Automatyczna synchronizacja z SAP do Daktela

  • Łatwa instalacja
  • Możliwość dopasowania niestandardowych pól między oboma systemami  Integracje