Integracje

Twoje ulubione narzędzia zintegrowane z Daktela

Jako otwarte rozwiązanie, Daktela V6 oferuje gotowe narzędzia integracyjne z popularnymi systemami CRM, e-shop, WFM lub systemami uwierzytelniania. Niektóre integracje można łatwo włączyć bezpośrednio w interfejsie Daktela za pomocą zaledwie kilku kliknięć, podczas gdy inne oferują pasek inteligentnego telefonu bezpośrednio w aplikacji.

GŁOWNE ZALETY

Automatyczna synchronizacja danych

Daktela automatycznie synchronizuje dane klientów i wyświetla je operatorom, gdy otrzymają połączenie lub wykonają inną działalność cyfrową.


Pasek smartfonu

Niektóre integracje oferują pasek smartfonu bezpośrednio w interfejsie aplikacji, a operatorzy mogą kontrolować działania bezpośrednio na pasku narzędzi.


Wzrost wydajności

Integracja pozwala zobaczyć potrzebne informacje we właściwym czasie bez potrzeby dodatkowych kliknięć, co znacznie zwiększa wydajność operatora i ogólną wydajność.


Łatwe ustawienie

Oczywiście istnieje prosta konfiguracja poprzez integrację z opcją ustawienia mapowania pola dla automatycznej synchronizacji.Integracje

Kilka sposobów integracji


  • Standaryzowany interfejs API REST do bezpośredniej komunikacji Twojego systemu z Daktela V6
  • Biblioteka JavaScript CLI do integracji funkcji agenta po stronie klienta aplikacji
  • Gotowe do użycia integracje CTI w postaci paneli sterowania bezpośrednio zintegrowanych z obsługiwanymi aplikacjami
  • Synchronizacja CRM między Twoim systemem a Daktela V6
  • Wywołania API umożliwiające komunikację między Daktela V6 a Twoim systemem w oparciu o zdarzenia (tzw. event-based)
  •  Integracja niestandardowych widoków aplikacji bezpośrednio na pulpicie agenta Daktela V6 (tzw. Widżety)

Więcej informacji Współdziałanie systemu CRM


Dla contact center i firmy jako takiej niezbędne jest zachowanie danych klientów i informacji o interakcji z klientem w jednym miejscu. Ponieważ w pełni rozumiemy ten wymóg, przygotowaliśmy gotowe do użycia integracje lub już zintegrowaliśmy z systemami Salesforce i Microsoft Dynamics. Niemniej jednak jesteśmy w stanie połączyć się z innymi powszechnie używanymi lub nawet niestandardowymi systemami CRM.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: Contact Center- integracja z CRM. /w języku angielskim/
Autentifikace-04-04

Łatwe uwierzytelnianie


Zarządzanie dostępem może być jednym z bardzo trudnych zadań dla firmy rozważającej ujednolicenie procesów. Aby maksymalnie uprościć to naszym klientom, przygotowaliśmy tuż przy naszym “zapleczu uwierzytelniającym” gotowe do użycia uwierzytelnianie w oparciu o usługę Active Directory, LDAP lub Google Apps.Business intelligence


Ponieważ rozumiemy, jak ważne jest, aby nasi klienci mogli patrzeć na dane w bardzo specyficzny sposób i móc interpretować dane w niestandardowy sposób, umożliwiamy bezpośredni dostęp do narzędzi do transformacji danych do Daktela V6 w celu dalszej wizualizacji . Dlatego każdy klient może tworzyć regularne raporty ad-hoc w oparciu o bardzo specyficzne potrzeby.