Konto Microsoft Active Directory pozwiązane z Daktela

  • Połącz bezpośrednio dane logowania użytkowników, logując się do Active Directory
  • Jedno hasło dla wszystkich systemów (logowanie jednokrotne)
  • Łatwa konfiguracja i użytkowanie
  • Automatyczna odmowa dostępu po zwolnieniu pracownika  Integracje