Kampanie Wychodzące - Daktela


Wychodzące kampanie telefoniczne (Outbound)

Do aktywnego dzwonienia do Klientów

Daktela umożliwia łatwy import numerów telefonicznych łącznie z webową konfiguracją call listy, która jest wyświetlana konsultantom. Aktualny stan i wydajność kampanii oraz pracy konsultantów jest pokazywana w statystykach i raportach w czasie rzeczywistym. Kampanie mogą być realizowane z dzwonieniem manualnym lub automatycznym.
podstawowe właściwości


Łatwe tworzenie calling listy

Daktela umożliwi Ci przygotowanie calling listę w ciągu kilku minut. Najpierw wybierasz poszczególne pola w calling liście i przesuwasz ``drag&drop`` na poprawne miejsce. Po przygotowaniu możesz całą nową calling listę sprawdzić w swoim widoku.


Masowe pobieranie nagrań

Daktela umożliwia masowe pobieranie nagrań z kampanii na podstawie zdefiniowanych filtrów. Nagrania można pobrać przez interfejs webowy lub poprzez dostęp FTPS.Nagrywanie rozmów i ich odsłuchiwanie

Daktela oferuje nagrywanie rozmów w kampaniach łącznie z odsłuchem online poprzez interfejs webowy w momencie, kiedy rozmowy się odbywają . Nagrania można wyszukiwać i przegrywać wprost w systemie. Daktela umożliwia również masowe pobieranie wybranych nagrań.


Historia zmian - snapshoty

Daktela zapewnia dostęp do starszych jak i współczesnych danych za pomocą zapisu wszystkich zmian w kampanii, czyli przez tzw. snapshoty - migawki. Łatwo można sprawdzić, kto informacje importował, kiedy i gdzie dzwonił lub kiedy doszło do zmian. Aplikacja potrafi przeczytać, poprawnie zinterpretować dane ze snapshotu, a nagrania są jej częścią składową.Import oraz eksport danych w kampanii

Import oraz eksport danych w kampanii można przeprowadzić w formacie XLS,CSV lub przez API. Można eksportować całe calling listy luby tylko niektóre pola na podstawie wielu filtrów, które są do dyspozycji. Filtry można ustawiać samodzielnie. Jesteśmy w stanie wykryć zdublowane informacje podczas importu.


Predictive Dialer

Daktela oferuje usługę Predictive Dialer, którego zadaniem jest czekać z zestawieniem połączenia i gdy tylko agent skończy bieżące zadanie, łączy go z następnym numerem na liście. To minimalizuje przestoje i podwyższa efektywność pracy. Predictive Dialer oferuje możliwość inteligentnego wydzwaniania w oparciu o wstępnie określone dane, które można usawić na początku kampanii.Zaawansowane funkcjonalnościIntegracje z systemami zewnętrznymi- CRM,BI

Daktela Platforma oferuje interfejs API dla integracji z systemami zewnętrznymi. W sytuacji aktywnych Call Center Klienci najczęściej używają Daktela API dla automatycznego importu danych do kampanii, uzyskania wyników pracy konsultanta lub pobrania nagrań rozmów. Niektórzy Klienci pobierają z platformy Daktela surowe dane o rozmowach, operatorach i kampaniach dla dalszego przetwarzania i analizy. Można też korzystać z gotowego connectora do Keboola Connection.


Wydajne statystyki w czasie rzeczywistym

Daktela oferuje cały szereg raportów o działaniu aktywnego Call Center, które są dostępne w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji są takie narzędzia jak Realtime panel lub Wallboard, które można samemu definiować z wcześniej przygotowanych widgetów. Raporty dla danej kampanii pokazują takie dane jak: ilość połączeń, preferencje użytkownika, efektywność konsultanta itp.Baza numerów w kampaniach

Daktela postarała się, by lista numerów telefonicznych była prosta, przejrzysta i łatwa w obsłudze. W platformie Daktela w każdej kampanii można tworzyć różne bazy danych numerów telefonów a podczas importu nowych numerów sprecyzować, do której bazy dany numer należy. Baza danych w kampaniach może być zawieszona lub aktywna. W jednym momencie w różnych kampaniach można mieć kilka aktywnych baz danych. Zatrzymanie bazy danych może zdarzyć się w przypadkach, kiedy liczba sprzedaży spada lub dodzwonienie się do Klientów jest uciążliwe.