Microsoft Active Directory účet

pre prihlásenie do Daktely

  • Priame napojenie prihlasovania používateľov na službu Active Directory
  • Jedno heslo do všetkých systémov (Single Sign-On)
  • Jednoduché nastavenie a používanie
  • Automatické odoprenie prístupu pri ukončení zamestnancov

   Integrácie