Navolávacie kampane

Telefonické kampane slúžia k aktívnemu navolávániu zákazníkov. Daktela kampaňový modul umožňuje jednoduchý import telefónnych čísel vrátane prehľadnej webovej konfigurácie callscriptu, ktorý sa bude zobrazovať operátorom. Aktuálny stav a výkonnosť kampaní a práce operátorov je v reálnom čase zaznamenávaná a zobrazovaná v prehľadných štatistikách a reportoch. Podporované sú manuálne vytáčané kampane aj kampane s automatickým prediktívnym vytáčaním.
Základné Vlastnosti


Jednoduché vytvorenie callscriptu

S Daktelou vytvoríte nový kampaňový callscript v priebehu niekoľkých minút. Najskôr si vytvoríte položky, čo sú políčka na callscriptu, a tie potom myšou pretiahnete na správne miesto v callscriptu. Nakoniec môžete callscript skontrolovať v náhľade.


Hromadné stiahnutie nahrávok

Daktela umožňuje hromadné sťahovanie nahrávok z kampaní na základe vami definovaných filtrov. Nahrávky možno stiahnuť hromadne cez webové rozhranie, alebo je k dispozícii prístup cez FTPS.Prediktívne vytáčanie

Daktela umožňuje automatické vytáčanie hovorov a následné spojenie na prihlásených operátorov, čí výrazne zvyšuje efektivitu práce operátorov. Prediktívny dialer automaticky prispôsobuje rýchlosť vytáčania podľa celého radu parametrov, ktoré sa dajú nastaviť.


História zmien - snapshoty

Daktela zaznamenáva všetky akcie nad záznamami v kampani a tým je k dispozícii kompletná história tzv. Snapshotov. Ľahko sa dozviete, kto záznam importoval, kto a kedy ho navolal, alebo kedy boli zmenené nejaké údaje. Súčasťou výpisov snapshotov sú aj nahrávky.Importy a exporty kampaňových dát

Importy a exporty dát do kampaní možno vykonávať vo formáte XLS, CSV, alebo cez API. Exportovať je možné celé callscripty, alebo len niektoré políčka na základe celého radu filtrov, ktoré si nastavíte. Poradíme si aj s duplici-tami pri importe.


Nahrávanie hovorov a príposluchom

Daktela ponúka nahrávanie kampaňových hovorov vrátane online príposluchu prebiehajúcich hovorov cez webové rozhranie. Nahrávky je možné vyhľadávať a prehrávať priamo vo webovom rozhraní. Umožňujeme aj hromadné sťahovanie nahrávok.


Pokročilé funkcionality


Integrácia s externými systémami

Daktela platforma ponúka programové API rozhranie pre integráciu s externými systémami. V prípade aktívnych callcenter zákazníci najčastejšie používajú Daktela API pre automatický import dát do kampaní, získanie výsledkov po navolání operátorom, alebo stiahnutie nahrávok hovorov. Niektorí zákazníci si sťahujú z Daktela platformy surové dáta o hovoroch, operátoroch a kampaniach pre ďalšie spracovanie a analytiku. Využiť je možné napríklad hotový konektor do Keboola Connection.Výkonové štatistiky v reálnom čase

Daktela poskytuje celý rad reportov o prevádzke aktívneho callcentra, ktoré sú počítané v reálnom čase. K dispozícii sú nástroje ako realtime panel, alebo LCD Wallboard, ktorý si môžete sami nadefinovať z predpripravených widgetov. Historické reporty pre kampane potom zobrazujú dôležité parametre ako dovolateľnosť, trend v čase, počty objednávok, výkonnosť operátorov a ďalšie.Databáza čísel v kampaniach

Snažili sme sa správu telefónnych čísel v kampaniach urobiť jednoduchšie a prehľadnejšie. V Daktele si pre každú kampaň môžete vytvoriť viac databáz telefónnych čísel a pri importe nových telefónnych čísel špecifikovať, do ktorej databázy dané telefónne číslo patrí. Databáza v kampaniach môže byť pozastavená, alebo aktívna. V jeden okamih môžete mať v kampaniach viac aktívnych databáz. Pozastavenie databázy sa hodí v prípadoch, keď je zlá dovolateľnosť, alebo horšie predaje.