Bezpečnosť

security2

Fyzické zabezpečenie

Zabezpečenie Daktela Cloudu je komplexná záležitosť a je naňho kladený vysoký dôraz naprieč celou infraštruktúrou. Prístup do našich datacentier majú iba poverení a preškolení administrátori. Naše dátové centrá aj dodávatelia spĺňajú všetky požiadavky na prístupnosť iba oprávneným personálom.

Aplikačné zabezpečenie

Komunikácia s Daktela CC je nadväzovaná výhradne cez HTTPS zabezpečené spojenie s overeným Daktela certifikátom. Prístup z internetu je ďalej filtrovaný sadou dynamických blacklistov, whitelistov a firewalových pravidiel. Prístup priamo do aplikácií je možný vždy iba po overení užívateľa a na základe jemu definovaných oprávnení.

Asset-27-2
audity


Audity a penetračné testy

Celý Daktela cloud pravidelne podrobujeme penetračným testom u externých bezpečnostných firiem. Zároveň pravidelne celú sieť monitorujeme pomocou bezpečnostných nástrojov typu OpenVAS a nmap. Každý rok povinne prechádzame bezpečnostným auditom určeným priamo pre spoločnosť Google od spoločnosti Bishop Fox.

Spĺňame prísne požiadavky

Počas pandémie COVID-19 sme prevádzkovali systém pre trasovacie call centrum, a teda sme úspešne prešli auditom na splnenie požiadaviek ako Významný informačný systém podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zároveň realizujeme projekt na splnenie požiadaviek
ISO 27001 a certifikáciu podľa tejto normy.

tracing

Pozrite sa, prečo viac ako 1000 spoločností používa Daktelu každý deň.

Čítať viac

Prečítajte si zaujímavé príbehy firiem, ktoré vďaka efektívnejšej komunikácii získali nielen nových zákazníkov, ale aj lepšiu pozíciu na trhu.

Transparentné ceny

Spočítajte si cenu, ktorá zodpovedá práve vašim potrebám.

Skontrolujte odhadované náklady na prevádzku kontaktného centra podľa počtu operátorov a rozsahu poskytovaných služieb.

Spočítať cenu