Robocaller – Automatyczny Wybór Kontaktów

Daktela Robocaller służy do automatycznego, „zrobotyzowanego” wybierania kontaktów bez operatorów.

Jest to specjalna kampania wychodząca z numerami telefonów, które Daktela wybiera automatycznie zgodnie z dokładnie skonfigurowanymi definicjami.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Duża różnorodność zastosowań

Po odebraniu połączenia możesz wybierać spośród wielu aplikacji – np. Drzewa IVR
z pytaniami ankietowymi, odtwarzaniem podpowiedzi głosowych, pocztą głosową, przekazywaniem połączeń do operatora w celu uzyskania dalszej pomocy itp.

Liczba prób dostępności
i opóźnień

Daktela Robocaller obsługuje różne opcje konfiguracji, takie jak liczba prób połączenia, opóźnienia między kolejnymi próbami połączenia lub warunki czasu aktywnego / nieaktywnego.

Statystyki i raportowanie

Daktela Robocaller zapewnia szczegółowe raporty z działań – np. wskaźnik sukcesu odbierania połączeń, liczba połączeń w czasie lub długość połączeń.

Nagranie rozmów

Daktela Robocaller obsługuje nagrywanie połączeń. Możesz na przykład nagrać odpowiedzi Klienta.

Warunki czasowe

Daktela Robocaller umożliwia ustawienie warunków czasowych, które określają, o której godzinie system jest aktywny.

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

Możesz skonfigurować szybkość wybierania numeru w Daktela Robocaller, ustawiając maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń.

Sprawdź, jak Daktela może pomóc Twojej firmie. Wypróbuj DEMO programu!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak Daktela może pomóc usprawnić pracę Twojej firmy!

ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI

Interfejs API

Daktela Robocaller zapewnia interfejs API, którego można użyć
na przykład do automatycznego importu kontaktów z systemu informatycznego lub do uzyskania wyników z zakończonych połączeń. Wraz z numerem telefonu kontaktu można importować inne metadane połączenia, których można użyć podczas wybierania numeru. Przykładem może być import numeru telefonu wraz z terminem płatności i kwotą należności. Gdy Daktela Robocaller wybiera numery kontaktów, może odtwarzać automatyczne monity głosowe wraz
z innymi dynamicznymi importowanymi metadanymi o terminie i kwocie należnej do otrzymania za pomocą technologii zamiany tekstu na mowę.

robotické hovory api

Praktyczne przykłady użycia Daktela Robocaller

  • automatyczny odbiór gotówki – na przykład z wyświetleniem kwoty zafakturowanej lub spłaty,
  • badania opinii publicznej
  • zautomatyzowane ankiety satysfakcji Klienta
  • kampanie marketingowe

Dowiedz się, dlaczego ponad 1000 firm korzysta z Dakteli na co dzień.

Czytaj więcej

Poznaj ciekawe historie, w których skuteczna komunikacja pozwoliła firmom nie tylko zyskać nowych klientów, ale także lepszą pozycję na rynku.

Transparenty kosztorys

Kluczowe właściwości

Sprawdź szacunkowe koszty prowadzenia Twojego contact center, na podstawie liczby operatorów i zakresu świadczonych usług.

Przelicz koszty