Autodialer – čistenie čísel

Daktela Autodialer je systém pre automatické prečistenie telefónnych čísel a ich rozdelenie na dovolateľné a nedovolateľné. Každé telefónne číslo je označené kódovým stavom validity, podľa ktorého sa môžete rozhodnúť či také číslo vyradíte, alebo ho v databáze ponecháte. Systém je vhodný pre callcentra a firmy, ktoré potrebujú vedieť, či dané telefónne číslo je dovolateľné. V callcentre tak môžete ušetriť vysoké náklady vo vyššej efektívnosti dovolateľnosti, pretože operátori nestrácajú čas volaním na neexistujúce čísla. Vo firemných kontaktných databázach môžete udržiavať priebežný poriadok validity a existencie svojich telefónnych kontaktov.

Vlastnosti a možnosti využitia


Zefektívnenie prevádzky callcentra

Prečistite si databázu čísel a volajte len na existujúce čísla. Zvýšite efektívnosť a ušetríte náklady.


Podpora čistenia SR a ČR čísel

Daktela Autodialer podporuje čistenie ako slovenských tak aj českých telefónnych čísel.Aktualizácia firemnej databázy

Vo firemných kontaktných databázach môžete udržiavať priebežný poriadok validity a existencie telefónnych kontaktov.


Webové rozhrania

K dispozícii je webové rozhranie pre hromadný import, export a kontrolu telefónnych čísel pre čistenie.Veľká rýchlosť čistenia

Daktela Autodialer dokáže prečistiť v priemere 500 až 600 čísiel za hodinu na jednom čistiacom vlákne, ktorých si môžete kúpiť niekoľko.


API rozhranie

Daktela Autodialer je možné využívať aj cez API rozhranie a môžete si ho zaintegrovať do svojej aplikácie.


Cenník služby Daktela Autodialer

Varianta službyCena
Kreditná varianta - vhodné pre občasné, alebo jednorázové prečistenie databází0,008 € za každé prečištené číslo
Unlimited bez obmedzení - vhodné pre pravidelné čistenie telefónnych čísel320 € mesačne za jedno čistiace vlákno
*) Ceny sú uvedené v € bez DPH.