PBX Call Center – PBX Centrala

Centrale Dakteli IP PBX to świetne systemy z nowoczesnymi funkcjami, które były oferowane do niedawna tylko centralami najwyższej jakości z ceną w dziesiątkach tysięcy złotych.

 

Centrale Daktela PBX są wskazane dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które mają najwyższe wymagania jeśli chodzi
o jakość, wydajność i dostępność. Przedsiębiorstwa z większą liczbą filii na pewno docenią możliwość wzajemnego połączenia central i następnego stworzenia jednolitej numerowej strategii. Daktela PBX jest podstawowym modułem dla centrum kontaktowe Daktela. Centrale Daktela można dostarczyć w wielu wariantach: centralę wirtualna w chmurze, dedykowany wariant na osobnym HW serwerze lub w wersji SW image dla Twojego wirtualnego środowiska VMWare, Xen, Hyper, itp.

pbx2

FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI

Wsparcie wszystkich standardowych funkcji telefonicznych

Daktela PBX wspiera wszystkie standardowe funkcje połączeń – przełączanie między rozmowami, zawieszenie połączenia, przejęcie połączenia, muzyka na czekanie, przekierowanie rozmowy, cofnięcie połączenia, przechwycenie połączenia, kolejkowanie połączeń, identyfikacja osoby wołąjącej, przejęcie połączeń z grupy, zdalne odebranie połączeń.

Połączenie z publiczną siecią telefoniczną i z innymi centralami

Daktela PBX wspiera wiele telefonicznych interfejsów dla podłączenia się do sieci publicznej. Mogą być podłączone przez SIP lub IAX2 trunk, ISDN30 (PRI), ISDN2 (BRI), analogowy lub GSM interfejs. Dzięki tym interfejsom można połączyć się z innymi centralami PBX, takimi jak Cisco, Nortel, Avaya i Siemens.

Nagrywanie i upload własnych zapowiedzi

Daktela PBX umożliwia nagranie lub upload własnych poleceń, zapowiedzi, z których można korzystać w dowolnej aplikacji.

Nagrywanie rozmów

Funkcja nagrywania przychodzących i odchodzących połączeń łącznie
z rozmowami przełączonymi. Nagranie można wyszukiwać i przegrywać wprost w webowym interfejsie.

Interfejs administratora sieci

Wszystkie konfiguracje Daktela PBX można wykonać za pomocą bezpiecznego interfejsu administratora sieci.

Grupy wywołań

Daktela PBX umożliwia definiować grupy wywołań posiadające większą ilość wewnętrznych lub zewnętrznych numerów. W tych grupach można definiować kolejność wywoływania numerów.

Warunki czasowe

Warunki czasowe umożliwiają zmianę zachowania centrali na podstawie rzeczywistego czasu połączenia przychodzącego. Można ustawić centralę tak, aby inaczej zachowywała się w godzinach pracy a inaczej podczas weekendu.

IVR

Daktela PBX wspiera wytwarzanie nieograniczonej liczby IVR drzew, które mogą być również powiązane. Ustawienie można realizować przes webowy interfejs łącznie z nagrywaniem własnych rozmów.

Fax server

Przychodzące faksy są automatycznie konwertowane na format PDF
i przesyłane użytkownikom do skrzynek pocztowych jako e-mail
z załącznikiem PDF. Odchodzące faksy można wysyłać przez e-mail lub użyć webowego interfejsu. Wspieranymi formatami są PDF, TIFF, PS, JPG
i RTF.

Zintegrowana lista kontaktów w IP telefonach

Ta funkcja umożliwia posiadanie w IP telefonie firmowej listy kontaktów, która jest pobierana w czasie rzeczywistym z Daktela PBX. Jest możliwa integracja z firmowym LDAP serwerem lub Microsoft Active Directory.

API – interfejs programowania aplikacji

Daktela PBX jest otwartym systemem z API, który oferuje szerokie możliwości integracji z innymi systemami. PBX nie jest już postrzegany jako pojedyncza jednostka funkcjonalna, ale jako część kompleksowego rozwiązania IT.

Provisioning – automatyczna konfiguracja IP telefonów

Provisioning umożliwia administratorom IP centrali Daktela PBX łatwe zarządzanie centralne i automatyczną konfigurację IP telefonów. IP telefony automatycznie pobierają w regularnych odcinkach czasu własne konfiguracyjne pliki przez protokół TFTP, który automatycznie generuje IP centrala Daktela PBX.

Wsparcie VLAN 802.1q

Daktela PBX wspiera 802.1q (VLAN) i 802.1p (CoS), które są niezbędne
do udanej konfiguracji telefonii VoIP w dużych firmach i sieciach dużym ruchem danych. Separacja transmisji danych i głosowych do dwóch różnych sieci VLAN jest wymagane tam, gdzie istnieje wysoki nacisk
na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, jakości i niezawodności.

System konferencyjny

Centrale Daktela PBX mają w podstawowym wykonaniu high-end system konferencyjny. Pozwala on na tworzenie zaawansowanych rozwiązań umożliwiających zaplanowaną jednoczesną komunikację telefoniczną wielu osób – stworzenie pokoju konferencyjnego z bezpiecznym PIN-em
i z przekierunkowaniem na oficjalny numer telefoniczny Twojej centrali PBX.

Lokalizacja PL, CZ, SK, EN

Daktela PBX zawiera kompletny zestaw podstawowych zapowiedzi
w języku polskim, czeskim, słowackim i angielskim.

Przekierowanie na telefon komórkowy

Daktela PBX umożliwia przekierowanie numeru telefonu lub linii Klienta na telefon komórkowy. To przekierowanie może być sofistykowane,
na przykład umożliwi wywołanie zarówno jak numeru stacjonarnego tak komórkowego.

Kompatybilność telefonów IP

W Daktela PBX można podłączyć dowolny telefon IP z obsługą protokołu SIP. Może to być telefon IP, telefon programowy na komputerze lub aplikacja telefoniczna na telefonie komórkowym – iOS, Android lub Windows Mobile.

Wybieranie kontaktów z MS Outlook

Oddzielny sterownik TAPI, który umożliwia wybieranie kontaktów bezpośrednio z Klienta MS Outlook. Po kliknięciu numeru kontaktowego sterownik łączy się z centralą PBX i wybiera numer telefonu kontaktu.

Voicemail – poczta głosowa

Każda linia może posiadać skonfigurowaną własną pocztę głosową, którą można sterować przez telefon za pomocą przewodnika głosowego lub
za pomocą webowego interfejsu. Informacja o nowej wiadomości może być zasygnalizowana na telefonie IP lub przekazana jako wiadomość głosowa na e-mailowy adres użytkownika.

LCR- Inteligentne kierowanie połączeń

Daktela PBX pozwala skonfigurować inteligentne przekierowanie połączeń i wybrać najtańszy sposób połączenia rozmowy przez prefiks wywoływania. System działa razem z funkcją kolejkowania tak, że wybiera następnego konsultanta, jeśli pierwszy jest zajęty.

Konfiguracja uprawnień dla połączeń wychodzących

Daktela PBX pozwala ustawić uprawnienia dla połączeń wychodzących. Możesz sam nadefiniować, dokąd ma dzwonić dana linia.

Wsparcie rozmowy wideo

Daktela PBX wspiera rozmowy wideo peer to peer pomiędzy dwoma końcowymi telefonami IP, czyli rozmowy kierowane bezpośrednio
do użytkownika bez łączenia przez serwer. Telefony IP wspierają rozmowy wideo za pomocą kodeka – H.261, H.263, H.263p i MPEG4.

Rozpocznij swój rozwój z Daktela.

Przekonaj się sam, jak Daktela może Ci pomóc. Wolne.

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI ROZMOWY PRZYCHODZĄCEJ

Przychodzące numery

Ustawienie wszystkich przychodzących numerów telefonu łącznie
z kolorowymi liniami
i zagranicznymi przychodzącymi numerami.

Warunki czasowe

Ustawienie zróżnicowanego zachowania centrali dla czasu pracy i poza godzinami pracy.

Powitania

Komunikaty zapowiedzi telefonicznych można ustawić samemu lub skorzystać z naszej usługi nagrań.

Głosowe IVR

Aplikacja ta udziela informacji Klientowi – można więc też wybrać
z oferowanych opcji IVR.

Linie przychodzące

Przekierowanie połączeń na odpowiednie linie, ewentualnie grupę linii.

Dowiedz się, dlaczego ponad 1000 firm korzysta z Dakteli na co dzień.

Czytaj więcej

Poznaj ciekawe historie, w których skuteczna komunikacja pozwoliła firmom nie tylko zyskać nowych klientów, ale także lepszą pozycję na rynku.

Transparenty kosztorys

Kluczowe właściwości

Sprawdź szacunkowe koszty prowadzenia Twojego contact center, na podstawie liczby operatorów i zakresu świadczonych usług.

Przelicz koszty