Automatická synchronizácia kontaktov a spoločností z Raynetu do Daktely

  • Veľmi jednoduchá inštalácia
  • Možnosť párovania vlastných polí medzi oboma systémami
  • Generovanie rýchleho prekliku do Raynet alebo screenpopu

 

   Prejsť na dokument – Integrácia so CRM (eng)  Integrácie