Daktela CRM

Daktela CRM jest integralną częścią platformy Daktela i jest zoptymalizowanym systemem dla zbierania, sortowania i przetwarzania danych o klientach, szczególnie ich kontaktów. Jednym z głównych zadań jest automatyczne zapisywanie historii komunikacyjnej za pomocą wszystkich dostępnych kanałów dla każdego kontaktu i firmy, łącznie z help deskowymi ticketami. Po otrzymaniu wniosku ma operator natychmiastowe informacje o kliencie i może go obsługiwać szybciej i łatwiej.

Podstawowe Właściwości


Automatyczną historię komunikacyjną

Daktela CRM oferuje automatyczną historię komunikacyjną dla każdego kontaktu i firmy, łącznie z help deskowymi ticketami.


Załączniki i formularze kontaktowe

Daktela CRM umożliwia zapisywanie nieograniczonej ilości załączników do kontaktów i firm – na przykład umowy. Oprócz tego sobie możesz zapisywać strukturyzowane formularze kontaktowe – na przykład strukturyzowane informację protokołu reklamacyjnego.Konfiguracyjna karta klienta

Daktela CRM umożliwia konfigurować kartę klienta i firmy. Wspierany jest mnóstwo rodzajów danych.


Importy i eksporty

Daktela CRM umożliwia importy i eksporty kontaktów i firm. Wspierane są formaty CSV lub Microsoft Excel i w łatwych przewodnikach sobie możesz dokładnie definiować mapowanie poszczególnych kolumn do pozycji i przypadkiem go sobie zapisać.Automatyczne otwarcie karty klienta

Daktela CRM oferuje natychmiastową informację o kontaktującym się kliencie i tą działalność automatycznie zapisuje do jego historii kontaktowej.


Wyszukiwanie pełnotekstowe

Daktela CRM umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe dla całej historii komunikacyjnej ticketów ze wsparciem inteligentnego podszeptywania wyrazów. Jeżeli jakiegoś wyszukiwania używasz często, to go sobie możesz zapisać.Zaawansowane funkcjonalnościAPI i synchronizacja z zewnętrznymi systemami

Daktela CRM zaopatrzy publiczny API interfejs dla integracji z zewnętrznymi systemami. Wspólnie z naszymi klientami zostało implementowane wiele projektów dla automatycznej synchronizacji CRM kontaktów z dużymi ERP i CRM systemami. Głównym priorytetem Daktela CRM jest jego prędkość, informacja o kliencie jest dostępna przed odebraniem rozmowy przychodzącej lub web czatu.


Zaawansowane kierowanie według CRM

Daktela platforma umożliwia dzięki API zaawansowane kierowanie rozmów według informacji, które są zapisane w Daktela CRM, lub w zewnętrznym CRM. Na przykład podział klientów, kiedy potrzebujesz rozmowy przychodzące od VIP klientów kierować na doświadczonych kuratorów i ostatnie rozmowy gdzie indziej. W tym wypadku wystarczy mieć u CRM kontaktu informację VIP klient i Daktela się może tą informacją kierować przy kierowaniu rozmów przychodzących.
Historia zmian

Daktela CRM automatycznie zapisuje wszystkie zmiany kontaktów lub firm do historii zmian. Ta jest następnie dostępna na jedno kliknięcie gryzoniem u każdej karty i dzięki temu sobie możesz sprawdzić kto i kiedy z kontaktem manipulował.


icp-contentm