Call Steering - Daktela


Call Steering

Navigácia v hlasových stromoch na zákazníckych linkách pomocou klávesnice telefónu je snáď jednou z najstarších historických pozostalostí v telefónnych službách. Preto tento spôsob nahrádzame technológiou call steering, ktorá je schopná nasmerovať zákazníkov priamo na tých správnych operátorov Vášho kontaktného centra, a to jednoducho prostredníctvom vyslovenia požadovanej voľby do telefónu.
Široké možnosti využitia

Na čo všetko sa dá call streering využiť? Tak napríklad:

  • Vo firme na smerovanie  hovorov na konkrétnych pracovníkov  na základe vyslovenia ich mena .
  • V zákazníckej starostlivosti na smerovanie hovorov na konkrétne oddelenie bez nutnosti navigácie v zložitom IVR strome (napr. Reklamácie, technická podpora, …).
  • V kontaktnom centre na overovanie volajúcich na základe platného čísla zmluvy.
  • V poisťovníctve na nadiktovanie  ŠPZ automobilu alebo zmluvy pred spojením s operátorom.
  • V automatickom volacom prieskume zákazníckej spokojnosti, keď zákazník ohodnotí slovne známkou a prípadne komentárom, ktorý je prepísaný do textu.

Jednoduchá implementácia

Jednou z veľkých výhod call steering-u je priama dostupnosť technológie rovno vo vašej aplikácii Daktela V6. Nie je potrebné nič doinštalovávať alebo zložito implementovať, stačí len funkcionalitu povoliť, počas pár minút nastaviť a máte call steering aktívny so všetkým.