Automatyczna synchronizacja danych kontaktowych i firmowych z „Microsoft Dynamics 365” do Daktela

  • Łatwa instalacja
  • Możliwość dopasowania niestandardowych pól między oboma systemami
  • Generowanie szybkich kliknięć do Dynamics 365 lub Screenpop  Integracje