Centrala Techniczna Dedykowana centrala

Daktela PBX Dedykowana centrala jest prowadzona
na samodzielnym HW serwerze, który jest umieszczony w naszej firmie lub w centrum danych Klienta. W razie takiego rozwiązania zawieramy serwisową SLA umowę dla zabezpieczenia wsparcia technicznego i maksymalnej niezawodności. Opcjonalnie można dostarczyć całe rozwiązanie w bardzo dostępnej konfiguracji clusterowej. Dedykowana centrala może być opcjonalnie rozszerzona o moduł call centra z natywnym wsparciem wielu kanałów komunikacyjnych.

web-7

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Regularne aktualizacje

W ramach miesięcznej opłaty zapewniamy regularną obsługę
i rozwiązywanie wszelkich niezbędnych aktualizacji – takich jak łatki bezpieczeństwa lub nowe funkcje.

Niezawodny i nadmiarowy HW

Dedykowane centrale są uruchamiane na niezawodnych markowych serwerach z nadmiarowymi funkcjami – takimi jak RAID, zasoby sieciowe
i pamięć ECC.

Wsparcie techniczne 24×7

Cała pomoc techniczna centrali dedykowanych dostępna jest przez
24 godzin 7 dni w tygodniu. Wszystkie serwery i elementy sieciowe są nieustannie monitorowane w centralnym systemie NOC.

Klastry wysokiej dostępności

Dedykowaną centralę można zainstalować stosując klastry HA (wysoka dostępność), żeby zapewnić maksymalną niezawodność i dostępność.

Działa na infrastrukturze klienta

Centrala dedykowana działa na infrastrukturze Klienta, która podlega jego pełnej kontroli. Daktela ma dostęp do centrali tylko w celach serwisowych.

Monitorowanie NOC i tworzenie kopii zapasowych

Wszystkie serwery i elementy rozwiązań są stale monitorowane
w centralnym systemie NOC. Opcjonalnie zapisujemy również regularne kopie zapasowe całego rozwiązania.

Rozpocznij swój rozwój z Daktel.

Przekonaj się sam, jak Daktela może Ci pomóc. Wolne.

Dowiedz się, dlaczego ponad 1000 firm korzysta z Dakteli na co dzień.

Czytaj więcej

Poznaj ciekawe historie, w których skuteczna komunikacja pozwoliła firmom nie tylko zyskać nowych klientów, ale także lepszą pozycję na rynku.

Transparenty kosztorys

Kluczowe właściwości

Sprawdź szacunkowe koszty prowadzenia Twojego contact center, na podstawie liczby operatorów i zakresu świadczonych usług.

Przelicz koszty

Subskrybuj newsletter!

Raz w miesiącu Daktela przygotowuje newsletter, w którym informuje subskrybentów o nowych trendach, wydarzeniach i najświeższych informacjach o Contact Center.