Automatická synchronizácia kontaktov a spoločností z „Sugar CRM“ do Daktely

  • Veľmi jednoduchá inštalácia
  • Možnosť párovania vlastných polí medzi oboma systémami
  • Generovanie rýchleho prekliku do Sugar CRM alebo screenpopu  Integrácie