Ochrona

Dane są cennym elementem każdej działaności, jednak ich poprawne przetrzymywanie to duże wyzwanie – szczególnie, kiedy są głównym zasobem informacji w firmie.

security2

Bezpieczeństwo

Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo Daktela Cloud w całej naszej infrastrukturze. Dostęp
do naszych centrów danych mają wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni administratorzy. Nasze centra danych i dostawcy spełniają wszystkie wymagania dotyczące dostępności
i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo aplikacji

Komunikacja z aplikacją Daktela odbywa się wyłącznie poprzez bezpieczne połączenie HTTPS 
ze zweryfikowanym certyfikatem Daktela. Dostęp z Internetu jest dodatkowo filtrowany przez zestaw dynamicznych czarnych i białych list, a także reguł zapory.
Bezpośredni dostęp do aplikacji możliwy jest tylko po uwierzytelnieniu użytkownika i na podstawie uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika/administratora.

Asset-27-2
audity

Audyty i testy penetracyjne

Regularnie poddajemy całą Daktela Cloud testom penetracyjnym przeprowadzanym przez zewnętrzne firmy zajmujące się bezpieczeństwem. Jednocześnie regularnie monitorujemy całą sieć za pomocą narzędzi bezpieczeństwa, takich jak OpenVAS i nmap. Każdego roku przechodzimy testy Bishopa Foxa, obowiązkowy audyt bezpieczeństwa specyficzny dla Google.

Spełniamy surowe wymagania

Podczas pandemii COVID-19 obsługiwaliśmy system Call Center dla jednostek szpitalnych. Pomyślnie przeszliśmy sprawdzian wymagań, zgodny z ustawą o cyberbezpieczeństwie. Równolegle realizujemy projekt spełniający wymagania ISO 27001 oraz certyfikację według tej normy.

tracing

Dowiedz się, dlaczego ponad 1000 firm korzysta z Dakteli na co dzień.

Czytaj więcej

Poznaj ciekawe historie, w których skuteczna komunikacja pozwoliła firmom nie tylko zyskać nowych klientów, ale także lepszą pozycję na rynku.

Transparenty kosztorys

Kluczowe właściwości

Sprawdź szacunkowe koszty prowadzenia Twojego contact center, na podstawie liczby operatorów i zakresu świadczonych usług.

Przelicz koszty