25.11.2020

Spôsob, ako jednoducho nahrávať mobilné hovory aj mimo kanceláriu

2 způsoby, jak jednoduše nahrávat mobilní hovory

Či už máte v teréne k dispozícii obchodníkov, maklérov alebo finančných poradcov, chcete mať nad ich komunikáciou s klientmi kontrolu a najlepšie
aj všetky hovory nahrávané? Môžete si zakúpiť rôzne programy či aplikácie, ktoré si nahráte do mobilného telefónu. Zo skúseností ale vieme, že nie vždy sú tieto služby stabilné a automaticky sa nepárujú k výpisom hovorov.

Daktela riešenie vám vie pomôcť, môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu Daktela.

Mobilná aplikácia Daktela a využívanie vlastnej SIM karty

Táto služba je vhodná pre firmy, ktoré majú jednotné telefónne číslo, a to má byť ďalej smerované na používateľov v teréne. Zákazníci teda nevolajú priamo na mobilné číslo agenta, ale na centrálne číslo – farebná linka, pevné číslo alebo virtuálne mobilné číslo. Je potrebné, aby hovory prešli Daktela virtuálnou ústredňou a tu sú zaznamenané a spracované.

Virtuálna ústredňa hovor cez modul virtuálneho callcentra prepojí na daného agenta, respektíve na jeho externú linku, v tomto prípade mobilné číslo. Na ústredni je potom možné nastaviť, či sa má pri presmerovaní prezentovať číslo volajúceho alebo číslo ústredne. Takto presmerované hovory
sú v rámci callcentrového modulu na ústredni evidované vo výpisoch hovorov a v historických štatistikách, k dispozícii máte tiež realtime štatistiky vrátane odpočúvania hovorov. Na ústredni môžete vďaka modulu Daktela CRM nastaviť aj rôzne špecifikácie ako napríklad:

 • smerovanie na daného agenta podľa kontaktu volajúceho – o zákazníka Petra sa primárne stará Agent007, hovor je teda smerovaný priamo
  na neho, prípadne na jeho zástupcu,
 • rozdelenie agentov do front – zákazník chce cez Smart IVR hovoriť s technickou podporou. Hovor tak zvoní všetkým voľným agentom
  z IT oddelenia.

Možno si hovoríte, na čo je Daktela mobilná aplikácia dobrá. Aplikáciu využijete najmä v situácii, kedy chcete zákazníkovi zavolať späť, ale ste práve
v teréne a po ruke máte len mobilný telefón. Cez mobilnú aplikáciu zadáte vyvolanie hovoru, ústredňa zavolá na vaše mobilné číslo a po prijatí tohto hovoru voláte zákazníkovi. Jedná sa síce o dva odchádzajúce hovory cez ústredňu (na mobil agenta + na číslo zákazníka), ale u takto vedených hovorov získate nasledujúce:

 • prezentujete sa telefónnym číslom ústredne, nie svojím mobilným číslom
 • hovor je na ústredni evidovaný a môžete s ním ďalej pracovať (helpdesk, CRM)
 • hovor je nahrávaný

Vďaka Daktela mobilnej aplikácii tiež máte k dispozícii možnosť evidencie zmeškaných hovorov, zapnutie pauzy (v pauze neprichádzajú hovory), prácu
s tiketovacím/helpdeskovým modulom, možnosť vyhľadať svoje posledné hovory a prehrať si ich a mnoho ďalších funkcionalít.

Výhody mobilnej aplikácie
 • odchodzie hovory sa prezentujú vami zvoleným telefónnym číslom, vaše osobné telefónne číslo nie je uvedené
 • odchodzie hovory sú automaticky nahrané a evidované na ústredni
 • evidencia zmeškaných hovorov
 • výpisy hovorov, denné štatistiky
 • prihlasovanie na pauzy – príchodzie hovory nie sú smerované
 • možnosť spracovávať ďalšie moduly (CRM, Helpdesk)
Nevýhody mobilnej aplikácie
 • agent musí volať cez aplikáciu, nie priamo z mobilu
 • dôvera v agenta – ak nebude volať cez aplikáciu, hovor nebude nikde v Daktele evidovaný
 • zložitejšie riešenie odchádzajúcich hovorov, najmä ak nevyužívate moduly Daktela CRM alebo Helpdesk
 • dvojitý hovor pri odchádzajúcom hovore (ústredňa – agent a ústredňa – zákazník)

Pozrite sa, prečo viac ako 1000 spoločností používa Daktelu každý deň.

Čítať viac

Prečítajte si zaujímavé príbehy firiem, ktoré vďaka efektívnejšej komunikácii získali nielen nových zákazníkov, ale aj lepšiu pozíciu na trhu.

Transparentné ceny

Spočítajte si cenu, ktorá zodpovedá práve vašim potrebám.

Skontrolujte odhadované náklady na prevádzku kontaktného centra podľa počtu operátorov a rozsahu poskytovaných služieb.

Spočítať cenu