Mobilná aplikácia

Zásadná funkcionalita aplikácie Daktela V6 je dostupná aj cez mobilnú aplikáciu pre Android a iOS (iPhone, iPad). Môžete tak obsluhovať svojich zákazníkov alebo riadiť svoje kontaktné centrum, nech ste kdekoľvek, a to v prostredí, ktoré je ovládaním prirodzené pre Váš mobilný telefón.

Nyní na Google Play


DeviceShSK


Základné vlastnosti


Dashboard

Mobilná aplikácia zobrazuje v predvolenom zobrazení niektoré podstatné časti dashboardu tak, ako ho poznáte z Daktela V6.


Vytáčanie hovoru

Či už chcete vytočiť ľubovoľné telefónne číslo, kontakt z CRM alebo z ticketu, stačí jedno kliknutie. Hovor sa vytočí štandardne cez aplikáciu Daktela V6, takže Vám bude fungovať všetko vrátane nahrávania, identifikácia číslom ústredne a kompletné štatistiky a reporting.


CRM poruke

Všetky kontakty a spoločnosti uložené v CRM vrátane vyhľadávania máte k dispozícii priamo v aplikácii.


Identifikácia volajúceho

Pri prichádzajúcom hovore cez ústredňu na Váš mobilný telefón sa volajúci automaticky vyhľadáva v CRM a automaticky Vám zobrazí meno a spoločnosť volajúceho.


Ticketing

V aplikácii je možné spravovať všetky tickety uložené v aplikácii Daktela V6 vrátane zmien hlavných údajov, pripisovanie poznámok k ticketu, zmeny používateľa a podobne.


Nastavenie stavu

Potrebujete vypnúť alebo nastaviť pauzu? Mobilná aplikácia v reálnom čase zisťuje Váš stav a umožňuje Vám i jeho zmeny.Aktivujte teraz

Mobilnú aplikáciu môžete na svojej aplikácii Daktela V6 využívať ihneď a zadarmo ako súčasť štandardnej licencie jednotlivých zakúpených modulov. Pre aktiváciu u Vás nám dajte vedieť na daktela@daktela.com. Aplikáciu stiahnete v app storoch jednotlivých platforiem alebo kliknutím na ikonu App Store v hornej časti tejto stránky.


Zoznam vlastností

 AndroidiOS
Aktuálna verzia1.51.2
Podporovaná verzia Daktela V66.16+6.16+
DASHBOARD
Moje štatistiky
Oznámenia
Posledné aktivity
Zobrazenie modulov podľa prístupu užívateľa
Zmeškané aktivity
AKTIVITY
Odoslanie e-mailu
Volanie cez ústredňu
Pauzy - zapnutie a vypnutie
CRM
Kontakty
Spoločnosti
Detail kontaktu spoločnosti
Vyhľadávanie kontaktu spoločnosti
Otvorenie URL kontaktu spoločnosti v prehliadači
Volanie z kontaktu, spoločnosti
Odoslanie emailu z kontaktu, spoločnosti
Výber fronty pre odoslanie emailu
Zobrazenie ticketov kontaktu, spoločnosti
Zobrazenie aktivít kontaktu, spoločnosti
TICKETY
E-mail z ticketu
Kompletný detail ticketu
Úprava kategórie ticketu
Úprava formulárových polí ticketu
Zobrazenie a sitahnutie príloh
Pridanie komentára
Zoznam pohľadov
Upravenie stavu, priority, užívateľa
Znovuotvorenie ticketu
Volanie z ticketu
Zobrazenie aktivít ticketu
Zobrazenie detailu ticketu
Zobrazenie ticketov v pohľade
SPRÁVA UŽÍVATEĽA
Možnosť nastaviť vlastné číslo
Spravovať moje zariadenie
Presmerovať hovory
Zobraziř a ukončiť čakajúce aktivity (hovory a e-maily)
Odpojiť užívateľa