Robocaller – Automatyczny Wybór Kontaktów

Daktela Robocaller służy do automatycznego, „zrobotyzowanego” wybierania kontaktów bez operatorów. Jest to specjalna kampania wychodząca z numerami telefonów, które Daktela wybiera automatycznie zgodnie z dokładnie skonfigurowanymi definicjami.statystyka Daktela


Podstawowe Właściwości

Duża różnorodność zastosowań

Po odebraniu połączenia możesz wybierać spośród wielu aplikacji - np. Drzewa IVR z pytaniami ankietowymi, odtwarzaniem podpowiedzi głosowych, pocztą głosową, przekazywaniem połączeń do operatora w celu uzyskania dalszej pomocy itp.

Liczba prób dostępności i opóźnień

Daktela Robocaller obsługuje różne opcje konfiguracji, takie jak liczba prób połączenia, opóźnienia między kolejnymi próbami połączenia lub warunki czasu aktywnego / nieaktywnego.

Statystyki i raportowanie

Daktela Robocaller zapewnia szczegółowe raporty z działań - np. wskaźnik sukcesu odbierania połączeń, liczba połączeń w czasie lub długość połączeń.

Nagranie rozmów

Daktela Robocaller obsługuje nagrywanie połączeń. Możesz na przykład nagrać odpowiedzi Klienta.


Warunki czasowe

Daktela Robocaller umożliwia ustawienie warunków czasowych, które określają, o której godzinie system jest aktywny.


Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

Możesz skonfigurować szybkość wybierania numeru w Daktela Robocaller, ustawiając maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń.Zaawansowane funkcjonalnościInterfejs API

Daktela Robocaller zapewnia interfejs API, którego można użyć na przykład do automatycznego importu kontaktów z systemu informatycznego lub do uzyskania wyników z zakończonych połączeń. Wraz z numerem telefonu kontaktu można importować inne metadane połączenia, których można użyć podczas wybierania numeru. Przykładem może być import numeru telefonu wraz z terminem płatności i kwotą należności. Gdy Daktela Robocaller wybiera numery kontaktów, może odtwarzać automatyczne monity głosowe wraz z innymi dynamicznymi importowanymi metadanymi o terminie i kwocie należnej do otrzymania za pomocą technologii zamiany tekstu na mowę.


Daktela webchat projekt


Daktela referencje


  Praktyczne przykłady użycia Daktela Robocaller

 • automatyczny odbiór gotówki – na przykład z wyświetleniem kwoty zafakturowanej lub spłaty,
 • badania opinii publicznej
 • zautomatyzowane ankiety satysfakcji Klienta
 • kampanie marketingowe


Ajánlatkérés

  Név: *

  Cég: *

  Email: *

  Telefonszám: *

  A * -val jelőlt mezők kitöltése kötelező.

  Ezt a weboldalt a reCAPTCHA Google Privacy Policy és Terms of Service védi.