Centrala Techniczna

Dedykowana centrala

Daktela PBX Dedykowana centrala jest prowadzona na samodzielnym HW serwerze, który jest umieszczony w naszej firmie lub w centrum danych Klienta. W razie takiego rozwiązania zawieramy serwisową SLA umowę dla zabezpieczenia wsparcia technicznego i maksymalnej niezawodności. Opcjonalnie można dostarczyć całe rozwiązanie w bardzo dostępnej konfiguracji clusterowej. Dedykowana centrala może być opcjonalnie rozszerzona o moduł call centra z natywnym wsparciem wielu kanałów komunikacyjnych.



Daktela Dedykowana centrala


Podstawowe Właściwości


Regularne aktualizacje

W ramach miesięcznej opłaty zapewniamy regularną obsługę i rozwiązywanie wszelkich niezbędnych aktualizacji - takich jak łatki bezpieczeństwa lub nowe funkcje.


Klastry wysokiej dostępności

Dedykowaną centralę można zainstalować stosując klastry HA (wysoka dostępność), żeby zapewnić maksymalną niezawodność i dostępność.



Niezawodny i nadmiarowy HW

Dedykowane centrale są uruchamiane na niezawodnych markowych serwerach z nadmiarowymi funkcjami - takimi jak RAID, zasoby sieciowe i pamięć ECC.


Działa na infrastrukturze klienta

Centrala dedykowana działa na infrastrukturze Klienta, która podlega jego pełnej kontroli. Daktela ma dostęp do centrali tylko w celach serwisowych.



Wsparcie techniczne 24x7

Cała pomoc techniczna centrali dedykowanych dostępna jest przez 24 godzin 7 dni w tygodniu. Wszystkie serwery i elementy sieciowe są nieustannie monitorowane w centralnym systemie NOC.


Monitorowanie NOC i tworzenie kopii zapasowych

Wszystkie serwery i elementy rozwiązań są stale monitorowane w centralnym systemie NOC. Opcjonalnie zapisujemy również regularne kopie zapasowe całego rozwiązania.



Funkcje centrali i call center