Daktela SMS Czat

Daktela SMS Czat jest jednym z  kanałów komunikacyjnych Dakteli, który umożliwia komunikację z Twoimi klientami przes SMS i te wiadomośći połącza do włókien. Jego zaletą jest uniwersalność i wsparcie we wszystkich telefonach komórkowych, które potrafią wysłać klasyczną SMS wiadomość. Usługodawcy produktów często prowadzą jednokierunkową informacyjną SMS komunikacje dla swoich klientów, bez możliwości odpowiedzi, Daktela SMS Czat usiłuje o zmianę. Daj swoim klientom możliwość skontaktowania się z Twoim wsparciem technicznym za pomocą łatwej SMS i zaskocz ich natychmiastową odpowiedzią.

Podstawowe Właściwości


Uniwersalny kanał komunikacji

Daktela SMS Czat wspierany jest we wszystkich telefonach komórkowych, które potrafią wysyłać SMS wiadomości. Tego kanału komunikacyjnego nie może brakować w żadnym call centrum, jest on bowiem uniwersalny i bardzo łatwy w obsłudze.


Gotowy na specjalne aplikacje

W Daktela SMS Chat można łatwo wybudować własną usługę informacyjną, która będzie obsługiwana przez konsultantów i będzie działać na każdej komórce bez dostępu do internetu.


Kategoryzacja SMS czatów

W każdej kolejce SMS - czatu można opcjonalnie ustawić własną kategoryzację czatów, według której będzie konsultant wybierał następny czat. Na podstawie tego można dokonać oceny i stwierdzić najbardziej częste pytania, spersonalizować ofertę .


Przełączenia i konsultacje

Konsultant może przekierować SMS czat do innego konsultanta lub wezwać team leadera do pomocy.


Transkrypty SMS czatów

Wszystkie SMS czaty się zapisują łącznie z transkryptami. Kiedykolwiek możesz zerknąć na całą transkrypcję SMS czatu lub zastosować wyszukiwanie pełnotekstowe.


Obsługa większej ilości SMS czatów

Daktela umożliwia równocześnie obsługę większej ilości czatów przez jednego konsultanta, głównie w przypadku, kiedy obsługa tylko jednego czatu jest nieefektywna. Konsultant może podczas czatowania komunikować również przez inne kanały.


Zaawansowane funkcjonalnościIntegracja z SMS usługami

Dla wysyłania i odbierania SMS wiadomości w ramach Daktela SMS Chat można korzystać z usługi Daktela SMS Connect z przydzielonym numerem telefonu komórkowego, na który mogą Twoi klienci wysyłać SMS wiadomości lub możesz skorzystać z własnej SIM karty i umieścić ją w Daktela SIM hosting.
icp-analy-n


Raporty i statystyki SMS czatów

Daktela oferuje wiele raportów o działaniu SMS czatu, które są analizowane w  czasie rzeczywistym. Do dyspozycji jest realtime panel lub LCD Wallboard, który  możesz sam nakonfigurować z wstępnie przygotowanych  widgetów. Między podstawowe raporty, które Daktela oferuje, należą liczby SMS czatów w pojedynczych frontach, SLA, długości czatów i wydajność operatorów.
Integracje z helpdeskowym systemem i CRM

Daktela SMS Chat jest zintegrowany do CRM systemu i helpdesku. Operator przy rozpoczęciu SMS czatu wie, z którym klientem będzie komunikował łącznie z komunikacyjną historią i wszystkich otwartych i zamkniętych help deskowych ticketów. Po skończeniu czatu Daktela automatycznie zarejestruje aktywność do archiwum kontaktu CRM. Operator może opcjonalnie stworzyć z SMS czatu nowy helpdeskowy ticket lub go dołączyć do już istniejących.