Outbound – Kampanie Outband

Do aktywnego dzwonienia do Klientów

Daktela umożliwia łatwy import numerów telefonicznych łącznie z webową konfiguracją call listy, która jest wyświetlana konsultantom. Aktualny stan i wydajność kampanii oraz pracy konsultantów jest pokazywana w statystykach i raportach w czasie rzeczywistym. Kampanie mogą być realizowane z dzwonieniem manualnym lub automatycznym.statystyka Daktela

podstawowe właściwości


Łatwe tworzenie calling listy

Daktela umożliwi Ci przygotowanie calling listę w ciągu kilku minut. Najpierw wybierasz poszczególne pola w calling liście i przesuwasz ``drag&drop`` na poprawne miejsce. Po przygotowaniu możesz całą nową calling listę sprawdzić w swoim widoku.


Masowe pobieranie nagrań

Daktela umożliwia masowe pobieranie nagrań z kampanii na podstawie zdefiniowanych filtrów. Nagrania można pobrać przez interfejs webowy lub poprzez dostęp FTPS.Nagrywanie rozmów i ich odsłuchiwanie

Daktela oferuje nagrywanie rozmów w kampaniach łącznie z odsłuchem online poprzez interfejs webowy w momencie, kiedy rozmowy się odbywają . Nagrania można wyszukiwać i przegrywać wprost w systemie. Daktela umożliwia również masowe pobieranie wybranych nagrań.


Historia zmian - snapshoty

Daktela zapewnia dostęp do starszych jak i współczesnych danych za pomocą zapisu wszystkich zmian w kampanii, czyli przez tzw. snapshoty - migawki. Łatwo można sprawdzić, kto informacje importował, kiedy i gdzie dzwonił lub kiedy doszło do zmian. Aplikacja potrafi przeczytać, poprawnie zinterpretować dane ze snapshotu, a nagrania są jej częścią składową.Import oraz eksport danych w kampanii

Import oraz eksport danych w kampanii można przeprowadzić w formacie XLS,CSV lub przez API. Można eksportować całe calling listy luby tylko niektóre pola na podstawie wielu filtrów, które są do dyspozycji. Filtry można ustawiać samodzielnie. Jesteśmy w stanie wykryć zdublowane informacje podczas importu.


Predictive Dialer

Daktela oferuje usługę Predictive Dialer, którego zadaniem jest czekać z zestawieniem połączenia i gdy tylko agent skończy bieżące zadanie, łączy go z następnym numerem na liście. To minimalizuje przestoje i podwyższa efektywność pracy. Predictive Dialer oferuje możliwość inteligentnego wydzwaniania w oparciu o wstępnie określone dane, które można usawić na początku kampanii.Opcje WybieraniaPodgląd wybierania numeru

Opcja podglądu (ręcznego) wybierania numerów umożliwia agentom ręczne rozpoczynanie połączeń. Robią to, klikając przycisk połączenia, po uprzednim sprawdzeniu informacji w formularzu kontaktowym Klienta. Po zakończeniu połączenia agent wprowadza odpowiedni wynik połączenia i zamyka formularz Klienta.Ręczne wywołanie Daktela

Daktela Progresiv


Wybieranie progresywne

W przypadku wybierania progresywnego Daktela wyświetli formularz kontaktowy Klienta przez określony czas, umożliwiając agentowi sprawdzenie go. Po upływie tego czasu system dzwoni do kontaktu. W przypadku braku odpowiedzi system zamyka połączenie i pobiera kolejny formularz. W przypadku pomyślnego połączenia agent kończy i zamyka połączenie w normalny sposób.Przewidywanie wybierania numerów

Dzięki naszemu oprogramowaniu do wybierania predykcyjnego możesz osiągnąć wysoki poziom kontaktu z Klientem. Korzystanie z naszego rozwiązania pomaga zmaksymalizować wykorzystanie agentów i efektywność kosztową w contact center. System jest skonfigurowany do wywoływania listy numerów telefonów. Odfiltrowuje wszystkie nieproduktywne połączenia, aby zapewnić, że łączy tylko oczekującego agenta z żywym Klientem.Daktela predictive

Robocaller Daktela


Robocaller

Dakatela zapewnia możliwość wykonywania połączeń wychodzących bez agentów do docelowych Klientów. Jest to specjalna kampania wychodząca zaprojektowana w celu automatycznego wykonywania połączeń wychodzących, bez konieczności angażowania człowieka. Kiedy nasz Robocaller łączy się z Klientem, masz do dyspozycji szereg opcji. Możesz odtworzyć nagraną wcześniej spersonalizowaną wiadomość, aby przekazać informacje lub wypełnić ankietę Klienta. Możesz nawet zmienić połączenie wychodzące na przychodzące, jeśli Klient chce. Ponieważ żadni agenci nie są zaangażowani, usługa może działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Zaawansowane funkcjonalnościIntegracje z systemami zewnętrznymi- CRM,BI

Daktela Platforma oferuje interfejs API dla integracji z systemami zewnętrznymi. W sytuacji aktywnych Call Center Klienci najczęściej używają Daktela API dla automatycznego importu danych do kampanii, uzyskania wyników pracy konsultanta lub pobrania nagrań rozmów. Niektórzy Klienci pobierają z platformy Daktela surowe dane o rozmowach, operatorach i kampaniach dla dalszego przetwarzania i analizy. Można też korzystać z gotowego connectora do Keboola Connection.Daktela nowe

Daktela wallboard


Wydajne statystyki w czasie rzeczywistym

Daktela oferuje cały szereg raportów o działaniu aktywnego Call Center, które są dostępne w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji są takie narzędzia jak Realtime panel lub Wallboard, które można samemu definiować z wcześniej przygotowanych widgetów. Raporty dla danej kampanii pokazują takie dane jak: ilość połączeń, preferencje użytkownika, efektywność konsultanta itp.Baza numerów w kampaniach

Daktela postarała się, by lista numerów telefonicznych była prosta, przejrzysta i łatwa w obsłudze. W platformie Daktela w każdej kampanii można tworzyć różne bazy danych numerów telefonów a podczas importu nowych numerów sprecyzować, do której bazy dany numer należy. Baza danych w kampaniach może być zawieszona lub aktywna. W jednym momencie w różnych kampaniach można mieć kilka aktywnych baz danych. Zatrzymanie bazy danych może zdarzyć się w przypadkach, kiedy liczba sprzedaży spada lub dodzwonienie się do Klientów jest uciążliwe.Baza danych Daktela liczb w kampaniach

Ajánlatkérés

  Név: *

  Cég: *

  Email: *

  Telefonszám: *

  A * -val jelőlt mezők kitöltése kötelező.

  Ezt a weboldalt a reCAPTCHA Google Privacy Policy és Terms of Service védi.