Prirodzený Chatbot

S cieľom razantne znížiť záťaž kontaktného centra v počte obslúžených webchatov, SMS alebo Messenger interakcií sme spoločne s partnerskou spoločnosťou Artin vyvinuli službu automatizovaného odbavenia zákazníka prostredníctvom komplexného chatbota s možnosťou prirodzenej komunikácie.
Široké možnosti konfigurácie

Chatbot je pripravený reagovať na zákazníka v prirodzenej reči s rôznymi scenármi aktívnymi súčasne, obdobne ako je uvedené v deme popísanom nižšie. Medzi typické prípady použitia môže patriť napríklad:

 • Zistenie stavu objednávky
 • Zaslanie podrobnejších informácií na uvedený kontakt
 • Získanie kontaktu na zákazníka
 • Obsluha často kladených otázok
 • Zmena stavu objednávky alebo doby doručenia

… a mnoho ďalších automatizačných úloh, a to všetko v prirodzenej reči zákazníka.


Spoľahlivé riešenie

Chatbot od spoločnosti Artin je inteligentný chatovací robot, ktorý je schopný zodpovedať časté otázky zákazníka. Chatbot sa zvláda pripojiť do interného systému spoločnosti, kde môže vykonávať rôzne úkony – zisťovať stav objednávky, meniť stav objednávky atď. Na základe týchto schopností šetrí prácu operátorovi, ktorý týmto dostáva priestor na riešenie komplexnejších problémov ďalších zákazníkov. V prípade, že chatbot narazí na svoje limity, je schopný odovzdať prácu svojmu ľudskému kolegovi so všetkými informáciami o rozhovore.


Vyskúšajte sami

Vyskúšať chatbota môžete sami priamo z tejto stránky </ strong>. Použite WebChat vpravo dole. Čo všetko náš demo chatbot dokáže?
Chatbot dokáže odpovedať na jednoduché scenáre, napríklad:

 • Pozdrav – „Dobrý deň“, „ahoj“,
 • Ponúkané služby – „Aké služby ponúkate?“
 • Vtip – „Povedz mi prosím vtip“, „Poznáš vtip“

Chatbot dokáže prepojiť na operátora:

 • Ak nepozná odpoveď – skúste akýkoľvek neidentifikovateľný vstup, pokojne náhodné znaky
 • Ak sa ho spýtate na prepojenie na operátora – „Chcem hovoriť s operátorom“

Poznámka: Ak sa v rámci tohto dema spojíte s operátorom, kliknite na krížik a potom znovu spustiť chat, pre opätovné spojenie komunikácie s týmto chatbotom.

Chatbot sa dokáže pýtať otázky, keď je nutné od zákazníka zistiť nejaké informácie, napríklad číslo objednávky. Ukážkové scenáre, ktoré sme použili v tejto demonštrácii:

 • Zmeniť spôsob objednávky
  • „Chcel by som zmeniť spôsob objednávky“ – chatbot se postupne opýta na číslo objednávky, spôsob doručenia, dátum a čas. (U dátumu a času nie je nutné zadávať presné dáta, stačí napríklad zajtra, budúci piatok, napoludnie atd.)
 • Zrušiť objednávku
  • „Chcem zrušiť objednávku“ – chatbot sa postupe opýta na číslo objednávky a potom ju zruší
  • „Chcem zrušiť objednávku 123“ – chatbot ihneď zruší objednávku 123
 • Status objednávky
  • „Status objednávky“ – chatbot sa opýta na číslo objednávky a potom vráti jej status
  • „Status objednávky 123“ – chatbot ihneď vráti status objednávky 123