Automatyczna synchronizacja danych
ze Slack’a do Dakteli

  • Łatwa instalacja
  • Otrzymywanie powiadomień z systemu Daktela w Slack
  • Szybkie tworzenie ticketów bezpośrednio z Slack

 

 Przejdź do dokumentu –  Integracja z CRM (eng)  Integracje