Daktela Answering Machine Detection (AMD)

 

Poboljšajte angažovanje korisnika i efektivnost kampanja pomoću tehnologije prepoznavanja govora.

1 AMD

VERUJE NAM VIŠE OD 1000 KLIJENATA

Muziker_logo

Uz alate za veštačku inteligenciju, odmah možete saznati ko preuzima poziv u vašem kontakt centru – da li je to osoba ili telefonska sekretarica. Na taj način, povećaćete efikasnost celokupnog operativnog procesa za negu kupaca i povećati direktni kontakt sa klijentima.

Daktela Answering Machine Detection (AMD) je tehnologija za prepoznavanje telefonske sekretarice koja koristi veštačku inteligenciju kako bi utvrdila da li ulazni poziv treba da se odgovori od strane čoveka ili telefonske sekretarice. Daktela AMD koristi algoritme mašinskog učenja i tehnologiju prepoznavanja govora za analizu različitih faktora, poput zvuka zvona, dužine zvona
i glasovnih obrazaca pozivatelja.

Ove informacije se zatim koriste za precizno određivanje da li će se poziv odgovoriti od strane osobe ili telefonske sekretarice. Koristeći veštačku inteligenciju, Daktela AMD pruža precizniji
i efikasniji način za odabir vrste uređaja koji prima poziv, omogućavajući organizacijama da optimizuju svoje operacije kontakt centra i poboljšaju iskustvo korisnika. Daktela AMD je idealan alat, posebno za prediktivne kampanje odlaznih poziva. Pouzdanost alata Daktela AMD je izuzetno visoka i premašuje 90%.

Želim Daktela AMD

2 AMD
Rešenje koje će promeniti vaše poslovanje na bolje.

Neka vaš rast počne sa Daktela rešenjem.

Saznajte zašto više od 1000 kompanija svakodnevno koristi Daktelu

Pročitajte opširnije

Pogledajte naše studije slučaja koje pokazuju kako je efikasnija komunikacija stekla ne samo nove korisnike, već i bolju poziciju na tržištu.

TRANSPARENTNE CENE

Izračunajte prosečnu cenu na osnovu Vaših poslovnih potreba.

Proverite procenjene troškove vođenja Vašeg kontakt centra prema broju operatera i opsegu usluga koje pruža.

IZRAČUNAJTE CENU