Robotické hovory

Robotické hovory slúži pre automatické, robotické navolávanie kontaktov bez operátorov. Ide o špeciálnu odchádzajúcu kampaň s telefónnymi číslami, ktoré Daktela automaticky sama zavolá presne podľa pravidiel, ktoré si nastavíte.

Základné Vlastnosti


Aplikácia po zodpovedaní hovoru

Možno vyberať z celého radu aplikácií, ktoré sa majú uskutočniť po zodpovedaní hovoru - napr. IVR strom s otázkami, prehranie hlášky, záznamník, prepojenie na operátora.


Nahrávanie hovorov

Robotické hovory podporují nahrávanie hovorov. Môžete si nahrávať napríklad odpovede klientov.Počty pokusov dovolania a oneskorenia

Robotické hovory podporují nastavenie počtu opakovaných pokusov pri neúspešnom dovolaní sa, vrátane oneskorenia medzi opätovným navoláním.


Časová podmienka pre navolávánie

Robotické hovory umožňují nastavenie časovej podmienky, ktorá určuje, v akých časoch sa bude kampaň navolávať.Štatistiky a reporting

Robotické hovory poskytují podrobný reporting o svojej činnosti - napr. dovolateľnosti, počty hovorov v čase, alebo dĺžky hovorov.


Nastavenie rýchlosti vytáčania

Rýchlosť vytáčania kontaktov automatom je možné nastaviť za pomoci maximálneho počtu súbežných hovorov.Pokročilé funkcionalityProgramové API rozhranie

Robotické hovory poskytují API rozhranie, ktoré je možné využiť napríklad pre automatické importy kontaktov z vášho informačného systému, alebo automatické získavanie výsledkov navolaných hovorov. Spoločne s telefónnym číslom kontaktu možno naimportovať aj ďalšie metadáta a tie pri navolávání využiť. Príkladom môže byť import telefónneho čísla spolu s dátumom splatnosti a výšku pohľadávky. Automat potom daný kontakt navolá a okrem automatizovanej hlášky prečíká (text to speech) aj metadáta o dátume splatnosti a výšku pohľadávky.


    Prax – príklady využitia Robotických hovorov

  • automatizovaný cash collection – napr. s prehraním výšky faktúry, alebo splátky
  • prieskumy verejnej mienky
  • automatizované prieskumy spokojnosti zákazníkov
  • marketingové kampane