Prehľad o poslednej aktivite vašich zákazníkov
v momente, keď vám zazvoní telefón

 

  • Možnosť drag & drop mapovania CRM polí zo Shoptet kontaktného adresára do Daktela CRM
    • Jednoduché nastavenie  pomocou niekoľkých kliknutí
    • Automatická synchronizácia dát zo Shoptet kontaktného  Integrácie