12.7.2022

Dostępy i uprawnienia

Pristupy a prava

W nowoczesnym Contact Center jest wiele ról: agencji sprzedaży, administracja, marketingowcy, liderzy działów. Wszyscy pracują z różnymi modułami centrum kontaktowego – część pracowników ma dodatkowy dostęp do niektórych z nich. W jaki sposób można ustawić określone uprawnienia pracownikom?

W Dakteli każdy agent ma przypisany zestaw dostępów i uprawnień. Co ważne, zestaw dostępów i uprawnień można przypisać dowolnej liczbie agentów – podczas edycji, wszelkie zmiany mogą dotyczyć wszystkich agentów, którzy z nich korzystają. Dzięki temu zarządzanie nawet dużymi contact center jest bardzo łatwe. Prawa i dostępy są od siebie niezależne i są konfigurowane oddzielnie.

Kiedy po raz pierwszy otworzysz odpowiednie sekcje w Dakteli, mogą wyglądać na dość skomplikowane, ale to tylko pierwsze wrażenie! System jest zaprojektowany tak, aby przypominał interface mediów społecznościowych i był intuicyjny.

blog-accesses-2

Dostępy

Użytkownicy będą mogli zobaczyć tylko te moduły, do których mają dostęp, na pasku bocznym – w efekcie każdy agent korzystający z innego zestawu dostępów może mieć różne pozycje w menu głównym.

Dostępy ustawiają również uprawnienia użytkowników do tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania elementów zawartych w tych modułach, definiując ich ogólną zdolność do pracy z danymi przechowywanymi w każdym module.

Część użytkowników może m.in. nie mają dostępu do modułu CRM, więc nie będą mogli zobaczyć go w menu głównym i uzyskać do niego bezpośredniego dostępu. Mogą jednak mieć uprawnienia do jego odczytu. W rezultacie zobaczą dane CRM w działaniach i innych modułach, do których mają dostęp, jeśli dane są tam wyświetlane. Jeśli mają dostęp m.in. do Ogłoszeń, będą mogli tam odczytać dane CRM. W ten sposób możesz uniemożliwić agentowi przeglądanie wszystkich Twoich kontaktów, dając im tylko te dane, z którymi powinni pracować.

Uprawnienia

Uprawnienia określają, jakie konkretne elementy użytkownicy mogą zobaczyć w modułach, do których mają dostęp. Na przykład użytkownicy, którzy mają dostęp do modułu CRM, muszą również mieć uprawnienia do Bazy danych CRM. Można to wykorzystać do segmentacji CRM i kontroli. Jeśli masz na przykład zestaw klientów VIP i chcesz, aby widzieli ich tylko menedżerowie kluczowych klientów, możesz przechowywać tych klientów w oddzielnej bazie danych i nadawać do nich prawa tylko określonym osobom.

Uprawnienia określają również, do których kolejek i w jaki sposób mogą się logować agenci, i na czym będzie koncentrować się praca ich centrum kontaktowego.

Niezliczone opcje

Wspomniane powyżej przypadki użycia to tylko przykłady tego, jak możesz używać dostępów. Istnieje wiele innych kombinacji, które możesz skonfigurować zgodnie z potrzebami poszczególnych pracowników i ról. Możesz przeczytać więcej o naszych dostępach w naszej Dokumentacji.

Dowiedz się, dlaczego ponad 1000 firm korzysta z Dakteli na co dzień.

Czytaj więcej

Poznaj ciekawe historie, w których skuteczna komunikacja pozwoliła firmom nie tylko zyskać nowych klientów, ale także lepszą pozycję na rynku.

Transparenty kosztorys

Kluczowe właściwości

Sprawdź szacunkowe koszty prowadzenia Twojego contact center, na podstawie liczby operatorów i zakresu świadczonych usług.

Przelicz koszty

Subskrybuj newsletter!

Raz w miesiącu Daktela przygotowuje newsletter, w którym informuje subskrybentów o nowych trendach, wydarzeniach i najświeższych informacjach o Contact Center.