Daktela WebChat

Daktela Web czat umożliwia łatwym sposobem dodać na Twoje strony internetowe lub e-shop webowy live czat. Chodzi o popularny kanał komunikacyjny, którego nie powinno brakować na żadnym webie dotyczącym sprzedaży. Operatorzy załatwiają przychodzące webowe czaty wprost w aplikacji Dakteli.

Podstawowe Właściwości


Modyfikacja wyglądu

W Dakteli możesz końcowy wygląd czatu poprawiać, jak Ci się podoba. Oferujemy modyfikację wszystkich tekstów, kolorów, do dyspozycji jest bogata galeria stylów. A jeżeli to nie wystarcza, można stworzyć własny wygląd.


Informacja o aktualnej pozycji klienta

Konsultant aktualnie widzi, z której strony internetowej klient rozpoczyna czat, lub czy klika na inne zakładki, strony. Na podstawie tych informacji może lepiej reagować i dostosować swoją odpowiedź.


Stany czatów

W każdej kolejce chatu można opcjonalnie ustawić własne stany chatów, z których będą musieć Twoi konsultanci po ukończeniu chatu wybierać. Na podstawie tego można dokonać oceny i stwierdzić najbardziej częste pytania, spersonalizować ofertę .


Przełączanie i konsultacje

Konsultant może przekierować webowy czat do innego konsultanta lub wezwać team leadera do pomocy.


Przetwarzanie większej ilości czatów

Daktela umożliwia równocześnie obsługę większej ilości czatów przez jednego konsultanta, głównie w przypadku, kiedy obsługa tylko jednego czatu jest nieefektywna. Konsultant może podczas czatowania przyjmować rozmowy telefoniczne.


Transkrypty w webowym czacie

Wszystkie webowe czaty są zapisywane łącznie z transkryptami. Kiedykolwiek tak można wyświetlić rozmowę konsultanta z klientem przez czat. W czacie możliwe jest wyszukiwanie pełnotekstowe.


Zaawansowane funkjonalnościWłasny design webowego czatu

Rozumiemy, że kiedykolwiek może przyjść sytuacja, iż będziesz chciał własny wygląd czatu. W takim przypadku możesz wykorzystać webtoolkit dla webowych deweloperów, którzy mogą łatwo stworzyć wygląd według Twojej wyobraźni.
icp-analy-n


Raporty i statystyki webowych czatów

Daktela oferuje cały szereg raportów o działaniu webowego czatu, które są zapisane w czasie rzeczywistym.
Do dyspozycji są narzędzia jak Realtime panel lub LCD Wallboard, które możesz sam nadefiniować z przedprzygotowanych widgetów. Do podstawowych raportów, które Daktela w web czacie oferuje, należą: ilość czatów w kolejce, SLA, długość czatu, efektywność konsultantów.
Integracje z helpdeskowym systemem i CRM

Daktela WebChat jest integrowany do CRM systemu i helpdesku. Operator już na początku czatu widzi, z którym klientem będzie komunikował łącznie z całą historią komunikacji, wyświetlone są wszystkie otwarte i zamknięte tickety. Po skończeniu web-czatu jest czynność automatycznie przyporządkowana Daktelą do CRM kontaktu. Operator może z webowego czatu opcjonalnie stworzyć nowy helpdeskowy ticket lub go przyszeregować do już istniejącego.