Funkcie a vlastnosti
Daktela PBX

IP ústredne Daktela PBX sú špičkové systémy s modernými funkciami, ktoré ešte nedávno boli výsadou ústrední najvyššej triedy s cenou v desiatkách tisíc EUR.

Ústredne Daktela PBX sú určené nielen pre malé a stredné podniky, ale aj pre veľké spoločnosti s mnohými pobočkami, ktoré majú najvyššie nároky na výkon, kvalitu a dostupnosť. Podniky s viacerými pobočkami ocenia najmä možnosť prepojenia ústrední medzi sebou a následné vytvorenie jednotného číslovacieho plánu. Daktela PBX je základným stavebným modulom pre Daktela kontaktné centrum. Daktela ústredňu je možné dodať v mnohých variantách – cloudové riešenie ako virtuálna ústredňa, dedikovaná varianta na samostatnom HW serveri, alebo v podobe SW image do vášho virtuálneho prostredia VMWare, Xen, Hyper, apod.servery daktela


Funkcie a Vlastnosti

Podpora všetkých štandardných telefónnych funkcií

Daktela PBX podporuje všetky štandardné funkcie hovoru - Prepojenie hovoru, Podržanie hovoru, Hudba na pozadí, Parkovanie hovoru, Odovzdanie hovoru, Návrat z prepojenia, Striedanie hovorov, Prevzatie hovoru, Presmerovanie hovorov, Odmietnutie hovoru, Identifikácia volajúceho, Vzdialené prevzatie hovorov a Prevzatie hovoru zo skupiny.


Nahranie a upload vlastných hlášok

Daktela PBX umožňuje nahranie, alebo upload vlastných hlášok a oznámení, ktoré môžete použiť v ľubovoľnej aplikácii.


Nahrávanie hovorov

Funkcia nahrávania prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovorov, vrátane hovorov prepojených. Nahrávky je možné vyhľadávať a prehrávať priamo vo webovom rozhraní.


Volacie skupiny

Daktela PBX umožňuje definovať volacie skupiny, ktoré zahŕňajú viac interných, alebo externých (mobilných) liniek. U volacích skupín možno definovať aj poradie, v akom sa budú linky vytáčania.


Časové podmienky

Časové podmienky umožňujú zmenu správania ústredne v závislosti na aktuálnom čase pri prichádzajúcom hovore. Napríklad máte možnosť nastavenia iného správania ústredne pre pracovnú dobu a inú pre mimo pracovnú dobu a víkendy.


Faxový server

Prichádzajúce faxy sú automaticky konvertované do PDF a preposielané užívateľom do emailových schránok ako email s prílohou PDF. Odchádzajúce faxy je možné posielať cez email, alebo použiť webové rozhranie. Podporované formáty sú PDF, TIFF, PS, JPG a RTF.


Integrovaný telefónny zoznam v IP telefónoch

Táto funkcia umožňuje mať v IP telefónoch firemný telefónny zoznam, ktorý sa v reálnom čase sťahuje z Daktela PBX. Je možná aj integrácia s firemným LDAP serverom, alebo Microsoft Active Directory.


Provisioning - automatická konfigurácia IP telefónov

Provisioning umožňuje administrátorom IP ústrední Daktela PBX jednoduchú centrálnu správu a automatickú konfiguráciu IP telefónov. IP telefóny si automaticky v pravidelných intervaloch sťahujú svoje konfiguračné súbory cez protokol TFTP, ktorý generuje automaticky IP ústredňa Daktela PBX.


Podpora VLAN 802.1q

Daktela PBX podporuje 802.1q (VLAN) a 802.1p (CoS), ktoré sú nutné pre úspešné nasadenie VoIP telefónie vo veľkých spoločnostiach a sieťach s vysokou dátovou prevádzkou. Oddelenie dátovej a hlasovej prevádzky do dvoch rôznych VLAN je nutné všade tam, kde je kladený dôraz na zaistenie maximálnej bezpečnosti, kvality a spoľahlivosti.


Lokalizácia SK, CZ, EN, PL

Daktela PBX v základnom prevedení obsahuje kompletnú sadu systémových hlášok v slovenčine, češtine, angličtine a poľštine.


Presmerovanie na mobilný telefón

Daktela PBX umožňuje nastaviť presmerovanie telefónneho čísla, alebo linky užívateľa na mobilný telefón. Toto presmerovanie môže byť sofistikované a umožňuje napríklad nastavenie simultálního zvonenia pevného aj mobilného telefónu.


Pripojenie do verejnej telefónnej siete a s inými ústredňami

Daktela PBX podporuje celý rad telefónnych rozhraní pre pripojenie do verejnej telefónnej siete. Môžu byť pripojené cez SIP, alebo IAX2 trunk, ISDN30 (PRI), ISDN2 (BRI), analógové, alebo GSM rozhrania. Cez tieto rozhrania je možné sa prepojiť priečkou aj s inými ústredňami ako napríklad Cisco, Nortel, Siemens, alebo Avaya.


Webové administrátorké rozhranie

Celú konfiguráciu Daktela PBX ústredne je možné robiť cez zabezpečené webové administrátorské rozhranie.


Hlasový rozcestník - IVR

Daktela PBX podporuje vytvorenie neobmedzeného množstva IVR stromov, ktoré sa môžu aj reťaziť. Nastavenie sa robí cez webové rozhranie, vrátane nahrania vlastných hlášok.


API rozhranie

Daktela PBX je otvorený systém s API, ktorý otvára široké možnosti integrácie do ďalších systémov. Dnes už ústredňa nie je chápaná ako samostatne funkčný celok, ale ako súčasť uceleného IT riešenia.


Konferečný systém

Ústredne Daktela PBX majú v základnom prevedení high-end konferenčný systém. Máte možnosť si za chvíľu vytvoriť konferenčnú miestnosť chránenú PIN-om a nasmerovať ju na verejné prichádzajúce telefonne číslo ústredne.


Kompatibilita IP telefonov

Na Daktela PBX si môžete pripojiť ľubovoľný IP telefón s podporou SIP protokolu. Môže to byť hardvérový IP telefón, softvérový telefón vo vašom počítači, alebo telefónne aplikácie vo vašom mobilnom telefóne - iOS, Android, alebo Windows Mobile.


LCR - Inteligentné smerovanie hovorov

Daktela PBX umožňuje nastavenie inteligentného smerovanie hovorov a výberu najlacnejšieho spôsobu spojenia hovoru podľa volacieho prefixu. Spolu s funkciou reťazenie operátorov automaticky preskočí na ďalšieho hlasového operátora v rade, ak je primárne hlasový operátor dočasne nedostupný.


Hlasové schránky - voicemail

Každá linka môže mať nakonfigurovanú svoju vlastnú hlasovú schránku, ktorú je možné ovládať cez telefón pomocou hlasového sprievodcu, alebo cez prehľadné webové rozhranie. Upozornenie na novú správu môže byť signalizované na IP telefóne, alebo môže byť hlasová správa znovu zaslaná na email užívateľa.


Nastavenie povolení pre odchádzajúce volania

Daktela PBX umožňuje nastaviť povolenia pre odchádzajúce volania. Budete si tak môcť sami nastaviť, kam má daná linka, alebo užívateľ volať.


Podpora videohovorov

Daktela PBX podporuje peer to peer videohovory medzi dvoma koncovými IP telefónmy, ktoré podporujú videohovory cez podporovaný kodek - H.261, H.263, H.263p a MPEG4.Možnosti nastavenia
pri príchádzajúcich hovoroch


Príchodzie tel. čísla

Nastavenie všetkých prichádzajúcich telefónnych čísel vrátane farebných liniek a zahraničných prichádzajúcich čísel.

Časové podmienky

Nastavenie iného správania ústredne pre pracovnú a mimopracovnú dobu.

Uvítacie hlášky

Prehranie uvítacích hlášok, ktoré si môžete sami nastaviť, alebo pre vás nahovoríme hlášky na mieru.

Hlasové IVR

Prehranie ponukových IVR volieb a výber jednej z možností.

Príchodzie linky

Smerovanie hovoru na správne linky, prípadne skupinu liniek.
Ajánlatkérés

  Név: *

  Cég: *

  Email: *

  Telefonszám: *

  A * -val jelőlt mezők kitöltése kötelező.

  Ezt a weboldalt a reCAPTCHA Google Privacy Policy és Terms of Service védi.