Automatyczna synchronizacja danych kontaktowych i firmowych z Rayneta do Dakteli

  • Łatwa instalacja
  • Możliwość dopasowania niestandardowych pól między oboma systemami
  • Generowanie szybkich kliknięć do Raynet lub Screenpop

 

   Przejdź do dokumentu – Integracja z CRM (eng)  Integracje