Prehľad o poslednej aktivite Vašich zákazníkov v momente, keď Vám zazvoní telefón

 

  • Jednoduché nastavenie pomocou niekoľkých klikov
  • Možnosť drag & drop mapovania CRM polí zo Sky-shop-u do Daktela CRM
  • Automatická synchronizácia dát


 

 

  Integrácie