Microsoft AzureAD účet

pre prihlásenie do Daktely

  • Jedno heslo do všetkých systémov (Single Sign-On)
  • Jednoduché nastaveníie a používanie
  • Automatické odoprenie prístupu pri ukončení zamestnancov  Integrácie