Integrácia s Workforce management softvérom

  • Prepojenie plánu smien so skutočnými stavmi agentov v Daktele
  • Okamžité načítanie dát bez ďalších zdržaní
  • Možnosť porovnania odchýlok v odpracovaných smenách, napr. keď agent odpracuje menej, než má stanovené
  • Jednoduchá inštalácia a konfigurácia priamo v rozhraní Daktely  Integrácie