je takovýto význam
  • call - Linka nebo skupina, která hovor zodpověděla
  • pause - ID pauzy
  • queue - ID fronty
  • ring_in - ID příchozího hovoru
  • ring_out - Linka nebo skupina, na které odchozí hovor vyzváněl
  • login - žádné informace
 • event_title - pro danou action_name je takovýto význam
  • call - Telefonní číslo na které se volalo
  • pause - Jméno pauzy
  • queue - Jméno fronty
  • ring_in - Linka nebo skupina, na které příchozí hovor vyzváněl
  • ring_out - Telefonní číslo, na které se volalo
  • login - žádné informace
 • time_unixtime - Datum a čas, kdy proběhla tato akce, ale ve formátu UNIX time nebo POSIX time, tedy počet sekund od 1.ledna 1970.

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/3.5/StatsTrace/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2012-05-18%2000:00:00&datetime_to=2012-05-30%2000:00:00&user=hajek&trace=all
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"time":"2012-05-18 12:33:23","duration":0,"action_name":"login","action_start":"1","action_title":"P\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed na \u00fast\u0159ednu","event_id":"","event_title":""},{"time":"2012-05-18 12:33:28","duration":0,"action_name":"queue","action_start":"1","action_title":"P\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed do fronty","event_id":"4","event_title":"Odchozi bez F"},{"time":"2012-05-18 12:34:03","duration":0,"action_name":"ring_out","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek vyzv\u00e1n\u011bn\u00ed - Odchod","event_id":"718","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:34:09","duration":6,"action_name":"ring_out","action_start":"0","action_title":"Konec vyzv\u00e1n\u011bn\u00ed - Odchod","event_id":"718","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:34:09","duration":0,"action_name":"call","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek hovoru","event_id":"718","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:34:58","duration":49,"action_name":"call","action_start":"0","action_title":"Konec hovoru","event_id":"718","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:35:08","duration":0,"action_name":"ring_out","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek vyzv\u00e1n\u011bn\u00ed - Odchod","event_id":"720","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:35:13","duration":5,"action_name":"ring_out","action_start":"0","action_title":"Konec vyzv\u00e1n\u011bn\u00ed - Odchod","event_id":"720","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:35:13","duration":0,"action_name":"call","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek hovoru","event_id":"720","event_title":"468008585"},{"time":"2012-05-18 12:35:31","duration":0,"action_name":"ring_out","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek vyzv\u00e1n\u011bn\u00ed - Odchod","event_id":"719","event_title":"603927227"},{"time":"2012-05-18 12:35:40","duration":9,"action_name":"ring_out","action_start":"0","action_title":"Konec vyzv\u00e1n\u011bn\u00ed - Odchod","event_id":"719","event_title":"603927227"},{"time":"2012-05-18 12:35:40","duration":0,"action_name":"call","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek hovoru","event_id":"719","event_title":"603927227"},{"time":"2012-05-18 12:36:03","duration":23,"action_name":"call","action_start":"0","action_title":"Konec hovoru","event_id":"719","event_title":"603927227"},{"time":"2012-05-18 12:36:03","duration":0,"action_name":"pause","action_start":"1","action_title":"Za\u010d\u00e1tek pauzy","event_id":"2","event_title":"Wrap"},{"time":"2012-05-18 12:36:14","duration":11,"action_name":"pause","action_start":"0","action_title":"Konec pauzy","event_id":"2","event_title":"Wrap"},{"time":"2012-05-18 12:36:31","duration":78,"action_name":"call","action_start":"0","action_title":"Konec hovoru","event_id":"720","event_title":"468008585"}]}
Statistika přihlášení uživatelů na pauzy

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

StatsUsersPauses

Chronologicky vypisuje příhlášení jednotlivých uživatelů na pauzy


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat přihlášení na pauzy. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat přihlášení na pauzy. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

users
Pole ID uživatelů
pauses
Pole ID pauz.
skip
Offset řádků, výchozí hodnota: 0
take
Počet řádků, výchozí hodnota: 100

Ukázka použití:

Popis:

Chronologicky vypíšeme přihlášení uživatele s ID 1 v časovém rozmezí 2012-08-01 00:00:00 do 2014-10-30 23:59:59

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/StatsUsersPauses/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2012-08-01 00:00:00&datetime_to=2014-10-30 23:59:59&users[]=1&skip=0&take=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"id":"1052","user":"1","start_time":"2014-08-05 13:21:33","end_time":"2014-08-05 13:21:43","duration":10,"pause":2},{"id":"1053","user":"1","start_time":"2014-08-05 13:50:51","end_time":"2014-08-05 13:50:56","duration":5,"pause":2},{"id":"1055","user":"1","start_time":"2014-08-05 14:00:18","end_time":"2014-08-05 14:00:28","duration":10,"pause":2}],"total":"135"}}
Statistika přihlášení uživatelů do front

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

StatsUsersQueues

Chronologicky vypisuje příhlášení jednotlivých uživatelů do front


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat přihlášení do front. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat přihlášení do front. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

users
Pole ID uživatelů
skip
Offset řádků, výchozí hodnota: 0
take
Počet řádků, výchozí hodnota: 100

Ukázka použití:

Popis:

Chronologicky vypíšeme přihlášení uživatele s ID 1 v časovém rozmezí 2012-08-01 00:00:00 do 2012-10-30 23:59:59

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/StatsUsersQueues/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&datetime_from=2012-08-01 00:00:00&datetime_to=2012-10-30 23:59:59&users[]=1&skip=0&take=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"user":"1","start_time":"2014-08-14 13:35:07","end_time":"2014-09-09 14:55:20","duration":2251213,"queue":5},{"user":"1","start_time":"2014-08-21 14:03:39","end_time":"2014-09-09 14:55:21","duration":1644702,"queue":3},{"user":"1","start_time":"2014-09-02 14:37:57","end_time":"2014-09-09 14:55:22","duration":605845,"queue":4}],"total":10}}
Statistika přihlášení uživatelů

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

StatsUsersSessions

Chronologicky vypisuje příhlášení jednotlivých uživatelů do callcentra


Povinné parametry:

datetime_from
Od jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého času se mají hledat hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Volitelné parametry:

users
Pole ID uživatelů
skip
Offset řádků, výchozí hodnota: 0
take
Počet řádků, výchozí hodnota: 100

Ukázka použití:

Popis:

Chronologicky vypíšeme přihlášení uživatele s ID 3 v časovém rozmezí 2012-10-01 00:00:00 do 2014-10-30 23:59:59

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/StatsUsersSessions/json?datetime_from=2012-01-01%2000:00:00&datetime_to=2014-10-30%2023:59:59&users[]=3&skip=0&take=100
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"id":"1","user":"3","start_time":"2013-01-08 10:51:04","end_time":"2013-01-08 10:51:42","duration":38},{"id":"5","user":"3","start_time":"2013-01-30 12:13:28","end_time":"2013-01-30 12:14:06","duration":38},{"id":"9","user":"3","start_time":"2013-02-03 10:00:40","end_time":"2013-02-03 10:01:19","duration":39}],"total":"7"}}

SMS


Získáme volitelné parametry pro hostovanou SMS bránu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

GetSMSSettings

Získáte URL a emailové callbacky při příchozí a odchozí SMS zprávě, časy, kdy se můžou odesílat SMS zpŕavy a počty odeslaných zpráv za časové období.


Ukázka použití:

Popis:

Získání parametrů

Vstup:
http://api.daktela.com/api/3.1/GetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"settings":{"billing_id":"674","enabled_sms":"CONNECT","outgoing_price":"0.000","incoming_callback":null,"outgoing_callback":null,"incoming_email":null,"outgoing_email":null,"email_notification_allow":"in,out,confirmed","sending_rate_limit":"0","sending_rate_time":"0","allowed_hour_begin":"0","allowed_hour_end":"0","sending_rate_limit_admin":"1000","sending_rate_time_admin":"86400","lang":"cs_CZ","connect_sender":null},"sim":[]}}
Vrátí všechny SMS zprávy s možností vyhledávání

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

GetSMS

Pokud nepředáme vyhledávací kritéria, tak vrátí všechny SMS zprávy seřazené podle data (od nejstarší po nejnovější). Vyhledávací kritéria jsou telefonní číslo, text ve zprávách, číslo brány, číslo slotu, číslo portu. Pokud result obsahuje "error", tak v code_error je v hex zapsaný kód s chybou, výpis všech chybových kódů získáte zde


Volitelné parametry:

id
ID konkrétní SMS zprávy
direction
Vrátíme jen příchozí(in) nebo odchozí(out) zprávy.
keyword
Vyhledávání podle telefonního čísla nebo textu ve zprávách.
accountcode
Volitelná identifikace zprávy u odchozí zprávy. Možnost předat jako pole, pokud chceme předat více accountcodu.
email
Volitelná položka email, pokud byla předána u odchozí zprávy.
gw
Vrátíme zprávy, které šly přes tuto bránu.
slot
Vrátíme zprávy, které šly přes tento slot.
port
Vrátíme zprávy, které šly přes tento port.
datetime_from
Od jakého data a času se mají vypsat SMS zprávy. Formát vstupu je YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého data a času se mají vypsat SMS zprávy. Formát vstupu je YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Důležité: Upozorňujeme, že doba uchovávání SMS zpráv na Daktele je nastavena na 6 měsíců. SMS zprávy starší než 6 měsíců budou automaticky smazány.


Ukázka použití:

Popis:

Vrátíme všechny SMS zprávy s vyhledáváním textu ahoj

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/GetSMS/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&keyword=ahoj
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"id":"7180","billing_id":"259","direction":"out","datetime":"2011-10-11 01:07:01","datetime_processed":"2011-10-10 23:07:26","number":"603927227","attempts":"0","count_sms":"1","from_client":"","message":"Ahoj toto je jen na ukazku","result":"error","confirmation_enable":"1","confirmed":"0","price":"0.000","gw_number":"1","slot_number":"1","port_number":"2","accountcode":null,"email":null},{"id":"7178","billing_id":"259","direction":"out","datetime":"2011-10-10 17:25:19","datetime_processed":"2011-10-10 15:27:03","number":"603927227","attempts":"0","count_sms":"1","from_client":"","message":"Ahoj,jak se mas?","result":"ok","confirmation_enable":"1","confirmed":"1","price":"3.500","gw_number":"1","slot_number":"1","port_number":"1","accountcode":null,"email":null}]}
Odstraní odesílání skupinových SMS zpráv

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

RemoveGroupSMS

Nenávratně zastaví skupinové odesílání SMS zpráv, které jsou ve stavu čekání na odeslání. Výsledkem je počet zpráv, které odeslány nebudou ze skupiny.


Povinné parametry:

id
ID konkrétní skupinové SMS zprávy (group_id)

Ukázka použití:

Popis:

Odstraníme skupinové SMS zprávy se skupinovým ID 1234

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/RemoveGroupSMS/1234/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count_removed":2}}
Odeslat skupinovou SMS zprávu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

SendGroupSMS

Odešleme skupinovou SMS zprávu přes hostingovou bránu. Limit je 20.000 zpráv. Pokud vlastníme více SIM karet, tak se SMS zprávy odesílají cyklicky.


Povinné parametry:

number
Pole s telefonníma číslama, na které chceme poslat zprávu. Limit je 20.000 zpráv.
message
Pole SMS zpráv. Délka jedné zprávy může být 160 znaku. Pokud je zadáno více znaků, bude SMS automaticky rozdělena na více zpráv. Může být zadáno maximálně 1377 (utf8 603) znaků. Limit je 20.000 zpráv.

Volitelné parametry:

confirmation
Zda má být zpětně potvrzeno doručenkou. Je třeba mít definovany URL callback nebo emailovou adresu, kam se zašle potvrzení.
unicode
Text SMS zprávy odeslán včetně diakritiky. Max délka jedné SMS zprávy se zkrátí na 70 znaků. Pokud není unicode nastaven, text zprávy se automaticky zkonvertuje na ASCII znaky.
email
Email na který se má zaslat odpověd na odeslanou SMS zprávu nebo potvrzení o doručení.
accountcode
Volitelná identifikace zprávy. Tento kód bude vracen v URL callbacku.
priority
Priorita zprávy. Rozmezí 0 (nízká) až 20 (vysoká). Výchozí je 10.
datetime_scheduled
Datum a čas kdy se má odeslat zpráva. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Ukázka použití:

Popis:

Chceme odeslat skupinovou SMS zprávu na číslo 123456789 s textem Ahoj a současně chceme odeslat na číslo 987654321 s textem Cau. bez potvrzení o doručení. V count_sms se nám vrací počet odeslaných SMS zpráv.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SendGroupSMS/json?number[0]=123456789&message[0]=Ahoj1&number[1]=987654321&message[1]=Ahoj2&access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"2445":{"count_sms":0,"id":2445,"group_id":2445},"2446":{"count_sms":1,"id":2446,"group_id":2445},"2447":{"count_sms":1,"id":2447,"group_id":2445}}}
Odeslat SMS zprávu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

SendSMS

Odešleme SMS zprávu přes hostingovou bránu. Pokud vlastníme více SIM karet a nespecifikujeme číslo gw, slotu a portu, tak se SMS zprávy odesílají cyklicky.


Povinné parametry:

number
Telefonní číslo, na které chceme poslat zprávu
message
Text SMS zprávy. Délka jedné zprávy může být 160 znaku. Pokud je zadáno více znaků, bude SMS automaticky rozdělena na více zpráv. Může být zadáno maximálně 1377 (utf8 603) znaků.

Volitelné parametry:

confirmation
Zda má být zpětně potvrzeno doručenkou. Je třeba mít definovany URL callback nebo emailovou adresu, kam se zašle potvrzení.
unicode
Text SMS zprávy odeslán včetně diakritiky. Max délka jedné SMS zprávy se zkrátí na 70 znaků. Pokud není unicode nastaven, text zprávy se automaticky zkonvertuje na ASCII znaky.
email
Email na který se má zaslat odpověd na odeslanou SMS zprávu nebo potvrzení o doručení.
accountcode
Volitelná identifikace zprávy. Tento kód bude vracen v URL callbacku.
gw
Můžeme specifikovat přes jaké číslo brány má SMS odejít, pokud je v hostingu více SIM karet. Pro použití je třeba specifikovat gw, slot i port.
slot
Můžeme specifikovat přes jaké číslo slotu má SMS odejít, pokud je v hostingu více SIM karet. Pro použití je třeba specifikovat gw, slot i port.
port
Můžeme specifikovat přes jaké číslo portu má SMS odejít, pokud je v hostingu více SIM karet. Pro použití je třeba specifikovat gw, slot i port.
priority
Priorita zpravy. Rozmezi 0 (nízká) až 20 (vysoká). Výchozí je 10.
datetime_scheduled
Datum a čas kdy se má odeslat zpráva. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Ukázka použití:

Popis:

Chceme odeslat SMS zprávu na číslo 123456789 bez potvrzení o doručení. V count_sms se nám vrací počet odeslaných SMS zpráv.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SendSMS/json?number=123456789&message=Ahoj&access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"count_sms":"1", "id":"2222"}}
Popis:

Odešleme SMS zprávu s požadavkem o potvrzeném doručení(musí být nastaven callback nebo email, na který chceme tuto informaci předat) a vložíme i accountcode.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SendSMS/json?number=123456789&message=Ahoj&access_token=1234567890123456789012345678901234567890&confirmation=yes&accountcode=ID12345
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"count_sms":"1", "id":"2222"}}
Volitelné nastavení pro hostovanou SMS bránu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

SetSMSSettings

Možnost nastavit příchozí nebo odchozí URL callback, který se zavolá při každé přijaté nebo odeslané SMS zprávě. Stejně tak se dá nastavit email, na který se má příchozí zpráva poslat. URL může obsahovat přihlašovací údaje přes Basic Authorizaci (htaccess). Například http://login:heslo@pbx.in:8080/path


Volitelné parametry:

incoming_callback
Na jakou URL adresu se mají notifikovat všechny příchozí SMS zprávy.
outgoing_callback
Na jakou URL adresu se mají notifikovat všechny odchozí SMS zprávy, včetně doručenek.
incoming_email
Na jakou emailovou adresu se mají notifikovat všechny příchozí SMS zprávy.
outgoing_email
Na jakou emailovou adresu se mají notifikovat všechny odchozí SMS zprávy včetně doručenek.
sending_rate_limit
Počet zpráv, které se můžou maximálně odeslat. Je třeba specifikovat i parametr sending_rate_time. Omezení platí jen pro zprávy, které jsou odeslány jednotlivě, tedy přes SendSMS. Pro vypnutí nastavte 0.
sending_rate_time
Za jakou dobu v sekundach se může odeslat maximální počet zpráv. Je třeba specifikovat i parametr sending_rate_limit. Omezení platí jen pro zprávy, které jsou odeslány jednotlivě, tedy přes SendSMS. Pro vypnutí nastavte 0.
allowed_hour_begin
Počáteční hodina, od kdy se mohou odesílat SMS zprávy. Zprávy poslané mimo povolený interval, budou uloženy na serveru a odeslány budou až bude časový interval splněný. Pro vypnutí nastavte 0.
allowed_hour_end
Konečná hodina, do kdy se mohou odesílat SMS zprávy. Zprávy poslané mimo povolený interval, budou uloženy na serveru a odeslány budou až bude časový interval splněný. Pro vypnutí nastavte 0.

Ukázka použití:

Popis:

Nastavení příchozího URL callbacku na http://callback.daktela.com/CRM/sms

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&incoming_callback=http://MojeVU.daktela.com/CRM/sms
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Nastavení příchozího URL callbacku na http://callback.daktela.com/CRM/sms, ale chceme si sami pojmenovat jména parametrů (zbývající parametry, které se nevyspecifikují budou doplněny automaticky na konec URL)

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&incoming_callback=http://MojeVU.daktela.com/CRM/sms?own_number=$number&own_text=$message&own_id=$id&own_direction=$direction
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Chceme, aby server odesílal SMS zprávy od 8:00 do 16:59.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&allowed_hour_begin=8&allowed_hour_end=16
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Informace o odeslaných skupinových SMS zprávách

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

StatusGroupSMS

Vrátí počty zpráv, které jsou ve stavu odeslánych, čekajících, chybně odeslaných


Volitelné parametry:

id
ID konkrétní skupinové SMS zprávy (group_id)
waiting
Pokud chceme získat informace jen o čekajících skupinových zprávách, nastavíme na true hodnotu.

Ukázka použití:

Popis:

Získáme informace o počtu zpráv, které je třeba ještě odeslat u skupinových zpráv Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • group_id - ID skupinové SMS
 • accountcode - Volitelný identifikátor, pokud byl specifikovaný při odesílání
 • datetime_processed - Datum posledního zpracování/odeslání SMS zprávy
 • datetime - Datum, kdy byl vytvořen požadavek na odeslání skupinové SMS zprávy
 • count_total - Celkový počet SMS zpráv ve skupině
 • count_ok - Počet v pořádku odeslaných zpráv ze skupiny
 • count_waiting - Počet zpráv, které čekají na odeslání ve skupině
 • count_error - Počet zpráv, které skončily s chybou

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/StatusGroupSMS/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&waiting=true
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"11213":{"group_id":"11213","accountcode":"1","datetime_processed":"2012-04-14 02:43:39","datetime":"2012-04-14 02:43:33","count_total":"3","count_ok":"1","count_waiting":"2","count_error":"0"}}}
Celkový počet čekajících zpráv k odeslání

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

StatusSMS

Vrací celkový počet čekajících zpráv a době poslední odeslané zprávy


Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • count_waiting - počet zpráv, které čekají ve frontě na odeslání
 • last_datetime_processed - datum a čas poslední úspěšně odeslané zprávy ( bez potvrzené doručenky )

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/StatusSMS/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count_waiting":"3963","last_datetime_processed":"2013-08-06 16:35:26"}}

SMSConnect


Vrátí všechny SMS zprávy s možností vyhledávání

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

GetSMSConnect

Pokud nepředáme vyhledávací kritéria, tak vrátí všechny SMS zprávy seřazené podle data (od nejstarší po nejnovější).
Result zpráv

 • NEW - zpráva čeká na odeslání
 • SENT - zpráva odeslána
 • DELIVERED - zpráva doručena. Čas se zapíše do atributu datetime_delivered. (musí být zapnutá doručenka)
 • NOTDELIVERED - zpráva nebyla doručena, např číslo neexistuje, blokováno. Čas se zapíše do atributu datetime_notdelivered. (musí být zapnutá doručenka)
 • EXPIRED - zpráva byla poslána na existující číslo, ale nebyla po dobu několika dní přečtena. Čas se zapíše do atributu datetime_notdelivered. (musí být zapnutá doručenka)
 • ERROR - interní chyba
 • FORBIDDEN - stopnutí posílání zpráv (např chybná SMS kampaň)


Volitelné parametry:

id
ID konkrétní SMS zprávy
direction
Vrátíme jen příchozí(in) nebo odchozí(out) zprávy.
keyword
Vyhledávání podle telefonního čísla nebo textu ve zprávách.
datetime_from
Od jakého data a času se mají vypsat SMS zprávy. Formát vstupu je YYYY-MM-DD HH:MM:SS
datetime_to
Do jakého data a času se mají vypsat SMS zprávy. Formát vstupu je YYYY-MM-DD HH:MM:SS
accountcode
Volitelná identifikace zprávy u odchozí zprávy. Možnost předat jako pole, pokud chceme předat více accountcodu.

Důležité: Upozorňujeme, že doba uchovávání SMS zpráv na Daktele je nastavena na 6 měsíců. SMS zprávy starší než 6 měsíců budou automaticky smazány.


Ukázka použití:

Popis:

Vrátíme všechny SMS zprávy s vyhledáváním textu ahoj

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.1/GetSMSConnect/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&keyword=ahoj
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"16":{"id":"16","message_id":"013000000009689Bulk_000000bc","billing_id":"987","direction":"OUT","result":"SENT","datetime":"2014-09-01 15:00:40","datetime_sent":"2014-09-01 15:00:41","datetime_delivered":null,"datetime_billed":null,"sender":null,"recipient":"00420123456789","price":"0.590","message":"Ahoj","sms_encoding":"UTF8","count_sms":"1","request_dlr":"0","attempts":"0","group_id":null}}}
Získáme volitelné parametry pro hostovanou SMS bránu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

GetSMSSettings

Získáte URL a emailové callbacky při příchozí a odchozí SMS zprávě, časy, kdy se můžou odesílat SMS zpŕavy a počty odeslaných zpráv za časové období.


Ukázka použití:

Popis:

Získání parametrů

Vstup:
http://api.daktela.com/api/3.1/GetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"settings":{"billing_id":"674","enabled_sms":"CONNECT","outgoing_price":"0.000","incoming_callback":null,"outgoing_callback":null,"incoming_email":null,"outgoing_email":null,"email_notification_allow":"in,out,confirmed","sending_rate_limit":"0","sending_rate_time":"0","allowed_hour_begin":"0","allowed_hour_end":"0","sending_rate_limit_admin":"1000","sending_rate_time_admin":"86400","lang":"cs_CZ","connect_sender":null},"sim":[]}}
Odeslat skupinovou SMS zprávu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

SendGroupSMSConnect

Odešleme skupinovou SMS zprávu přes SMS connect. Limit je 20.000 zpráv.


Povinné parametry:

number
Pole s telefonníma číslama, na které chceme poslat zprávu. Limit je 20.000 zpráv.
message
Pole SMS zpráv. Délka jedné zprávy může být 160 znaku. Pokud je zadáno více znaků, bude SMS automaticky rozdělena na více zpráv. Může být zadáno maximálně 1377 (utf8 603) znaků. Limit je 20.000 zpráv.

Volitelné parametry:

confirmation
Zda má být zpětně potvrzeno doručenkou. Je třeba mít definovany URL callback nebo emailovou adresu, kam se zašle potvrzení.
accountcode
Volitelná identifikace zprávy. Tento kód bude vracen v URL callbacku.
priority
Priorita zpravy. Rozmezi 0 (nízká) až 20 (vysoká). Výchozí je 10.
datetime_scheduled
Datum a čas kdy se má odeslat zpráva. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
sender
Odchozí identifikace. Tato identifikace musí být povolena. Výchozí Info.

Ukázka použití:

Popis:

Chceme odeslat skupinovou SMS zprávu na číslo 123456789 s textem Ahoj a současně chceme odeslat na číslo 987654321 s textem Cau. bez potvrzení o doručení. V count_sms se nám vrací počet odeslaných SMS zpráv.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SendGroupSMS/json?number[0]=123456789&message[0]=Ahoj1&number[1]=987654321&message[1]=Ahoj2&access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"2445":{"count_sms":0,"id":2445,"group_id":2445},"2446":{"count_sms":1,"id":2446,"group_id":2445},"2447":{"count_sms":1,"id":2447,"group_id":2445}}}
Odeslat SMS zprávu

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

SendSMSConnect

Odešleme SMS zprávu


Povinné parametry:

number
Telefonní číslo, na které chceme poslat zprávu, ve tvaru +420xxx
message
Text SMS zprávy. Délka jedné zprávy může být 160 znaku. Pokud je zadáno více znaků, bude SMS automaticky rozdělena na více zpráv. Může být zadáno maximálně 1377 (utf8 603) znaků.

Volitelné parametry:

confirmation
Zda má být zpětně potvrzeno doručenkou. Je třeba mít definovany URL callback nebo emailovou adresu, kam se zašle potvrzení.
priority
Priorita zpravy. Rozmezi 0 (nízká) až 20 (vysoká). Výchozí je 10.
accountcode
Volitelná identifikace zprávy. Tento kód bude vracen v URL callbacku.
datetime_scheduled
Datum a čas kdy se má odeslat zpráva. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
sender
Odchozí identifikace. Tato identifikace musí být povolena. Výchozí Info.
unicode
Text SMS zprávy odeslán včetně diakritiky. Max délka jedné SMS zprávy se zkrátí na 70 znaků. Pokud není unicode nastaven, text zprávy se automaticky zkonvertuje na ASCII znaky.

Ukázka použití:

Popis:

Chceme odeslat SMS zprávu na číslo +420123456789 bez potvrzení o doručení. V count_sms se nám vrací počet odeslaných SMS zpráv.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.1/SendSMSConnect/json?number=%2B420123456789&message=Ahoj&access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"error":null,"status":1,"result":{"id":"2222"}}
Volitelné nastavení pro hostovanou SMS bránu

Požadovaná verze: 3.1

Akce:

SetSMSSettings

Možnost nastavit příchozí nebo odchozí URL callback, který se zavolá při každé přijaté nebo odeslané SMS zprávě. Stejně tak se dá nastavit email, na který se má příchozí zpráva poslat. URL může obsahovat přihlašovací údaje přes Basic Authorizaci (htaccess). Například http://login:heslo@pbx.in:8080/path


Volitelné parametry:

incoming_callback
Na jakou URL adresu se mají notifikovat všechny příchozí SMS zprávy.
outgoing_callback
Na jakou URL adresu se mají notifikovat všechny odchozí SMS zprávy, včetně doručenek.
incoming_email
Na jakou emailovou adresu se mají notifikovat všechny příchozí SMS zprávy.
outgoing_email
Na jakou emailovou adresu se mají notifikovat všechny odchozí SMS zprávy včetně doručenek.
sending_rate_limit
Počet zpráv, které se můžou maximálně odeslat. Je třeba specifikovat i parametr sending_rate_time. Omezení platí jen pro zprávy, které jsou odeslány jednotlivě, tedy přes SendSMS. Pro vypnutí nastavte 0.
sending_rate_time
Za jakou dobu v sekundach se může odeslat maximální počet zpráv. Je třeba specifikovat i parametr sending_rate_limit. Omezení platí jen pro zprávy, které jsou odeslány jednotlivě, tedy přes SendSMS. Pro vypnutí nastavte 0.
allowed_hour_begin
Počáteční hodina, od kdy se mohou odesílat SMS zprávy. Zprávy poslané mimo povolený interval, budou uloženy na serveru a odeslány budou až bude časový interval splněný. Pro vypnutí nastavte 0.
allowed_hour_end
Konečná hodina, do kdy se mohou odesílat SMS zprávy. Zprávy poslané mimo povolený interval, budou uloženy na serveru a odeslány budou až bude časový interval splněný. Pro vypnutí nastavte 0.

Ukázka použití:

Popis:

Nastavení příchozího URL callbacku na http://callback.daktela.com/CRM/sms

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&incoming_callback=http://MojeVU.daktela.com/CRM/sms
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Nastavení příchozího URL callbacku na http://callback.daktela.com/CRM/sms, ale chceme si sami pojmenovat jména parametrů (zbývající parametry, které se nevyspecifikují budou doplněny automaticky na konec URL)

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&incoming_callback=http://MojeVU.daktela.com/CRM/sms?own_number=$number&own_text=$message&own_id=$id&own_direction=$direction
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Popis:

Chceme, aby server odesílal SMS zprávy od 8:00 do 16:59.

Vstup:
https://api.daktela.com/api/3.1/SetSMSSettings/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&allowed_hour_begin=8&allowed_hour_end=16
Výstup:
{"error":null,"status":1}
Celkový počet čekajících zpráv k odeslání

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

StatusSMSConnect

Vrací celkový počet čekajících zpráv k odeslaní


Ukázka použití:

Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • count_waiting - počet zpráv, které čekají ve frontě na odeslání

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.1/StatusSMSConnect/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count_waiting":"3963"}}

Formuláře


Zavření otevřeného call scriptu u operátora

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

CallScriptClose

Uloží a zavře otevřený call script (záznam, hovorový formulář) u operátora, včetně odhlášení z WRAP pauzy.


Povinné parametry:

record
ID záznamu (nemusíme již vyplňovat povinný parametr call_id)
call_id
Unikátní název hovoru se kterým je svazaný otevřený záznam (nemusíme již vyplňovat povinný parametr record)

Volitelné parametry:

status
Unikátní název stavu, který se má nastavit. Stav se musí nastavit vždy, pokud se jedná o první navolávání záznamu.
number
Upravit telefonní číslo
nextcall
Nastavit datum a čas příštího navolání. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
user
Přihlašovácí jméno operátora, kterého chceme nastavit. Vhodné pokud chceme, aby tento záznam řešil jiný operátor. Pro uvolnění operátora nechte tento parametr prázdný.
fields
Pole volitelných formulářových položek, které chceme upravit. Klíčem je unikátní nazev položky.
pause
Unikátní název pauzy na kterou se máme přepnout z WRAP po uložení formuláře. Pokud není specifikováno, dojde k odhlášení z WRAP pauzy.

Ukázka použití:

Popis:

U operátora s přihlašovacím jménem novak máme otevřený call script s unikátním hovorem 1367484976.46040WS. Tento call script chceme uzavřít jako hotový (nechceme už tento záznam později řešit) s unikátním názvem stavu objednavka. Po uložení call scriptu odhlásíme operátora z pauzy.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/CallScriptClose/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&call_id=1367484976.46040WS&status=objednavka
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"record":{"record":67,"user":"1","queue":"5","name":"record_5266716a6fa61","title":"226211245","number":"226211245","nextcall":null,"status":"4","action":5,"call_id":"1367484976.46040WS","edited":"2013-11-29 17:11:52","created":"2013-10-22 14:36:58","deleted":"0","changes":{"fields":false,"record_snapshots":false}},"cc":{"result":true,"error":null}}}
Popis:

U operátora s přihlašovacím jménem novak máme otevřený call script s unikátním hovorem 1367484976.46041WS. Tento call script chceme uzavřít s přeplánovánim na 2013-12-01 18:00:00 s unikátním názvem stavu zavolat_pozdeji_rozmysli. Ve formuláři je políčko s unikátním názvem field_poznamka a to chceme nastavit na Nabidku slysel. Po uložení call scriptu přepneme operátora na pauzu s unikátním názvem obed.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/CallScriptClose/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&call_id=1367484976.4601WS&status=zavolat_pozdeji_rozmysli&nextcall=2013-12-01 18:00:00&pause=obed&fields[field_poznamka]=Nabidku slysel
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"record":{"record":68,"user":"1","queue":"5","name":"record_5266716a6fa61","title":"226211245","number":"226211245","nextcall":null,"status":"4","action":6,"call_id":"1367484976.46041WS","edited":"2013-11-29 19:11:52","created":"2013-10-22 15:36:58","deleted":"0","changes":{"fields":false,"record_snapshots":false}},"cc":{"result":true,"error":null}}}
Popis:

Význam jednotlivých hodnot z výstupu:

 • record - informace (objekt) o call scriptu po uzavření (pouze informativně)
 • cc - informace o call centrovém stavu operátora během přepínání pauzy po uložení call scriptu
  • result - přepnutí pauzy bylo úspěšné (případně odhlášení z pauzy)
  • error - textová informace, proč přepnutí pauzy nebylo úspěšné

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/CallScriptClose/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&call_id=1367484976.46040WS&status=objednavka&pause=pause_20&
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"record":{"record":66,"user":"1","queue":"5","name":"record_5266716a6fa61","title":"226211245","number":"226211245","nextcall":null,"status":"4","action":5,"call_id":"1111","edited":"2013-11-29 18:45:40","created":"2013-10-22 14:36:58","deleted":"0","changes":{"fields":false,"record_snapshots":false}},"cc":{"result":false,"error":"Agent nen\u00ed p\u0159ihl\u00e1\u0161en do \u017e\u00e1dn\u00e9 z front, tedy nen\u00ed mo\u017en\u00e9 ho d\u00e1t na pauzu"}}}
Informace o otevřeném call scriptu u operátora

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

CallScriptOpened

Vrací informace o otevřeném call scriptu (záznamu, hovorový formulář) u operátora. Otevřený formulář brání zrušit pauzu nebo se odhlásit z Call Centra, proto je třeba tyto formuláře uzavřít.


Povinné parametry:

user
Přihlašovací jméno operátora u kterého chceme získat otevřený formulář.

Ukázka použití:

Popis:

Informace o otevřeném formuláři

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/CallScriptOpened/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=daktelatester
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"record":{"record":"62","user":"3","queue":"3","name":"record_5284b0d39f93d","title":"Hovor 468008589","number":"468008589","nextcall":null,"status":"8","action":"4","call_id":"1385987312.20","edited":"2013-12-02 13:28:32","created":"2013-11-14 12:15:31","deleted":"0","changes":{"fields":false,"record_snapshots":false}},"fields":{"2":{"field":"2","type":"text","name":"field_5283f87c364f0","title":"P\u0159\u00edjmen\u00ed","description":"","multiple":"0","fieldset":null,"pattern":"","col":null,"deleted":"0","required":null,"position":null,"free":null,"object":{"field":null,"error":null},"options":null,"value":["Evropa 58"],"time":"2013-11-20 17:09:56","user":"3","version":"1"}}}}
Popis:

U operátora není otevřený žádný formulář

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/CallScriptOpened/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&user=daktelatester
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"record":null}}
Kopírování záznamu z jedné kampaně do jiné kampaně

Požadovaná verze: 3.3

Akce:

CopyRecords

Podle hledaných kritérií vyfiltruje záznamy z jedné kampaně, které zkopíruje do jiné kampaně.


Povinné parametry:

id
ID záznamu, který se zkopíruje (nemusíme již vyplňovat povinný parametr src_queue)
src_queue
Číslo kampaně, ze které se budou prohledávat záznamy (nemusíme již vyplňovat povinný parametr id)
dst_queue
Číslo cílové kampaně do které chceme zkopírovat záznamy

Volitelné parametry:

search_datetime_modify_from
Od jakého data a času filtrovat poslední změnu záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_modify_to
Do jakého data a času filtrovat poslední změnu záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_nextcall_from
Od jakého data a času filtrovat naplánované hovory v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_nextcall_to
Do jakého data a času filtrovat naplánované hovory v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_created_from
Od jakého data a času filtrovat vytvoření záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_created_to
Do jakého data a času filtrovat vytvoření záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
update_action
V jaké akci mají být nově zkopírované záznamy. Pokud se nespecifikuje, tak se akce přenese beze změny z původní kampaně.
 • 0 - volné
 • 5 - formulář je uložený a hotový
 • 6 - formulář je naplánovaný na později (měl by být vyplněný update_datetime_nextcall)
update_callstatus
V jakém ID stavu hovoru mají být nově zkopírované záznamy. Pokud se nespecifikuje, tak se akce přenese beze změny z původní kampaně. Pro uvolnění stavu zadejte tento parametr prázdný.
update_agent
Jakému ID uživatele mají být přiděleny nově zkopírované záznamy. Pokud se nespecifikuje, tak se akce přenese beze změny z původní kampaně. Pro uvolnění agenta zadejte tento parametr prázdný.
update_datetime_nextcall
Na jaký datum a čas mají být naplanovaný hovory.
update_datetime_modify
Má se při kopírování záznamů změnit datum poslední modifikace v cílové kampani. Povolené hodnoty jsou: yes / no

Ukázka použití:

Popis:

Překopírujeme záznam s ID 9 (v jaké kampani se nachází není třeba znát) do kampaně číslo 2009. Všechny systémové položky jako callstatus, agent, akce s čísly budou nezměněny.

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/3.3/CopyRecords/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&id=9&dst_queue=2003
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Popis:

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/3.3/CopyRecords/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&src_queue=2003&dst_queue=2009&search_datetime_modify_from=2013-01-11%2000:00:00&search_datetime_modify_to=2013-01-16%2023:59:59&update_agent=&update_action=0
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Importování jednoho záznamu do outbounder kampaně

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

CreateRecord

Importuje data jednoho záznamu do outbounder kampaně. Je třeba pamatovat, pokud se změní struktura kampaně, například přidáním nebo jiném rozmístěním datových položek, že je třeba upravit i volání tohoto API.


Povinné parametry:

queue
ID fronty nebo kampaně do které chceme naimportovat záznamy
phonenumber
Telefonní číslo, které chceme importovat

Volitelné parametry:

fields
Pole hodnot volitelných položek, které chceme importovat. Klíč v poli je ID volitelné položky. Pokud nejsou specifikovány všechny položky ve formuláři, tak jsou nahrazeny prázdným řetězcem.
user
Pokud chceme přiřadit importovaný kontakt konkrétnímu ID uživateli. Takto naimportované kontakty bude navolávat pouze tento uživatel.
nextcall
Pokud chceme specifikovat od kdy se mají importované kontakty nejdřive navolávat. Formát času je ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Ukázka použití:

Popis:

Naimportujeme záznam s tel. číslem 226211245 s položkou na formuláři Jméno (má ID 3)

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/4.1/CreateRecord/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&queue=2003&fields[3]=Tohle%20je%20importovano%20pres%20API&phonenumber=226211245
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count":1,"record":{"record":47,"user":null,"queue":"1","name":"record_53e8cf5a6ee77","title":"226211245","number":"226211245","nextcall":null,"status":null,"action":0,"call_id":null,"edited":null,"created":"2014-08-11 16:12:42","deleted":0,"changes":{"fields":false,"record_snapshots":false}}}}
Smaže record.

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

DeleteRecord

Smaže record.


Povinné parametry:

record
ID recordu

Ukázka použití:

Popis:

Smaže record.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/DeleteRecord/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&record=64
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":1}
Export formulářových dat

Požadovaná verze: 3.8

Akce:

ExportData

Exportuje formulářová data z kampaní podle vyhledávacích kritérií.


Povinné parametry:

queue
Číslo fronty ve které chceme exportovat data

Volitelné parametry:

datetime_modify_from
Od jakého data a času filtrovat poslední změnu záznamu. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
datetime_modify_to
Do jakého data a času filtrovat poslední změnu záznamu. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
datetime_nextcall_from
Od jakého data a času filtrovat naplánované hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
datetime_nextcall_to
Do jakého data a času filtrovat naplánované hovory. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
datetime_created_from
Od jakého data a času filtrovat vytvoření záznamu. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
datetime_created_to
Do jakého data a času filtrovat vytvoření záznamu. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
actions
Pole akcí, ve kterém se nacházejí formuláře (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
 • 0 - volné
 • 1,2,3 - formulář načtený operátorem
 • 4 - formulář před uložením
 • 5 - formulář je uložený a hotový
 • 6 - formulář je naplánovaný na později
callstatuses
Pole ID volacích stavů, ve kterém se nacházejí formuláře (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
agents
Pole ID agentů, kteří zpracovávají formuláře (pokud není specifikováno, vypíše se vše)
phonenumber
Telefonní číslo, které je uloženo na formuláři u položky telefonní číslo (pokud není specifikováno, vypíše se vše)

Ukázka použití:

Popis:

Získáme formulářová data z kampaně číslo 2003, pro agenta s ID 1 nebo agenta s ID 2

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.8/ExportData/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&queue=2003&agents[]=1&agents[]=2
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"sysdata_number":{"label":"Tel.\u010d\u00edslo","value":"226211245","id":"sysdata_number"},"sysdata_date":{"label":"Datum","value":"28.08.2012 16:20:17","id":"sysdata_date"},"sysdata_date_nextcall":{"label":"Datum p\u0159\u00ed\u0161t\u00edho vol\u00e1n\u00ed","value":"28.08.2012 16:20:11","id":"sysdata_date_nextcall"},"sysdata_date_create":{"label":"Datum vytvo\u0159en\u00ed","value":"27.08.2012 11:13:52","id":"sysdata_date_create"},"sysdata_callstatus":{"label":"Stav hovoru","value":null,"id":"sysdata_callstatus"},"sysdata_action":{"label":"Akce s \u010d\u00edsly","value":"odlo\u017een\u00e1 na pozd\u011bji","id":"sysdata_action"},"sysdata_action_number":{"label":"Akce s \u010d\u00edsly \u010d\u00edslo","value":"6","id":"sysdata_action_number"},"sysdata_asterisk_uniqueid":{"label":"Unik\u00e1tn\u00ed \u010d\u00edslo hovoru","value":null,"id":"sysdata_asterisk_uniqueid"},"sysdata_asterisk_recording":{"label":"Nahr\u00e1vka hovoru","value":null,"id":"sysdata_asterisk_recording"},"sysdata_agent_id":{"label":"Agent ID","value":"1","id":"sysdata_agent_id"},"sysdata_agent_login":{"label":"Agent login","value":"admin","id":"sysdata_agent_login"},"sysdata_agent_name":{"label":"Jm\u00e9no agenta","value":"Administrator","id":"sysdata_agent_name"},"sysdata_id":{"label":"ID","value":"318","id":"sysdata_id"},"data_1":{"label":"Jm\u00e9no","value":"Michal","id":"data_1"},"data_4":{"label":"Adresa","value":"Nemcice","id":"data_4"},"data_5":{"label":"PS\u010c","value":"12345","id":"data_5"}}]}
Počet navolání záznamu

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

GetRecordAttempts

Vrátí počty přijatých a nepřiatých navolání záznamu


Povinné parametry:

record
ID recordu

Ukázka použití:

Popis:

Vrátí počty přijatých a nepřiatých navolání záznamu

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/GetRecordAttempts/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&record=5
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count_answered":"3","count_unanswered":"1","last_datetime":"2014-04-17 13:45:13"}}
Vrátí snapshoty recordu.

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

GetRecordSnapshots

Vrátí snapshoty recordu.


Povinné parametry:

record
ID recordu

Ukázka použití:

Popis:

Vrátí snapshoty recordu

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/GetRecordSnapshots/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&record=51
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"record_snapshot":"173","record":"51","user":null,"queue":"1","name":"record_53ea24732cd62","title":"800123456","number":"800123456","nextcall":null,"status":null,"action":"0","call_id":"","created":"2014-08-12 16:28:03","created_by":null,"fields":{"1":["42"]}}],"total":1}}
Vrátí record.

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

GetRecords

Vrátí record na základě vstupních parametrů.


Volitelné parametry:

q
Fulltext našeptávač.
filter
Filtr.
sort
Sort.
skip
Offset.
take
Limit.

Ukázka použití:

Popis:

Vrátí record.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/GetRecords/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"data":[{"record":"52","user":null,"queue":"1","name":"record_53eb81ff2bf56","title":"800123456","number":"800123456","nextcall":null,"status":null,"action":"0","call_id":"","edited":null,"created":"2014-08-13 17:19:27","deleted":"0","fields":{"1":["42"],"17":[]}},{"record":"53","user":null,"queue":"1","name":"record_53eb820b62d3f","title":"800123456","number":"800123456","nextcall":null,"status":null,"action":"0","call_id":"","edited":null,"created":"2014-08-13 17:19:39","deleted":"0","fields":{"1":["42"],"17":[]}},{"record":"54","user":null,"queue":"1","name":"record_53eb820c775ce","title":"800123456","number":"800123456","nextcall":null,"status":null,"action":"0","call_id":"","edited":null,"created":"2014-08-13 17:19:40","deleted":"0","fields":{"1":["42"],"17":[]}}],"total":"3"}}
Vypsání všech definovaných stavů

Požadovaná verze: 3.8

Akce:

GetStatuses

Vrátí všechny definované stavy


Volitelné parametry:

id
Vrácení informace o stavu s konkrétním ID. Pokud se nepředá, tak vrací všechny stavy
queue
Vrátí informace o stavu jen pro tento název fronty

Ukázka použití:

Popis:

Chceme všechny stavy

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.8/GetStatuses/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"4":{"code":"nechce_nabidku","id":"4","description":"Nechce slyset nabidku","deleted":"0"},"5":{"code":"nebere","id":"5","description":"Nebere","deleted":"0"},"7":{"code":"nevolat","id":"7","description":"Nema zajem s nami hovorit","deleted":"0"},"8":{"code":"nezajem","id":"8","description":"Nema zajem","deleted":"0"},"9":{"code":"objednavka","id":"9","description":"Objednavka","deleted":"0"},"12":{"code":"nema_cas","id":"12","description":"Volat pozdeji - nema cas","deleted":"0"},"14":{"code":"rozmysli_se","id":"14","description":"Volat pozdeji - rozmysli se","deleted":"0"},"15":{"code":"neopravnena_osoba","id":"15","description":"Volat pozdeji - neopravnena osoba","deleted":"0"},"16":{"code":"prevolavka","id":"16","description":"Prevolavka","deleted":"0"}}}
Přesunutí záznamu z jedné kampaně do jiné kampaně

Požadovaná verze: 3.3

Akce:

MoveRecords

Podle hledaných kritérií vyfiltruje záznamy z jedné kampaně, které přesune do jiné kampaně. V původní kampani už tyto záznamy nebudou.


Povinné parametry:

id
ID záznamu, který se přesune (nemusíme již vyplňovat povinný parametr src_queue)
src_queue
Číslo kampaně, ze které se budou prohledávat záznamy (nemusíme již vyplňovat povinný parametr id)
dst_queue
Číslo cílové kampaně do které chceme přesunout záznamy

Volitelné parametry:

search_datetime_modify_from
Od jakého data a času filtrovat poslední změnu záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_modify_to
Do jakého data a času filtrovat poslední změnu záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_nextcall_from
Od jakého data a času filtrovat naplánované hovory v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_nextcall_to
Do jakého data a času filtrovat naplánované hovory v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_created_from
Od jakého data a času filtrovat vytvoření záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_datetime_created_to
Do jakého data a času filtrovat vytvoření záznamu v kampani src_queue. Formát času YYYY-MM-DD HH:MM:SS
update_action
V jaké akci mají být nově přesunuté záznamy. Pokud se nespecifikuje, tak se akce přenese beze změny z původní kampaně.
 • 0 - volné
 • 5 - formulář je uložený a hotový
 • 6 - formulář je naplánovaný na později (měl by být vyplněný update_datetime_nextcall)
update_callstatus
V jakém ID stavu hovoru mají být nově přesunuté záznamy. Pokud se nespecifikuje, tak se akce přenese beze změny z původní kampaně. Pro uvolnění stavu zadejte tento parametr prázdný.
update_agent
Jakému ID uživatele mají být přiděleny nově přesunuté záznamy. Pokud se nespecifikuje, tak se akce přenese beze změny z původní kampaně. Pro uvolnění agenta zadejte tento parametr prázdný.
update_datetime_nextcall
Na jaký datum a čas mají být naplanovaný hovory.

Ukázka použití:

Popis:

Přesuneme záznam s ID 9 (v jaké kampani se nachází není třeba znát) do kampaně číslo 2009. Všechny systémové položky jako callstatus, agent, akce s čísly budou nezměněny.

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/3.3/MoveRecords/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&id=9&dst_queue=2003
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Popis:

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/3.3/MoveRecords/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&src_queue=2003&dst_queue=2009&search_datetime_modify_from=2013-01-11%2000:00:00&search_datetime_modify_to=2013-01-16%2023:59:59&update_agent=&update_action=0
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":null}
Vyhledáni kontaktů, které jsou naimportované v Call Centru

Požadovaná verze: 3.2

Akce:

SimpleSearchContact

Výstupem jsou všechny kontakty včetně celé formulářové struktury, které odpovídají hledanému filtru


Povinné parametry:

phonenumber
Telefonní číslo, které chceme hledat

Volitelné parametry:

queues
Pole čísel kampaní ve kterých chceme hledat telefonní číslo

Ukázka použití:

Popis:

Získáme kontakty, které jsou z čísla 226211245 a hledání omezíme na čísla front 1002 a 1000

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.2/SimpleSearchContact/json?phonenumber=226211245&queues[]=1002&queues[]=1000&access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"id_list":"3","name_campaign":"Outbounder","id_code_possibili":"3","number_campaign":"1002","array_struct":{"id_field":["1","6","2","7"],"type_field":["text","text","text","selectbox"],"label_field":["Jm\u00e9no","Email","P\u0159\u00edjmen\u00ed","Vyber"],"default_value_field":["","","","[\"ANO\",\"NE\"]"],"ro_field":[false,false,false,false],"order_field":["1","2","3","4"],"value_data":["Michal","noreply@daktela.com","Hajek","ANO"]},"sysdata_struct":{"id":"3","number":"2262112455","date":"2012-03-20 16:12:51","date_nextcall":null,"callstatus":"7","action":"5","asterisk_uniqueid":"1329393906.6650WS","agent_id":"3"},"status_error":null}]}
Změní record.

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

UpdateRecord

Změní record na základě vstupních parametrů.


Povinné parametry:

record
ID recordu

Volitelné parametry:

queue
ID fronty
phonenumber
Telefonní číslo, které chceme upravit
fields
Pole hodnot volitelných položek, které chceme upravit. Klíč v poli je ID volitelné položky. Pokud nejsou specifikovány všechny položky ve formuláři, tak jsou nahrazeny prázdným řetězcem.
user
Pokud chceme přiřadit uživatele konkrétnímu záznamu. Pro uvolnění uživatele zadejte tento parametr prázdný.
status
ID statusu. Pro uvolnění statusu zadejte tento parametr prázdný.
action
Pokud chceme upravit akci. Hodnoty: 0 - Volná, 5 - Hotová, 6 - Akcia pre nextcall
nextcall
Pokud chceme specifikovat kdy se má záznam navolávat. Formát času je YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Ukázka použití:

Popis:

Upravit záznam s id 64 kde fronta bude 1, tel.č. 226211246 a volitelna položoka 3 nasvana na 42

Vstup:
http://MojeVU.daktela.com/api/4.1/UpdateRecord/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&record=64&queue=1&phonenumber=226211246&fields[3]=42
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"count":1,"record":{"record":64,"user":null,"queue":"1","name":"record_53eca5880656f","title":"226211245","number":"226211246","nextcall":"2014-08-08 19:30:30","status":null,"action":"UpdateRecord","call_id":"","edited":"2014-08-14 14:05:00","created":"2014-08-14 14:03:20","deleted":"0","fields":{"3":["42"],"17":[]}}}}

Události


Vytvoření nové spouštěcí události

Požadovaná verze: 3.8

Akce:

CreateEvent

Vytvoříme novou událost, na kterou mohou být v modulu Notifikačního centra navázány další aktivity


Povinné parametry:

event
Jméno události, které musí začínat s prefixem Custom_

Volitelné parametry:

params
Pole parametrů, které se mohou používat při vyhodnocování podmínek a spouštění akcí v modulu Notifikačního centra. Klíč v poli je název proměnné.
time
Datum a čas, kdy se má spustit tato událost. Formát data a času může být ve formátu, jaký používá funkce strtotime.

Ukázka použití:

Popis:

V Notifikačním centru máme definovanou událost Custom_SendSMS, která pošle SMS zprávu, pokud je definovaná proměnná number a message.

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/3.8/CreateEvent/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&event=Custom_SendSMS&params[number]=226211245&params[message]=Ahoj&params[foo][bar]=examplevalue
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"number":"226211245","message":"Ahoj","foo":{"bar":"examplevalue"}}]}

Aktivity


Uzavření aktivity

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

ActivityClose

Uzavře aktivitu s definovaným stavem u daného uživatele


Povinné parametry:

activity
Unikátní název aktivity
status
Unikátní název stavu, který se má nastavit

Ukázka použití:

Popis:

Aktivita s názvem activity_123 uzavřeme se stavem objednavka

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/ActivityClose/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&activity=activity_123&status=objednavka
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":""}
Popis:

Chybný stav při nesprávném názvu stavu

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/ActivityClose/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&activity=activity_123&status=nevolat
Výstup:
{"error":"Stav neexistuje","status":0}
Změna stavu aktivity

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

ActivityUpdate

Změní stav aktivit s definovaným stavem u daného uživatele


Povinné parametry:

activities
Unikátní název aktivity
status
Unikátní název stavu, který se má nastavit

Ukázka použití:

Popis:

Ticketu activity_100, activity_200 změní stav na objednavka

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.0/TicketUpdate/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&activities[]=activity_100&activities[]=activity_200&status=objednavka
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":""}

Autodialer


Ověří číslo v autodialeru

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

CheckNumber

Ověří číslo v parametru v autodialeru a vrátí stav


Ukázka použití:

Popis:

Ověřit číslo 777888999

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.0/CheckNumber/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&number=777888999
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"number":"777888999","time":"2014-02-11 16:10:47","status":"1"}}
Vrátí stavy výsledků čištění

Požadovaná verze: 4.0

Akce:

GetStatuses

Vrátí stavy výsledků čištění


Ukázka použití:

Popis:

Vypsat všechny stavy výsledků čištění

Vstup:
https://api.daktela.com/api/4.0/GetStatuses/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":[{"status":"1","name":"Volany ucastnik je docasne nedostupny","code":"2"},{"status":"2","name":"Schranka","code":"2"},{"status":"3","name":"Nedostupny","code":"2"}]}

Emaily


Vytvoření emailu

Požadovaná verze: 4.1

Akce:

EmailCreate

Vytvoří email


Povinné parametry:

queue
Číslo fronty
subject
Předmet emailu
from
Odesilatel emailu
body
Tělo emailu v HTML nebo plaintext formátu

Volitelné parametry:

user
Login uřivatele
name
Unikátní identifikátor emailu

Ukázka použití:

Popis:

Vytvoří email s předmětem 'Muj predmet', od odesilatele 'osoba@firma.cz' a textem 'Dlouhy text emailu'

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/EmailCreate/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&queue=2000&subject=Muj%20predmet&from=osoba@email.cz&body=Dlouhy%20text%20emailu
Výstup:
{"status":1,"error":null,"result":{"email":{"email":15,"queue":"10","user":null,"contact":null,"name":"email_530f2641060a1","title":"Muj predmet","address":"osoba@email.cz","direction":"in","wait_time":null,"duration":null,"answered":null,"text":"

Dlouhy text emailu<\/p>","options":null,"time":"2014-02-27 12:49:21"},"activity":{"activity":244,"ticket":5,"name":"ticket_530f264109f1c","title":"Muj predmet","action":null,"type":"EMAIL","item":15,"queue":"10","user":null,"contact":null,"status":null,"priority":"20","options":null,"time":"2014-02-27 12:49:21","time_wait":null,"time_open":null,"time_close":null}}}

Popis:

Chybný stav při nesprávném typu fronty

Vstup:
https://MojeVU.daktela.com/api/4.1/EmailCreate/json?access_token=1234567890123456789012345678901234567890&queue=6666&subject=Muj%20predmet&from=osoba@email.cz&body=Dlouhy%20text%20emailu
Výstup:
{"error":"Zadana fronta neni typu email","status":0}