1.2.2023

Omnichannel komunikačné riešenie
s hlasovým virtuálnym asistentom je vhodné aj pre zdravotnícke zariadenia

Transparentná komunikácia je v niektorých odvetviach nielen žiaduca, ale niekedy dokonca nevyhnutná. Napríklad
v zdravotníctve, kde je každodenný, rýchly a predovšetkým spoľahlivý kontakt medzi lekárom alebo zdravotnou sestrou
a pacientom základom úspešnej liečby, ale aj vykonávania kontrol a objednávania na jednotlivé vyšetrenia.

Blog - Omnichannel pro zdravotnická zařízení

Uvedenú transparentnosť a spoľahlivosť v každom zdravotníckom zariadení (akejkoľvek veľkosti) zabezpečuje multikanálové riešenie spoločnosti Daktela, ktoré umožňuje napríklad nahrávanie všetkých hovorov medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, či už ide o lekárov alebo zdravotné sestry. 

Ak vo svojom zdravotníckom zariadení používate aj hlasového virtuálneho asistenta alebo voicebota, okamžite sa zníži záťaž sestier pri vybavovaní hovorov a stretnutí, takže komunikácia s pacientmi bude plynulejšia a oveľa efektívnejšia ako predtým.

Virtuálni asistenti Coworkers.ai v cloudovej aplikácii Daktela pomáhajú zefektívniť prácu automatizáciou manuálneho procesu volania
s bezproblémovou implementáciou do existujúcich systémov. Voiceboti dokážu viesť dialóg s človekom na rôzne bežné témy a navyše dobre rozumejú zámerom konkrétneho pacienta, s ktorým komunikujú. Dokážu dokonca rozpoznať náladu pacienta, ako aj podstatu toho, čo chcel vlastne povedať. 

Pomocou týchto najnovších nástrojov umelej inteligencie sa tak informácie pacientom poskytujú absolútne spoľahlivo a bez oneskorenia, pričom virtuálni asistenti uskutočňujú následné hovory, ako sú predoperačné a pooperačné hovory, telefonické oznámenia o kontrolných vyšetreniach alebo termínoch. To výrazne pomáha znižovať stres zdravotníckeho personálu a tiež zlepšuje správne nastavenie všetkých termínov. To umožňuje zdravotníckemu personálu venovať sa zložitejším otázkam alebo naliehavejším prípadom, ktoré si vyžadujú skúsenosti, zručnosti a empatiu.

Vďaka hlasovej technológii je možné komunikovať s pacientmi rýchlejšie a okamžite odpovedať na najčastejšie otázky v reálnom čase. Požiadavky pacientov sa tak vybavujú bez akéhokoľvek oneskorenia. Voiceboti sú skutočne efektívni pomocníci, dokážu sa priebežne prispôsobovať individuálnym požiadavkám pacientov a dokážu lepšie konať aj počas rôznych krízových situácií.

Vo všeobecnosti hlasové roboty zlepšujú komunikáciu medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Spolu s nepretržitou dostupnosťou dokážu voiceboti proaktívne komunikovať. Môžu viesť pútavé a individuálne rozhovory s pacientmi. Hlasové technológie v zdravotníctve tak môžu viesť k lepšiemu pochopeniu stavu pacienta a zlepšiť celkovú starostlivosť.

Vďaka efektívnemu a účinnému zapojeniu hlasových robotov sa zvyšuje rozsah samoobslužnej starostlivosti a spokojnosť pacientov. Hlasové technológie v zdravotníctve nie sú jednorazovou investíciou. Ide o celkovú digitálnu transformáciu, ktorá aktívne pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti efektívne fungovať a používateľom lepšie sa starať o svoje zdravie.

Pozrite sa, prečo viac ako 1000 spoločností používa Daktelu každý deň.

Čítať viac

Prečítajte si zaujímavé príbehy firiem, ktoré vďaka efektívnejšej komunikácii získali nielen nových zákazníkov, ale aj lepšiu pozíciu na trhu.

Transparentné ceny

Spočítajte si cenu, ktorá zodpovedá práve vašim potrebám.

Skontrolujte odhadované náklady na prevádzku kontaktného centra podľa počtu operátorov a rozsahu poskytovaných služieb.

Spočítať cenu