Daktela Robocaller - Daktela


Daktela
Robocaller

Daktela Robocaller służy do automatycznego, “zrobotyzowanego” wybierania kontaktów bez operatorów. Jest to specjalna kampania wychodząca z numerami telefonów, które Daktela wybiera automatycznie zgodnie z dokładnie skonfigurowanymi definicjami.

Podstawowe Właściwości

Duża różnorodność zastosowań

Po odebraniu połączenia możesz wybierać spośród wielu aplikacji - np. Drzewa IVR z pytaniami ankietowymi, odtwarzaniem podpowiedzi głosowych, pocztą głosową, przekazywaniem połączeń do operatora w celu uzyskania dalszej pomocy itp.

Liczba prób dostępności i opóźnień

Daktela Robocaller obsługuje różne opcje konfiguracji, takie jak liczba prób połączenia, opóźnienia między kolejnymi próbami połączenia lub warunki czasu aktywnego / nieaktywnego.

Statystyki i raportowanie

Daktela Robocaller zapewnia szczegółowe raporty z działań - np. wskaźnik sukcesu odbierania połączeń, liczba połączeń w czasie lub długość połączeń.

Nagranie rozmów

Daktela Robocaller obsługuje nagrywanie połączeń. Możesz na przykład nagrać odpowiedzi Klienta.


Warunki czasowe

Daktela Robocaller umożliwia ustawienie warunków czasowych, które określają, o której godzinie system jest aktywny.


Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

Możesz skonfigurować szybkość wybierania numeru w Daktela Robocaller, ustawiając maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń.Zaawansowane funkcjonalnościInterfejs API

Daktela Robocaller zapewnia interfejs API, którego można użyć na przykład do automatycznego importu kontaktów z systemu informatycznego lub do uzyskania wyników z zakończonych połączeń. Wraz z numerem telefonu kontaktu można importować inne metadane połączenia, których można użyć podczas wybierania numeru. Przykładem może być import numeru telefonu wraz z terminem płatności i kwotą należności. Gdy Daktela Robocaller wybiera numery kontaktów, może odtwarzać automatyczne monity głosowe wraz z innymi dynamicznymi importowanymi metadanymi o terminie i kwocie należnej do otrzymania za pomocą technologii zamiany tekstu na mowę.


    Praktyczne przykłady użycia Daktela Robocaller

  • automatyczny odbiór gotówki – na przykład z wyświetleniem kwoty zafakturowanej lub spłaty,
  • badania opinii publicznej
  • zautomatyzowane ankiety satysfakcji Klienta
  • kampanie marketingowe