Autentifikácia používateľov cez Google OAuth

  • Priame napojenie prihlasovania používateľov prostredníctvom prihlásenia do Google Apps
  • Jedno heslo do všetkých systémov (Single Sign-On)
  • Jednoduché nastavenie a používanie
  • Automatické odoprenie prístupu pri ukončení zamestnancov  Integrácie