Volacie
kampane

Aktívne navolávanie zákazníkov

Daktela kampaňový modul umožňuje jednoduchý import telefónnych čísel vrátane prehľadnej webovej konfigurácie callscriptu, ktorý sa bude zobrazovať operátorom. Aktuálny stav a výkonnosť kampaní vrátane práce operátorov je v reálnom čase zaznamenávaná a zobrazovaná v prehľadných štatistikách a reportoch. Podporované sú ako manuálne kampane, ako aj kampane s automatickým prediktívnym vytáčaním.Daktela inbound


Základné Vlastnosti

Snadné vytvoření callscriptu

S Daktelou vytvoříte nový kampaňový callscript během několika minut. Nejdříve si vytvoříte položky, což jsou políčka na callscriptu, a ty pak pomocí drag&drop přetáhnete na správné místo v callscriptu. Nakonec můžete callscript zkontrolovat v náhledu.

Různé způsoby vytáčení

Pro každou kampaň můžete zvolit jiný způsob vytáčení. Daktela umožňuje nastavit různé způsoby vytáčení hovorů, které se dají měnit za běhu kampaně. Kampaně podporují preview (manuální), progresivní nebo prediktivní vytáčení.

Importy a exporty kampaňových dat

Importy a exporty dat do kampaní lze provádět ve formátu XLS, CSV nebo přes API. Exportovat je možné celé callscripty nebo jen některá políčka na základě celé řady filtrů, které si nastavíte. Poradíme si i s duplicitami při importu.

Hromadné stažení nahrávek

Daktela umožňuje hromadné stahování nahrávek z kampaní na základě vámi definovaných filtrů. Nahrávky lze stáhnout hromadně přes webové rozhraní nebo je k dispozici přístup přes FTPS.


Historie změn - snapshoty

Daktela zaznamenává všechny akce nad záznamy v kampani, takže je k dispozici kompletní historie tzv. snapshotů. Snadno se tak dozvíte, kdo záznam naimportoval, kdo a kdy ho navolal nebo kdy byly změněny nějaké údaje. Součástí výpisů snapshotů jsou i nahrávky.


Nahrávání hovorů a příposlechy

Daktela nabízí nahrávání kampaňových hovorů včetně online příposlechu probíhajících hovorů přes webové rozhraní. Nahrávky lze vyhledávat a přehrávat přímo ve webovém rozhraní. Umožňujeme i hromadné stahování nahrávek.MOŽNOSTI NASTAVENIA PRI KAMPAŇOVOM HOVORE


Call script

Jednoduchá konfigurácia dynamických kampaňových formulárov/call scriptov.

Statusy - tagy

Výsledky hovorov kampaňových záznamov jednoducho označíte podľa statusov/tagov.

Rôzne projekty

V systéme môžete realizovať viacero samostatných kampaní súbežne.

Typy kampaní

Jednotlivé hovory môžete realizovať skrz ručné, progresívne, prediktívne a robotické kampane.

Telefónne čísla

Odchozie telefónne čísla sa môžu rôzne meniť, čím sa zvyšuje dovolatelnosť.

Agentské hlášky

Jednotliví agenti môžu mať prednahraté úvedné predstavenie a GDPR oznámenia.Rôzne spôsoby vytáčania v kampaniachPreview (manuálne) vytáčanie

Preview (manuálne) vytáčanie umožňuje operátorom roztáčať hovory ručne kliknutím na tlačidlo. Operátorovi sa pred vytočením zobrazí formulár s informáciami o hovore a následne môže priamo z formulára vytočiť hovor. Po skončení hovoru musí operátor sám, ručne, vybrať stav hovoru a formulár uzavrieť.
  • Najpomalší spôsob vytáčania hovorov. Ak je to konfiguračne povolené, operátor si môže vybrať, aký kontakt navolí prednostne.
  • Operátor môže navolávať viac manuálnych kampaní naraz. Systém automaticky vyberá najvhodnejší kontakt na navolanie.
  • Funkcia „Lajdák“, ktorá umožňuje monitorovať oneskorenia medzi načítaním, zavolaním a uložením formulára.


Manuální navolávání Daktela
Dialer Daktela

Progresívne vytáčanie

V prípade progresívneho vytáčania Daktela sama načíta operátorovi formulár, ktorý môže operátor po nejakú definovanú dobu študovať. Následne systém sám na kontakt zavolá – operátor je tak plne alokovaný pre tento hovor. V prípade nedovolania Daktela automaticky formulár zavrie a načíta ďalší formulár na navolanie. Ak sa systém zákazníkovi dovolá, je vyplnenie a zatvorenie formulára na operátorovi. Rýchly spôsob vytáčania hovorov s presne danou alokáciou operátora pre hovor. Je možné definovať čas na preštudovanie formulára pred automatickým vytočením hovoru. Umožňuje nastaviť počet opakovaní a časové oneskorenia pri nedovolaní sa kontaktu.Prediktívne vytáčanie

V prípade prediktívneho vytáčanie Daktela automaticky predtáča hovory na kontakty a spojené hovory potom distribuuje na voľných operátorov. Daktela počíta v reálnom čase rýchlosť a množstvo roztočených hovorov na základe celého radu parametrov – napríklad dovolateľnosť kampane alebo počet voľných operátorov v kampani.
Najrýchlejší spôsob vytáčania hovorov bez presne danej alokácie operátora. Hovor je najskôr spojený s kontaktom a následne sa spája s voľným operátorom.

Umožňuje nastaviť počet opakovaní a časové oneskorenie pri nedovolaní sa kontaktu.


Daktela predictive

Robocaller Daktela

Robotické hovory

Robotické hovory slúžia pre automatické, robotické navolanie kontaktov bez operátorov. Ide o špeciálnu odchádzajúcu kampaň s telefónnymi číslami, ktorú Daktela automaticky sama zvolí presne podľa pravidiel, ktoré si nastavíte. Ak sa robotický automat dovolá je možné vykonať celý rad akcií – napríklad prehrať parametrickú hlášku alebo vyzvať volaného k nejakej odpovedi a tú spracovať za pomoci analýzy reči a podľa toho ďalej zareagovať. Viac informácií je k dispozícii na produktovej stránke.
Typické využitie tejto aplikácie je cash-collection, marketingové kampane, automatizované prieskumy zákazníckej spokojnosti.


Pokročilé funkcionalityIntegrácie s externými systémami – CRM, BI

Daktela platforma ponúka programové API rozhranie pre integráciu s externými systémami. V prípade aktívnych callcentier zákazníci najčastejšie používajú Daktela API pre automatický import dát do kampaní, získanie výsledkov po navolaní operátorom alebo stiahnutie nahrávok hovorov. Niektorí zákazníci si sťahujú z Daktela platformy surové dáta o hovoroch, operátoroch a kampaniach pre ďalšie spracovanie a analytiku. Využiť je možné napríklad hotový konektor do Keboola Connection.Daktela new


Daktela wallboard


Výkonové štatistiky v reálnom čase

Daktela poskytuje celý rad reportov o prevádzke aktívneho callcentra, ktoré sú počítané v reálnom čase. K dispozícii sú nástroje ako realtime panel alebo LCD Wallboard, ktorý si môžete sami nadefinovať z predpripravených widgetov. Historické reporty pre kampane potom zobrazujú dôležité parametre ako dovolateľnosť, trendovanie v čase, počty objednávok, výkonnosť operátorov a ďalšie.Databáza čísel v kampaniach

Snažili sme sa správu telefónnych čísel v kampaniach urobiť jednoduchšie a prehľadnejšie. V Daktele si pre každú kampaň môžete vytvoriť viac databáz telefónnych čísel a pri importe nových telefónnych čísel špecifikovať, do ktorej databázy dané telefónne číslo patrí. V jeden okamih môžete mať v kampaniach viac aktívnych databáz. Databázu v kampaniach je možné deaktivovať. Pozastavenie databázy sa hodí v prípadoch, keď je zlá dovolateľnosť alebo horší predaj.Daktela databáze čísel v kampaních

Ajánlatkérés

  Név: *

  Cég: *

  Email: *

  Telefonszám: *

  A * -val jelőlt mezők kitöltése kötelező.

  Ezt a weboldalt a reCAPTCHA Google Privacy Policy és Terms of Service védi.  Žiadosť o ponuku

   

   Meno a priezvisko: *

   Spoločnosť: *

   Email: *

   Telefón: *

   Položky označené * sú povinné.

   Táto stránka je chránená reCAPTCHA a platia tu Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky služby.