Automatická synchronizácia vybraných CRM dát do Daktely zo SAP-u

  • Veľmi jednoduchá inštalácia
  • Možnosť párovania vlastných polí medzi oboma systémami

 

   Prejsť na dokument – Integrácia so CRM (eng)

   Integrácie