Automatyczna synchronizacja danych kontaktowych i firmowych z „SugarCRM” do Daktela

  • Łatwa instalacja
  • Możliwość dopasowania niestandardowych pól między oboma systemami
  • Generowanie szybkich kliknięć do Sugar CRM lub Screenpop



  Integracje