Automatická synchronizácia kontaktov a spoločností zo „Salesforce“ do Daktely

  • Veľmi jednoduchá inštalácia
  • Možnosť párovania vlastných polí medzi oboma systémami
  • Generovanie rýchleho prekliku do Salesforce alebo screenpopu

   Integrácie