Kampanie telefoniczne

Telefoniczne kampanie służą do aktywnego wywołania klientów. Daktela umożliwia łatwy import numerów telefonicznych łącznie z webową konfiguracją call listy, która jest wyświetlana konsultantom. Aktualny stan i wydajność kampanii oraz pracy konsultantów jest w czasie rzeczywistym zanotowana i pokazywana w statystykach i raportach. Wspierane są kampanie z wykręcaniem manualnym i automatycznym.
podstawowe właściwości


Łatwe tworzenie calling listy

Daktela umożliwi ci dobrze przygotować calling listę w ciągu kilku minut. Najpierw wybierasz poszczególne pola w calling liście i przesuwasz za pomocą myszy na poprawne miejsce. W końcu możesz całą nową calling listę sprawdzić w widoku.


Masowe pobieranie nagrań

Daktela umożliwia masowe pobieranie nagrań z kampanii na podstawie wstępnie tobą definiowanych filtrów. Nagrania można pobrać przez interfejs webowy lub jest do dyspozycji dostęp przez FTPS.Nagrywanie rozmów i podsłuchy

Daktela oferuje nagrywanie rozmów w kampaniach łącznie z inteligentnym online podsłuchem w momencie, kiedy rozmowy przebiegają poprzez interfejs webowy. Nagrania można wyszukiwać i przegrywać wprost w nim. Daktela umożliwia również masowe pobieranie nagrań.


Historia zmian - snapshoty

Daktela zapewnia dostęp do starszych wersji danych jak i współczesnych za pomocą zapisu wszystkich zmian w kampanii, czyli przez tzw. snapshoty - migawki. Łatwo można sprawdzić, kto informacje importował, kiedy i komu dzwonił lub kiedy doszło do zmian. Aplikacja potrafi przeczytać, poprawnie zinterpretować dane ze snapshotu, nagrania są jej częścią składową.Import oraz eksport danych w kampanii

Import oraz eksport danych w kampanii można przeprowadzić w formacie XLS,CSV lub przez API. Można eksportować całe calling listy luby tylko niektóre pola na podstawie wielu filtrów, które są do dyspozycji i można je samemu ustawić. Poradzimy sobie i z dublowaniem informacji podczas importu.


Predictive Dialer

Daktela oferuje usługę Predictive Dialer, który czeka za zestawienie połączenia i gdy tylko agent skończy bieżące zadanie, łączy go z następnym numerem w liście. To minimalizuje przestoje i podwyższa efektywność pracy. Predictive Dialer oferuje możliwość inteligentnego wydzwaniania w oparciu o wstępnie określone dane, które można usawić na początku kampanii.


Zaawansowane funkcjonalności


Integracje z systemami zewnętrznymi- CRM,BI

Daktela Platforma oferuje programowy API interfejs dla integracji z systemami zewnętrznymi. W sytuacji aktywnych call centrów klienci najczęściej używają Daktela API dla automatycznego importu danych do kampanii, zyskania wyników dla wywołania przez konsultanta lub pobrania nagrań rozmów. Niektórzy klienci pobierajł z Daktela Platformy surowe dane o rozmowach, operatorach i kampaniach dla dalszego przetwarzania i analizy. Można też korzystać z gotowego konektoru do Keboola Connection.Wydajne statystyki w czasie rzeczywistym

Daktela oferuje cały szereg raportów o działaniu aktywnego call centrum, które zaznaczane są w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji są takie narzędzia jak Realtime panel lub LCD Wallboard, który można samemu nadefiniować z przedprzygotowanych widgetów. Raporty całej historii dla danej kampanii pokazują ważne dane, jak ilość połączeń, preferencje użytkownika, efektywność konsultanta itp.Baza danych numerów w kampaniach

Daktela postarała się, by lista numerów telefonicznych była prosta, przejrzysta i łatwa w obsłudze. W Dakteli można dla każdej kampanii stworzyć więcej baz danych numerów telefonów a podczas importu nowych numerów zprecyzować, do której bazy dany numer należy. Baza danych w kampaniach może być zawieszona lub aktywna. W jednym momencie można mieć w kampaniach więcej aktywnych baz danych. Zawieszenie bazy danych należy się w przypadkach, kiedy liczba sprzedaży spada lub dodzwonienie się do klientów jest uciążliwe.