Prehľad o poslednej aktivite Vašich zákazníkov v momente, keď Vám zazvoní telefón

  • Jednoduché nastavenie pomocou niekoľkých klikov
  • Možnosť drag & drop mapovania CRM polí z Shoper-u do Daktela CRM
  • Automatická synchronizácia dát

 


 


  Integrácie