Daktela
WebChat

Jednoduše přidejte webový live chat na Vaše webové stránky nebo e-shop.

Populární komunikační kanál, který by neměl chybět na žádném prodejním webu. Operátoři vyřizují příchozí webové chaty přímo v Daktela aplikaci.Daktela Webchat


Základní Vlastnosti

Úpravy designu

V Daktele si můžete výsledný vzhled webového chatu upravovat dle libosti. Nabízíme úpravu všech textů, barev a k dispozici je i celá řada předpřipravených stylů. A pokud by vám to nestačilo, lze si i vyrobit vlastni vzhled.

Stavy chatů

Na každé chatové frontě si můžete volitelně nastavit vlastní stavy chatů, které budou muset vaši operátoři při ukončení chatu vybírat. Na základě toho lze následně vyhodnocovat nejčastější typy nebo okruhy dotazů a vyvodit z toho nějaká opatření.

Zpracování více chatů

Daktela umožňuje zpracování více chatů najednou jedním operátorem, a to zejména v případě, kdy je zpracování pouze jednoho webchatu neefektivní. Operátor dokonce může v průběhu vyřizování webchatů přijmout i příchozí telefonní hovor.

Informace kde se zákazník nachází

Operátor v reálném čase vidí, z jaké webové stránky byl webchat iniciován a zároveň kam se zákazník překliknul. Může tak podle toho reagovat a přizpůsobovat svoji odpověď.

Přepojení a konzultace

Operátor může webový chat přepojit na jiného operátora, anebo může do svého webchatu přizvat jiného operátora nebo teamledera pro konzultaci.

Transcripty

Všechny webové chaty se ukládají včetně transcriptu. Kdykoliv se tak můžete podívat na celý přepis webového chatu. V chatech lze i vyhledávat přes fulltext.Pokročilé funkcionality


Vlastní design webového chatu

Chápeme, že může nastat situace, kdy si nevyberete z celé řady možností nastavení vzhledu a šablon, který Daktela Webchat nabízí. Proto máme k dispozici webtoolkit pro webové vývojáře, kteří za jeho pomoci mohou snadno vytvořit vzhled webového chatu přesně podle vašich představ.


Daktela webchat design


Daktela statistics chart, graph, statistics, analytics, line, overlap

Reporty a statistiky webových chatů

Daktela poskytuje celou řadu reportů o provozu webového chatu, které jsou počítány v reálném čase. K dispozici jsou nástroje jako realtime panel nebo LCD Wallboard, který si můžete sami nadefinovat z předpřipravených widgetů. Mezi základní reporty, které k webchatům Daktela nabízí, patří například počty webových chatů v jednotlivých frontách, SLA, délky webových chatů a výkonnost operátorů.Integrace s helpdeskovým systémem a CRM

Daktela WebChat je integrovaný do CRM systému a helpdesku. Operátor už při zahájení chatu vidí, s jakým zákazníkem bude chatovat včetně veškeré komunikační historie a všech otevřených i uzavřených helpdeskových ticketů. Po ukončení webchatu je aktivita automaticky Daktelou přiřazena do komunikační historie CRM kontaktu. Operátor může volitelně vytvořit z webového chatu nový helpdeskový ticket nebo ho přiřadit již k existujícímu.


Daktela tiketovací systém

Ajánlatkérés

  Név: *

  Cég: *

  Email: *

  Telefonszám: *

  A * -val jelőlt mezők kitöltése kötelező.

  Ezt a weboldalt a reCAPTCHA Google Privacy Policy és Terms of Service védi.