Tag: API integrace webhooks pooling udalosti


Úvod do Daktela API - část 1: Všeobecný přehled

Daktela kontaktní centrum nabízí několik různých přístupů k integraci s externími systémy, z nichž každý má své výhody a nevýhody. V této úvodní sérii článků se pokusím přiblížit jednotlivé přístupy, jejich možnosti a kdy je vhodné daný přístup použít. Není to samozřejmě 100%, mnohdy je dobré zkombinovat dva a více přístupů pro ošetření případných chybových stavů, ale k tomu se postupně dostaneme. Záleží také na SW architektuře externí aplikace, zda je to webový systém nebo samostatná aplikace, zda má tenkého nebo tlustého klienta, zda nabízí externí aplikace nějaké standardizované API nebo je......

Pokračovat ve čtení