Konto Microsoft AzureAD

pozwiązany z Daktela

  • Połącz loginy użytkowników bezpośrednio, logując się do usługi Active Directory
  • Jedno hasło do wszystkich systemów (logowanie jednokrotne)
  • Łatwa konfiguracja i obsługa
  • Automatyczna odmowa dostępu w przypadku zwolnienia pracownika  Integracje