Daktela SMS Czat

Daktela SMS Czat jest jednym z  kanałów komunikacyjnych Dakteli, który umożliwia komunikację z Twoimi Klientami przes SMS i te wiadomośći połącza do włókien. Jego zaletą jest uniwersalność i wsparcie we wszystkich telefonach komórkowych, które potrafią wysłać klasyczną SMS wiadomość. Usługodawcy produktów często prowadzą jednokierunkową informacyjną SMS komunikacje dla swoich Klientów, bez możliwości odpowiedzi, Daktela SMS Czat usiłuje o zmianę. Daj swoim Klientom możliwość skontaktowania się z Twoim wsparciem technicznym za pomocą łatwej SMS i zaskocz ich natychmiastową odpowiedzią.

Podstawowe Właściwości


Uniwersalny kanał komunikacji

Czat SMS Daktela jest obsługiwany przez wszystkie telefony komórkowe, które mogą wysyłać i odbierać zwykłe wiadomości SMS. Ze względu na swoją prostotę i uniwersalność ten kanał komunikacji nie powinien zostać pominięty w żadnym call center.


Gotowy na niestandardowe aplikacje SMS

Możesz łatwo zbudować i wdrożyć własną usługę informacyjną na czacie SMS Daktela, która będzie obsługiwana przez operatorów na żywo i będzie działać na każdym telefonie komórkowym bez internetu.


Kategoryzuj czaty SMS

Możesz włączyć niestandardowe kody stanu w każdej kolejce SMS i poprosić operatorów o wybranie ich po zamknięciu czatu. Następnie możesz ocenić najczęściej zadawane pytania i tematy.


Transfery i konsultacje

Operator czatu SMS może przekazać czat innemu operatorowi lub zaprosić innego operatora lub lidera zespołu na czat smsowy w celu konsultacji.


Obsługuj wiele czatów SMS

Czat SMS Daktela umożliwia obsługę wielu czatów jednocześnie. Możesz ustawić maksymalną liczbę jednoczesnych czatów dla każdego agenta zgodnie z jego możliwościami. Możesz nawet nawiązywać i odbierać połączenia podczas pracy na czatach sms, jeśli są odpowiednio skonfigurowane.


Zapis czatu SMS

Wszystkie transkrypcje komunikacji czatu SMS są zapisywane i automatycznie dodawane do historii komunikacji Klienta. W razie potrzeby możesz nawet skorzystać z wyszukiwania pełnotekstowego.


Zaawansowane funkcjonalnościIntegracja z usługami SMS

Do wysyłania i odbierania wiadomości SMS w ramach Daktela SMS Chat możesz użyć Daktela SMS Connect z dedykowanym numerem telefonu komórkowego, który umożliwia dwukierunkową komunikację SMS, lub możesz użyć hostingu Daktela SIM z własnymi kartami SIM.
icp-analy-n


Raportowanie i statystyki czatów SMS

Daktela zapewnia wiele raportów w czasie rzeczywistym na temat obsługi czatów SMS. Możesz używać narzędzi czasu rzeczywistego, takich jak panel czasu rzeczywistego lub panel, które można w pełni dostosować i łatwo zbudować z predefiniowanych widżetów. W celu regularnego raportowania możesz na przykład wyświetlić liczbę czatów SMS w różnych kolejkach, SLA, czas trwania czatów na kolejkę lub na operatora lub wydajność poszczególnych operatorów.
Integracja z systemem pomocy technicznej i CRM

Czat SMS Daktela jest zintegrowany z systemem CRM i działem pomocy technicznej. Operator już na początku czatu widzi kartę kontaktową Klienta z pełną historią komunikacji między wszystkimi kanałami oraz wszystkimi otwartymi i rozwiązanymi ticketami do działu pomocy technicznej. Operator może łatwo przypisać komunikację czatu do istniejącego ticketu pomocy technicznej lub utworzyć nową. Czat SMS jest automatycznie przypisywany do historii komunikacji z kartą kontaktową Klienta.