Automatická synchronizácia kontaktov a spoločností z „Microsoft Dynamics 365“ do Daktely

  • Veľmi jednoduchá inštalácia
  • Možnosť párovania vlastných polí medzi oboma systémami
  • Generovanie rýchleho prekliku do Dynamics 365 alebo screenpopu  Integrácie