Automatyczna synchronizacja danych kontaktowych i firmowych z „Salesforce” do Daktela

  • Łatwa instalacja
  • Możliwość dopasowania niestandardowych pól między oboma systemami
  • Generowanie szybkich kliknięć do Salesforce lub Screenpop


 


  Integracje