Telefónna lišta do Daktely
priamo v aplikácii USYS

  • Ovládanie hovorov priamo z aplikácie USYS (zdvihnutie, zavesenie, odchádzajúci hovor, click-to-call, …)
  • Zapnutie a vypnutie pauzy
  • Transfer hovoru a pridržanie
  • Nahrávky v aplikácii USYS
  • Automatické otvorenie karty zákazníka pri prichádzajúcom hovore

USYS by UTILITIES systems

   Integrácie